บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า จำหน่ายสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ (Authorized Distributor) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ

 • เครื่องสแกนงานสแกนเอกสารทั่วไป
 • เครื่องสแกนงานสแกนเอกสารที่มีขนาดหน้ากว้างพิเศษ
 • เครื่องสแกนงานสแกนเอกสารเข้าเล่ม หนังสือเก่า เอกสารทางประวัติศาสตร์

สำหรับ สินค้าประเภทซอฟต์แวร์ หรือ โซลูชั่น ก็เช่นเดียวกัน บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้ถือครองสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่าย และดูแลเรื่องการตลาดให้กับสินค้าชั้นนำ

 • โซลูชั่นที่เน้นงานด้านการรู้จำข้อมูลออกมาจากเอกสารภาพผ่านเทคโนโลยี OCR/ICR/OMR/BCR
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพให้มีขนาดเล็กมากที่สุด แต่ไม่ทำลายคุณภาพของเอกสาร
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

     ซึ่ง โซลูชั่น/ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีจำหน่ายนั้น สามารถนำมาสร้าง หรือ เชื่อมต่อให้เป็น Platform เดียวกันได้โดยผ่านการเชื่อมต่อทางองค์ประกอบ ของโปรแกรมที่แต่ละค่ายซอฟต์แวร์ตระเตรียมไว้พร้อมให้เรียกใช้งาน (SDK/API)

Company Profile

N2N Official Logo Headerบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ และความคุ้นเคยกับ งานออกแบบ ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์นานนับสิบปีที่อยู่ในธุรกิจประเภทผู้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งใน ส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการให้การบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บริษัทสามารถผลิตผลงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพราะ “เราเข้าใจคุณ”

2016-09-01_n2nsp_slide3

วัตุประสงค์สำคัญที่ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

 • ต้องการนำเสนออุปกรณ์เพื่อการแปลงเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล (Document Imaging Device) ที่มีมาตรฐานสากล และ เหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่หลากหลายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้น แต่เราต้องการให้คำแนะนำ และส่งมอบสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องที่สุดให้กับท่านลูกค้า
 • ต้องการนำเสนอวิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งาน และยังต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบงานเดิมของแต่ละองค์กรได้ด้วย นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังสามารถเอื้อประโยชน์ต่อระบบ การตัดสินใจต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ในเอกสารกระดาษ เพื่อนำเอาออกใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ หรืออาจจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ภายในแต่ละส่วนงาจขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้
 • นำเสนองานบริการที่เกี่ยวกับ “การแปลงเอกสารกระดาษให้ เป็นข้อมูลดิจิตอล” โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมด้วย ซึ่งจะมีการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้รองรับกับ การจับหรือการรู้จำ(Recognize) ตัวอักษร ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆทั่วโลกได้มากกว่า 100 ภาษา) ประโยชน์ในด้านการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน ก็เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ไปเพื่องานป้อนข้อมูลเข้าระบบ จากเดิมคือ  เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องจัดการด้วยคนทั้งหมด ก็ให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาแบ่งเบางาน ลักษณะดังกล่าวนี้ ประหยัดทั้งกำลังคน และเวลาที่สูญเสียไปส่งผลให้เกิดการเพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งภายนอก และลูกค้าภายในองค์กร ก็คือพนักงานของบริษัทของลูกค้านั่นเอง

          จากปฎิธานที่ตั้งไว้ จึงทำให้ภาพของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ในปัจจุบัน คือ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ และ รวมไปถึงโซลูชั่นเพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร  “ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนสุดปลายน้ำ” หรือก็คือ “สายน้ำของระบบที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบริษัท “เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ โดยที่  N2N แรกมาจากการเล่นสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า end-to-end เปรียบเสมือนการ เริ่มต้นและสิ้นสุด จบได้ด้วยตนเอง ส่วน โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ก็คือ ผู้ที่สามารถจัดหาระบบ หรือวิธีการ หรือวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจในแต่ละภาคส่วนได้

2016-09_n2nsp_facebookcover

 

N2NSP_CompanyProfile_ContactUs N2NSP_CompanyProfile_ReferenceSite ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรม งานสัมนา และงานนิทรรศการต่างๆ ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

Hardward

ฮาร์ดแวร์/Hardware

2018_n2nsp_companyprofile_Document-Scanner

เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน (Document Scanner)

คือ อุปกรณ์เพื่องานสแกนเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน เป็นเครื่องที่รองรับขนาดเอกสารตั้งแต่ A8 (นามบัตร) ไปจนถึง A3 โดยมีรุ่นที่สามารถดึงกระดาษอัตโนมัติ หรือ รุ่นที่สแกนแบบแนวราบได้ ความเร็วในการสแกนงานก็มีให้เลือกตั้งแต่ 15 แผ่นไปจนถึง 120 แผ่นต่อนาที หากเป็นเครื่องรุ่นใหญ่ที่มีสมรรถสูงๆ ก็จะมีความเร็วในการสแกนที่สูงมากขึ้น และ ความสามารถหลากหลายเพื่อการประมวลผลภาพ ให้เกิดไฟล์ภาพผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุด

2018_n2nsp_companyprofile_Mobile-Scanner

เครื่องสแกนเอกสารพกพาได้ (Mobile /Portable Scanner)

คือ อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารชนิดพกพาติดตัวไปได้ทุกสถานที่ เพราะด้วยขนาดที่เล็กสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้ บางรุ่นยังสามารถที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อต่อกับพอร์ต USB โดยไม่จำเป็นต่อพ่วงกับตัวอะแดปเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้ ยิ่งทำให้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับงานสแกนเอกสารตั้งแต่ขนาด A4 ไปจนถึงบัตรเครดิตชนิดแข็งได้อย่างสบาย มีทั้งแบบป้อนด้วยมือ และแบบดึงกระดาษอัตโนมัติให้เลือกใช้งาน

2018_n2nsp_companyprofile_Network-Scanner

เครื่องสแกนเอกสารเชื่อมต่อเครือข่าย (Networked Scanner)

คือ อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงเข้ากับเครื่องพีซี หากต้องการสแกนเอกสาร ก็เพียงมาสแกนที่เครื่อง โดยก่อนเริ่มการสแกนให้ระบุว่า ปลายทางที่เอกสารนี้จะถูกส่งไปคือที่ใด เช่น ส่งไปยังแชร์โฟลเดอร์ หรือ ส่งไปยังอีเมล์ของผู้รับปลายทาง หรือ ส่งเข้าสู่ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ (รองรับซอฟต์แวร์บางตัว)  ไฟล์เอกสารที่เครื่องสแกนเนอร์ประเภทนี้สามารถสร้างได้ก็จะเป็น TIFF, PDF และ JPG เป็นต้น

2018_n2nsp_companyprofile_Wide-Format-Scanner

เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างพิเศษ (Wide Format Scanner)

คือ สแกนเนอร์ที่รองรับกระดาษที่มีหน้ากว้างพิเศษ ตั้งแต่ 24” (A2) ไปจนถึง 60” เหมาะสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องทำงานกับเอกสารประเภทแบบแปลนอาคาร แบบพิมพ์เขียว แผนที่ภูมิศาสตร์ หรือ แม้กระทั่งแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ ตัวเครื่องสแกนมีรุ่นที่สามารถสั่งงานสแกนผ่านทางหน้าเครื่องได้โดยตรง รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ความละเอียดในการสแกนมีตั้งแต่ 600, 1,200 ไปจนถึง 9,600 จุดต่อนิ้ว

 2018_n2nsp_companyprofile_BookScanner_Zeutschel

เครื่องสแกนหนังสือคุณภาพสูง (High-end Overhead Book Scanner)

คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้สามารถทำงานกับ เอกสารที่เข้าเล่ม , หนังสือทั่วไป ตลอดจน หนังสือเชิงประวัติศาสตร์ที่ต้องมีความระมัดระวังในการเปิดหน้าหนังสือ โดยไม่ทำให้เกิดความชำรุดเสียหายขึ้น เนื่องด้วยตัวเครื่องสแกนลักษณะนี้จะมีชุดถ่ายภาพติดตั้งไว้ ด้านบนตัวเครื่อง เมื่อต้องการสแกนหนังสือก็เพียงเปิดหนังสือเหมือนการเปิดอ่านตามปกติ และยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสแกน เช่น แป้นเหยียบสั่งสแกนงาน และกระจกทับกระดาษ ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการภาพ ฯลฯ

 2020_n2nsp_companyprofile_BookScanner_Czur

เครื่องสแกนหนังสือ (Affordable Overhead Book Scanner)

คือ เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับหนังสือ และเอกสารเข้าเล่ม ได้อย่างลงตัว เมื่อเปิดกว้างแล้วจะรองรับขนาดกระดาษได้ถึง A3 มาพร้อมกับ ฐานรองหนังสือแบบแผ่นยาง หรือ แบบฐานทรงวี แป้นเหยียบสั่งสแกนงาน  ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการภาพ ในราคาที่ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้ เหมาะกับงานสแกนทั้งหนังสือ หรือ เอกสารเป็นแผ่นๆ ด้วยความเร็วในการสแกนต่อครั้งไม่ถึง 1.5 วินาที

 2020_n2nsp_companyprofile_Specific-Scanner

เครื่องสแกนวัตถุ / วัตถุ3มิติ (Overhead Book Scanner)

คือ เครื่องสแกนที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถจับภาพของวัตถุ หรือวัสดุทรงต่างๆ เป็นเครื่องที่เหมาะอย่างมากสำหรับ ศูนย์กลางหรือหน่วงงานที่ต้องเก็บภาพของ ชิ้นส่วนพืช สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ สำนักวิจัย  หน่วยงานตัวแทนที่ต้องเก็บรวบรวมตัวอย่าง ผู้ผลิตที่ต้องสร้างชิ้นส่วนวัสดุ บริษัทที่รับทำงานศิลป์ งานออกแบบ และงานโฆษณาต่างๆ ในความต้องการที่มากไปกว่าการใช้งานจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล อาทิเช่น ความสามารถในการจับรายละเอียดต่าง ๆของวัตถุ

Software

ซอฟต์แวร์/Software

 

News_eDocument

E-Document Management System

DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์ที่บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อใช้สำหรับรวบรวมไฟล์เอกสารภาพ และ/หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน นำมาเก็บไว้ภายในตู้เอกสารเสมือนจริง ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลเอกสารซึ่งช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการโซลูชั่นที่สามารถเข้ารหัสให้กับทุกไฟล์ที่เก็บเข้าระบบ และไม่สามารถเรียกเปิดจากโปรแกรมภายนอกได้ DocnFlow คือคำตอบที่ตรงที่สุด

2018_n2nsp_companyprofile_eDocument_Alfresco

Alfresco (ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส) Enterprise Content Management: ถือได้ว่าเป็นโซลูชั่นซอฟต์แวร์ ECM ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีลูกค้าองค์กรมากกว่า 1,300 องค์กร เช่น NASA, CISCO, FOX, MSIG เป็นต้น มีผู้ใช้งานร่วมกันมากกว่า 11 ล้านคน ด้วยการจับมืออย่างเหนี่ยวแน่นกับบริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่เน้นพัฒนาเป็นโมดูลตามมาตรฐาน Alfresco Development Framework ทำให้ระบบ Alfresco มีเสถียรภาพ สามารถอัพเดท และดูแลระบบได้ในระยะยาว  เราสามารถให้บริการ แนะนำ ปรึกษา และออกแบบเพื่อสร้างโซลูชั่นบน Alfresco สำหรับทุกความต้องการที่ช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานเอกสารสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ

2018_n2nsp_companyprofile_ABBYY_FineReader_02

2018_n2nsp_companyprofile_ABBYY_FineReader_01

Data Capturing & Recognition

นวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อ การรู้จำรูปแบบข้อมูลอักษรจากไฟล์เอกสารภาพ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้เกิดจากการสแกนจากเครื่องแสกนเนอร์ ถูกถ่ายด้วยกล้องมือถือ หรือ เอกสารประเภท PDF ก็สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้  ชุดโปรแกรมของค่าย ABBYY ที่ชื่อ  ABBYY FineReader ยอมให้คุณทำการแปลง และ แก้ไขหลากหลายประเภทไฟล์ อาทิเช่น เอกสารภาพที่ถูกแสกนจากเครื่องสแกนเนอร์, ไฟล์รูปภาพจากกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และ ไฟล์ประเภท PDF ที่มักถูกเลือกมาใช้เก็บ หนังสือ, นิตยสาร และหนังสือพิมพ์, เอกสารทางกฎหมาย, หนังสือสัญญา และ เอกสารแสดงตัวอย่างสินค้า เป็นต้น ที่สำคัญซอฟต์แวร์ตัวนี้ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว ความถูกต้องมีมากถึง 90% (ผลการทดสอบในห้องทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์)

2018_n2nsp_companyprofile_ABBYY_FlexiCapture_01

2018_n2nsp_companyprofile_ABBYY_FlexiCapture_02

Form Processing Software

เป็น ซอฟต์แวร์เพื่อใช้จับข้อมูลในเอกสาร ตามตำแหน่ง หรือตามเงื่อนไขแห่งการค้นหาข้อมูลที่สนใจ จากนั้นก็สามารถนำข้อมูลที่จับได้ออกมาให้อยู่ในรูปของ Text File หรือ ส่งตรงเข้าสู่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จะทำงานได้กับเอกสารที่เป็นทั้งแบบมีโครงสร้างข้อมูลที่คงที่ตาย ตัว ที่มักเรียกว่า Fixed Form หรือ กับเอกสารที่ข้อมูลที่สนใจนั้น ไม่ได้ประจำอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ที่มักเรียกว่า Free Form

โปรแกรม มีความสามารถด้านการทำ OCR,ICR,OMR และOBR รองรับการทำงานกับ   เอกสารแม่แบบหลายๆใบเเพื่อให้สามารถทำงานกับเอกสารสแกนที่มีหลาก หลายประเภทได้ในเวลาเดียวกัน และ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว (เฉพาะข้อมูลแบบ OCR)

 2018_n2nsp_companyprofile_ABBYY_Engine Software Development Kits    

คือ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีเครื่องมือ คำสั่ง ต่าง ๆ ที่ตระเตรียมไว้ให้กับผู้ที่มีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ด้านการจดจำ และแปลงรูปแบบข้อมูล (หรือ Document Recognition), ด้านการทำงานกับแบบเอกสารที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน (หรือ Form Processing) เพื่อนำไปเติมเต็ม หรือ ต่อยอดความสามารถให้กับโซลูชั่นเดิมของบริษัทนักพัฒนา โดยชุดซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนานี้ มีให้เลือกใช้งานดังนี้

 • ABBYY FineReader Engine
 • ABBYY FlexiCapture Engine
 • ABBYY Mobile OCR Engine
 • ABBYY Mobile Imaging SDK
 • ABBYY Real-Time Recognition SDK