Page-ABBYY-FC12fc-product-videoซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture คือ โซลูชั่นที่มีความแม่นยำสูง สามารถขยายความสามารถของการประมวลผลเอกสาร และ การทำงานเพื่อจับข้อมูลบนเอกสารภาพ ก็มีความชาญฉลาดด้านการแยกชุดเอกสาร หรือกลุ่มของข้อมูลที่มีความสำคัญออกมาได้จากทั้งเอกสารที่สแกนผ่านเครื่องสแกนเนอร์ หรือ เอกสารในรูปแบบของอีเมล์ เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ หรือนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆขององค์กรก็ได้เช่นกัน

benefits-103l-77x77 benefits-103l-77x77 benefits-102b-77x77

ผลตอบแทนเร็ว, ลดต้นทุนการปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่เข้ามาไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหน หรือหลากหลายรูปแบบก็ตาม จะถูกประมวลผล จัดหมวดหมู่ และ นำส่งผลลัพธ์ ได้อย่างอัตโนมัติ

พร้อม ส่งถ่ายข้อมูล, การตัดสินใจ และการดำเนินการต่างๆ

ด้วยวงรอบการประมวลผลที่สั้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า และความถูกต้องที่อยู่ในระดับสูง มันจึงง่ายมากที่จะส่งข้อมูลได้ก่อนถึงเส้นตาย คิดและลงมือทำได้อย่างสอดคล้อง

 

ควบคุม, คาดการ และปฏิบัติตาม

ด้วยฐานรากของซอฟต์แวร์ตัวนี้ ได้เตรียมเครื่องมือเพื่อการควบคุมงาน การออกรายการ และแผงควบคุมเพื่อใช้แสดงสถานะงานต่างๆ

fc-white-paper-new คุณค่าของการจับภาพอัจฉริยะในการแปลงข้อมูลดิจิทัล

ดาวโหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาถึงการจับข้อมูลอันชาญฉลาด ด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถให้โปรแกรมเกิดการเรียนรู้ เร่งให้เกิดการแปลงข้อมูลดิจิทัลของกระบวนการทางธุรกิจต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

ดาวโหลดโบรชัวร์

คุณสมบัติที่สำคัญใหม่ๆ

 features-103v-55x55แยกข้อมูลที่สนใจ จากหลากหลายแหล่งที่มา

ไม่สำคัญหรอกว่า เอกสารที่ต้องการจับข้อมูลจะมาในรูปแบบไหน จำนวนเท่าไหร่ และมาจากช่องทางไหนบ้าง มันจะถูกจับได้อย่างตรงจุดที่ต้องการ

 features-104v-55x55 จัดชุดเอกสารแบบหลายระดับชั้น

พิจารณาจากเค้าโครง และเนื้อหาของเอกสาร การจะสามารถทำการจัดกลุ่ม หรือแยกชุดข้อมูลได้อย่างถูกต้องการจัดเรียง และทำฉลากติดด้วยมือก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป

 features-101v-55x55การตรวจสอบข้อมูล และควบคุม

เมื่อข้อมูลได้ถูกจับออกมาแล้ว มันจะถูกตรวจสอบอย่างอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และตรงตามข้อปฏิบัติตาม ส่วนควบคุมพิเศษต่างๆ ยังช่วยป้องกันการฉ้อโกงได้

 features-102v-55x55การเข้าถึงตัวข้อมูล และกระบวนการ

เครื่องมือสำหรับการตรวจตราที่มีให้ใช้งาน และการออกรายงานให้กับข้อมูลเฉพาะที่สำคัญๆ  ทำให้เห็นกระบวนการงานต่างๆได้อย่างโปร่งใส และคาดเดาได้โดยง่าย

คุณสมบัติทั้งหมด>

 Page-ABBYY-FC12-CaseStudies

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มันทำงานอย่างไร

ความหลากหลายของชนิดเอกสาร และแหล่งที่มา  การจัดกลุ่มข้อมูลขั้นสูง รู้จำแบบอักขระเพิ่มเติม และ เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์เพื่อการประมวลผลข้อมูลที่เร็ว และโปร่งใส

เพิ่มเติม>

คุณสมบัติต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิคของโซลูชั่นเพื่อการจับข้อมูลจากเอกสารภาพ การติตตั้ง การดูแลรักษาระบบ และ การพัฒนาเพิ่มเติม

เพิ่มเติม>

การพัฒนาให้ตรงตามต้องการ

รองรับการติดต่อผ่าน API, Scripting และ เชื่อมกับระบบคราวน์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในกระบวนการธุรกิจต่างๆ ของแต่ละองค์กร

เพิ่มเติม>

เรื่องราวของลูกค้า

case-study-video-edocs-2-362x198

เมื่อเร็วๆนี้ e-Docs UK ได้ทำการพิสูจน์โซลูชั่นกระบวนการจัดส่งให้กับลูกค้าของพวกเขา, NFT Distribution , ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลอย่าง ABBYY

case-study-video-banque-populaire-362x198

Banque Populaire de l’Ouest ได้ทำการแปลง และ แยกกลุ่มเอกสารขอสมัครบัตรเครดิต ซึ่งมาจากหลากหลายช่องทาง ให้เป็นดิจิทัล

case-studies-pepsico

PepsiCo มองหาโซลูชั่นเพื่อการจับข้อมูล เพื่อที่จะ ขจัดเวลา กับกำลังคนที่ต้องใช้ไปกับงานประมวลผลเอกสารใบกำกับภาษี และการป้อนข้อมูลเครดิตเข้าสู่ระบบ SAP แบบมือ

เพิ่มเติมเรื่องราวของลูกค้า>