2017_softwarepage_abbyyfrซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อแปลงไฟล์เอกสารดิจิตอลด้วยการทำ OCR และรองรับเอกสารภาษาไทย

2017_SoftwarePage_ABBYYFC ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จับข้อมูลบนเอกสาร ในบริเวณหรือโซนที่สนใจ” ด้วยเทคโนโลยีแบบ OCR/ICR/OMR และ Barcode

2019_SoftwarePage_ABBYYFRSRVซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ทำงานแบบ “เซิร์ฟเวอร์” เน้นงานแปลงไฟล์เอกสารภาพ ให้เป็นไฟล์นามสกุล
TIFF, JPEG, PDF, DjVu, DOC, RTF, ODT, XLS, ODS, PPT, TXT, HTML และอีกมากมาย อย่างอัตโนมัติ

2017_SoftwarePage_ABBYYEngines ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อ “นักพัฒนาโปรแกรม” ที่ต้องการใช้ความสามารถของโซลูชั่น ABBYY
ภายใต้ระบบงานของตนเอง ให้สามารถทำงานกันได้แบบไร้รอยต่อ
2017_SoftwarePage_DocnFlowซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จัดเก็บ และสืบค้น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
เหมาะกับองค์กรที่ต้องการสร้างสำนักงานไร้กระดาษบนราคาที่จับต้องได้
2019_SoftwarePage_DokmeeDMS
ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จัดเก็บ และสืบค้น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
รองรับการทำงานผ่าน Cloud, Mobile และมี Simple Workflow