2019_SoftwarePage_ABBYYTLแพลตฟอร์มคัดกรองข้อมูลอัจฉริยะ
หาข้อบกพร่องของกระบวนงาน

ปรับปรุงระบบเพื่อประสิทธิภาพอันยั่งยืน

2017_softwarepage_abbyyfrซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อแปลงไฟล์เอกสารดิจิตอล
ด้วยการทำ OCR และ รองรับเอกสารภาษาไทย

2017_SoftwarePage_ABBYYFC ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จับข้อมูลบนเอกสาร ในบริเวณหรือโซนที่สนใจ”
ด้วยเทคโนโลยีแบบ OCR, THAI-OCR /ICR/OMR และ Barcode

2019_SoftwarePage_ABBYYFRSRVซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ทำงานแบบ “เซิร์ฟเวอร์” เน้นงานแปลงไฟล์เอกสารภาพ
ให้เป็นไฟล์นามสกุล TIFF, JPEG, PDF, DjVu, DOC, RTF, ODT, XLS,
ODS, PPT, TXT, HTML และ อีกมากมาย อย่างอัตโนมัติ

2017_SoftwarePage_ABBYYEngines ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อ “นักพัฒนาโปรแกรม” ที่ต้องการใช้ความสามารถ
ของโซลูชั่น ABBYY  ให้ทำงานภายใต้ระบบงานที่ตนพัฒนาขึ้นมา
ให้สามารถทำงานกันได้แบบไร้รอยต่อ
2017_SoftwarePage_DocnFlowซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จัดเก็บ และสืบค้น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
เหมาะกับองค์กรที่ต้องการสร้างสำนักงานไร้กระดาษบนราคาที่จับต้องได้
2019_SoftwarePage_DokmeeDMS
ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จัดเก็บ และสืบค้น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
รองรับการทำงานผ่าน Cloud, Mobile และมี Simple Workflow