บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด หรือ N2NSP เป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เพื่อสแกนเอกสารกระดาษ โดยมีเครื่องสแกนที่รองรับงานสแกนได้ตั้งแต่ขนาดกระดาษเท่านามบัตร -> A4 -> A3 แบรนด์ Avision และ เอกสารที่มีหน้ากว้างพิเศษ ตั้งแต่ 24 นิ้ว, 36นิ้ว, 42นิ้ว, 44นิ้ว และสูงไปถึง 60 นิ้ว! หลากหลายแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Contex และ Colortrac  สำหรับเอกสารที่ถูกเข้าเล่ม หรือ หนังสือที่มีสันหนา ทางเราก็จะมีแบรนด์ Czur, Joy-Using และ Zeutschel จำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องสแกนหนังสือเป็นประจำ และไม่ต้องการสแกนแบบผลิกหน้าหนังสือไปมาจนอาจจะทำให้เกดความเสียหายต่อหนังสือที่มีมูลค่านั่นๆได้ และสำหรับผู้ที่ต้องทำงานกับการปั้นโมเดลในซอฟต์แวร์ หรือ ต้องสแกนวัตถุงานบ่อยๆครั้ง ทางบ. ก็มีเครื่องสแกนวัตถุสามมิติของ Scan Dimension จำหน่ายด้วยเช่นกัน

2016_scannerspage_documentscannersเครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ
(Document Scanners)
2016_scannerspage_largeformatscannersเครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้าง 24นิ้ว, 36นิ้ว, 44นิ้ว และ 60นิ้ว แบรนด์ Contex
(Contex Large Format Scanners)
2016_scannerspage_largeformatmfpsเครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้างเอนกประสงค์
(Contex Large Format MFPs)
2020_ScannersPage_LargeFormatScanners_Colortracเครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้าง 36นิ้ว, 42นิ้ว และ 44นิ้ว แบรนด์ Colortrac
(Colortrac Large Format Scanners)
2017_ScannersPage_OverheadBookScannersเครื่องสแกนเนอร์เอกสารเข้าเล่ม/หนังสือ คุณภาพสูง
(A2+ Overhead Book Scanners)
2020_ScannersPage_CzurOverheadBookScannersเครื่องสแกนเนอร์เอกสารเข้าเล่ม, หนังสือ มีฐานทรงวี
( A3 Overhead Book Scanners with V-Shaped Cradle)
2020_ScannersPage_Joy-BookScanเครื่องสแกนเนอร์เอกสารเข้าเล่ม/หนังสือ และ เครื่องฉายภาพเสมือน
( A3 Overhead Book Scanners & Visual Presenter)
2021_ScannersPage_3DScanners_ScanDimensionเครื่องสแกนวัตถุสามมิติชนิดตั้งโต๊ะ
(Desktop 3D Scanner)