ศูนย์ให้บริการเครื่องสแกนเนอร์ Avision ทั่วประเทศ

 

N2NSP_20180630_Avision_Service_Center_Map_Marker

ศูนย์บริการ Avision กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

ศูนย์บริการ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จากัด
55/72 หมู่5 ตำบลปลายบาง   อำเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ: ศราวุธ ลิ้มตระกูล
โทร.0-2050-9854 / 093-6459000 (ติดต่อได้ทั้ง 26 สาขา)


ศูนย์บริการ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
เลขที่ 756/151 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ: สมศักดิ์ พ่อค้า
โทร. 02-040-9900-1

ศูนย์บริการ Avision ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
ภาคตะวันออก

 • สาขาระยอง
  27/2 หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ภาคกลาง

 • สาขาพิษณุโลก
  159/24 ถนนพญาเสือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • สาขาอ่างทอง
  82/10 หมู่ที่ 1 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 • สาขาวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
  114/3 หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่จาศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 • สาขาด่านช้าง สุพรรณบุรี
  128/130 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • สาขาสุพรรณบุรี
  74/45 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • สาขาราชบุรี
  ถนนคฑาธร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • สาขาสมุทรสาคร
  31/38 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สาขาโคราช นครราชสีมา
  147 ถนนจักรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • สาขาเคหะขอนแก่น
  64/13 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • สาขาขอนแก่น
  288/7 ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • สาขาบ้านไผ่
  ขอนแก่น
  125-126 หมู่ที่ 1 ถนนราชนิกูล ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • สาขาสุรินทร์
  72 /4 ถนนสระโบราณ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • สาขาบ้านดุง อุดรธานี
  271/7 หมู่ที่10 ถนนเพชรวิเศษ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 • สาขาอุดรธานี
  33/1 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • สาขาสมเด็จ กาฬสินธุ์
  25 หมู่ที่ 4 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • สาขาร้อยเอ็ด
  10-12 ถนนเกิดวรามิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • สาขามหาสารคาม
  388 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 • สาขาเลย
  36/50 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ภาคเหนือ

 • สาขาเชียงใหม่
  300/12 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • สาขานครสวรรค์
  22/11 ถนนอมราวิถี ตำบลปากน้าโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • สาขาตาก
  448 หมู่ที่1 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ภาคใต้

 • สาขาชุมพร
  132/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • สาขาเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
  1/18 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สาขาสงขลา
  66/5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 • สาขาภูเก็ต
  62/13ห้อง2 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต