2019_ScannersPage_CzurOverheadBookScanners

เป็นเครื่องสแกนที่ไม่ต้องพลิกหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม กลับไปมา ให้เมื้อยข้อมือ ไม่เหมือนกับเครื่องสแกนเอกสาร/หนังสือแบบดั่งเดิมที่เป็น Flatbed หรือที่เรียกคุ้นชินว่า “ฝาเปิด” ด้วยเครื่องสแกน CZUR นี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องที่มาปฏิวัติประสบการณ์งานสแกน โดยการเอาความ ง่าย ชาญฉลาด และสแกนได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพมาไว้ในตัวเครื่อง ไม่ว่าเอกสารที่คุณต้องการสแกนนั้นจะเป็น หนังสือที่มีสันหนา นิตยสาร เอกสารสัญญา และไม่ว่าจะเอกสารชนิดไหนที่มีขนาดไม่เกินความกว้าง A3 ก็สามารถนำมาสแกนที่เครื่อง CZUR ได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องตัด แยกหน้า หรือ แยกสันออกจากตัวเอกสา

2019-04_Czur_ProductLineUpPage_M3000PRO

Czur M3000 PRO

 • เครื่องสแกนหนังสือขนาด A3 (หนังสือ A4 เปิดกว้าง)
 • ความละเอียดชุดกล้องได้ที่ 20 เมกะพิกเซล
 • ความละเอียดจากกล้อง 100 – 350 จุดต่อนิ้ว และปรับขยายได้ถึง 1,000 จุดต่อนิ้ว
 • ความเร็วการสแกนเต็มพื้นที่ 1.2 วินาที พร้อมแยกหน้าซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
 • มาพร้อมกับฐานทรงวี รองรับความหนาของหนังสือได้ 5 ซม.
2019-04_Czur_ProductLineUpPage_ET16Plus

Czur ET 16 Plus

 • เครื่องสแกนหนังสือขนาด A3 (หนังสือ A4 เปิดกว้าง)
 • ความละเอียดชุดกล้องได้ที่ 16 เมกะพิกเซล
 • ความละเอียดจากกล้อง 100 – 300 จุดต่อนิ้ว
 • ความเร็วการสแกนเต็มพื้นที่ 1.5 วินาที พร้อมแยกหน้าซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
 • มาพร้อมแผ่นยางสีดำ
2019-04_Czur_ProductLineUpPage_Aura  Czur Aura

 • เครื่องสแกนหนังสือขนาด A3 (หนังสือ A4 เปิดกว้าง)
 • ความละเอียดชุดกล้องได้ที่ 14 เมกะพิกเซล
 • ความละเอียดจากกล้อง 100 – 300 จุดต่อนิ้ว
 • ความเร็วการสแกนเต็มพื้นที่ 2 วินาที พร้อมแยกหน้าซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
 • มาพร้อมแผ่นหนังสังเคราะห์สวยงาม