บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด หรือ N2NSP  มีซอฟต์แวร์โซลูชั่นระบบงาน เพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และงานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร ด้วยเทคโนโลยี OCR/ICR/OMR และ Barcode ที่เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย แบรนด์ ABBYY ซึ่งสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากงานสแกน และงานจับข้อมูล เข้าสู่ “ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ที่เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น SharePoint Server , Alfresco  และ ระบบงานจัดการเอกสารที่พัฒนาขึ้นมาเองโดย บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ที่มีชื่อว่า “DocnFlow” ได้

2019_SoftwarePage_ABBYYTLแพลตฟอร์มคัดกรองข้อมูลอัจฉริยะ
หาข้อบกพร่องของกระบวนงาน

ปรับปรุงระบบเพื่อประสิทธิภาพอันยั่งยืน

2017_softwarepage_abbyyfrซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อแปลงไฟล์เอกสารดิจิตอล
ด้วยการทำ OCR และ รองรับเอกสารภาษาไทย

2017_SoftwarePage_ABBYYFC ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จับข้อมูลบนเอกสาร ในบริเวณหรือโซนที่สนใจ”
ด้วยเทคโนโลยีแบบ OCR, THAI-OCR /ICR/OMR และ Barcode

2019_SoftwarePage_ABBYYFRSRVซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ทำงานแบบ “เซิร์ฟเวอร์” เน้นงานแปลงไฟล์เอกสารภาพ
ให้เป็นไฟล์นามสกุล TIFF, JPEG, PDF, DjVu, DOC, RTF, ODT, XLS,
ODS, PPT, TXT, HTML และ อีกมากมาย อย่างอัตโนมัติ

2017_SoftwarePage_ABBYYEngines ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อ “นักพัฒนาโปรแกรม” ที่ต้องการใช้ความสามารถ
ของโซลูชั่น ABBYY  ให้ทำงานภายใต้ระบบงานที่ตนพัฒนาขึ้นมา
ให้สามารถทำงานกันได้แบบไร้รอยต่อ
2017_SoftwarePage_DocnFlowซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จัดเก็บ และสืบค้น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
เหมาะกับองค์กรที่ต้องการสร้างสำนักงานไร้กระดาษบนราคาที่จับต้องได้
2020_SoftwarePage_RPA

ระบบซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนเป็นหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ (Robot) ทำหน้าที่แทนมนุษย์
สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับงานของแต่ละองค์กรได้อย่างแท้จริง