บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า จำหน่ายสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ (Authorized Distributor) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ

  • งานสแกนเอกสารทั่วไป
  • งานสแกนเอกสารที่มีขนาดหน้ากว้างพิเศษ
  • งานสแกนเอกสารเข้าเล่ม หนังสือเก่า เอกสารทางประวัติศาสตร์

สำหรับ สินค้าประเภทซอฟต์แวร์ หรือ โซลูชั่น ก็เช่นเดียวกัน บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้ถือครองสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่าย และดูแลเรื่องการตลาดให้กับสินค้าชั้นนำ

  • โซลูชั่นที่เน้นงานด้านการรู้จำข้อมูลออกมาจากเอกสารภาพผ่านเทคโนโลยี OCR/ICR/OMR/BCR
  • ซอฟต์แวร์เพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพให้มีขนาดเล็กมากที่สุด แต่ไม่ทำลายคุณภาพของเอกสาร
  • ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

     ซึ่ง โซลูชั่น/ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีจำหน่ายนั้น สามารถนำมาสร้าง หรือ เชื่อมต่อให้เป็น Platform เดียวกันได้โดยผ่านการเชื่อมต่อทางองค์ประกอบ ของโปรแกรมที่แต่ละค่ายซอฟต์แวร์ตระเตรียมไว้พร้อมให้เรียกใช้งาน (SDK/API)

Company Profile


N2N Official Logo Headerบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ และความคุ้นเคยกับ งานออกแบบ ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์นานนับสิบปีที่อยู่ในธุรกิจประเภทผู้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งใน ส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการให้การบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บริษัทสามารถผลิตผลงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพราะ “เราเข้าใจคุณ”

2016-09-01_n2nsp_slide3

วัตุประสงค์สำคัญที่ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

  • ต้องการนำเสนออุปกรณ์เพื่อการแปลงเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล (Document Imaging Device) ที่มีมาตรฐานสากล และ เหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่หลากหลายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้น แต่เราต้องการให้คำแนะนำ และส่งมอบสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องที่สุดให้กับท่านลูกค้า
  • ต้องการนำเสนอวิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งาน และยังต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบงานเดิมของแต่ละองค์กรได้ด้วย นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังสามารถเอื้อประโยชน์ต่อระบบ การตัดสินใจต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ในเอกสารกระดาษ เพื่อนำเอาออกใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ หรืออาจจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ภายในแต่ละส่วนงาจขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้
  • นำเสนองานบริการที่เกี่ยวกับ “การแปลงเอกสารกระดาษให้ เป็นข้อมูลดิจิตอล” โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมด้วย ซึ่งจะมีการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้รองรับกับ การจับหรือการรู้จำ(Recognize) ตัวอักษร ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆทั่วโลกได้มากกว่า 100 ภาษา) ประโยชน์ในด้านการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน ก็เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ไปเพื่องานป้อนข้อมูลเข้าระบบ จากเดิมคือ  เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องจัดการด้วยคนทั้งหมด ก็ให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาแบ่งเบางาน ลักษณะดังกล่าวนี้ ประหยัดทั้งกำลังคน และเวลาที่สูญเสียไปส่งผลให้เกิดการเพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งภายนอก และลูกค้าภายในองค์กร ก็คือพนักงานของบริษัทของลูกค้านั่นเอง

          จากปฎิธานที่ตั้งไว้ จึงทำให้ภาพของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ในปัจจุบัน คือ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ และ รวมไปถึงโซลูชั่นเพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร  “ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนสุดปลายน้ำ” หรือก็คือ “สายน้ำของระบบที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบริษัท “เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ โดยที่  N2N แรกมาจากการเล่นสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า end-to-end เปรียบเสมือนการ เริ่มต้นและสิ้นสุด จบได้ด้วยตนเอง ส่วน โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ก็คือ ผู้ที่สามารถจัดหาระบบ หรือวิธีการ หรือวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจในแต่ละภาคส่วนได้

2016-09_n2nsp_facebookcover
N2NSP_CompanyProfile_ContactUs            N2NSP_CompanyProfile_ReferenceSite            N2NSP_CompanyProfile_N2NSP-HomePage

Hardward


ฮาร์ดแวร์/Hardware

News_DocumentScanner

Document Scanner

อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน ซึ่งรองรับขนาดเอกสารตั้งแต่ A8 ไปจนถึง A3 สามารถดึงกระดาษอัตโนมัติ หรือ เลือกสแกนแบบแนวราบ ความเร็วในการสแกนของตัวเครื่อง มีให้เลือกตั้งแต่ 10 แผ่นไปจนถึง 120 แผ่นต่อนาที สำหรับเครื่องรุ่นใหญ่จะรองรับงานสแกน ที่มีความหนาบางของแต่ละประเภทกระดาษปะปนกันได้ มีระบบการตรวจกระดาษซ้อน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า เอกสารทุกแผ่นได้รับการสแกนจริง


News_NetworkedScanner

Networked Scanner

อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงเข้ากับเครื่องพีซี หากต้องการสแกนเอกสาร ก็เพียงนำมาสแกนที่เครื่อง โดยก่อนเริ่มการสแกน ก็เพียงระบุว่า ปลายทางที่เอกสารนี้จะถูกส่งไปคือที่ใด เช่น ส่งไปยังโฟลเดอร์แบ่งปัน หรือ ส่งไปยังอีเมล์ของผู้รับปลายทาง หรือ ส่งเข้าสู่ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไฟล์เอกสารที่เครื่องสแกนเนอร์ประเภทนี้สามารถสร้างได้ก็จะเป็น TIFF, PDF และ JPG เป็นต้น


News_MobileScanner

Mobile Scanner

อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารชนิดพกพาติดตัวไปได้ทุกสถานที่ เพราะด้วยขนาดที่เล็กสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต บุ๊คได้ บางรุ่นยังสามารถที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อต่อกับพอร์ต USB โดยไม่จำเป็นต่อพ่วงกับตัวอแดปเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้ ยิ่งทำให้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับงานสแกนเอกสารตั้งแต่ขนาด A4 ไปจนถึงบัตรเครดิตชนิดแข็งได้อย่างสบาย มีทั้งแบบป้อนด้วยมือ และแบบดึงกระดาษอัตโนมัติให้เลือกใช้งาน


News_WideFormatScanner

Wide Format Scanner

อุปกรณ์ สแกนเนอร์ที่รองรับกระดาษที่มีหน้ากว้างพิเศษ คือตั้งแต่ 24” ไปจนถึง 54” เหมาะสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องทำการสแกนเอกสารประเภทแบบแปลนอาคาร แบบพิมพ์เขียว แผนที่ภูมิศาสตร์ หรือ แม้กระทั่งแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ ตัวอุปกรณ์สามารถสั่งงานสแกนผ่านทางหน้าเครื่องได้โดยตรง มีอุปกรณ์เสริมเพื่อสแกนภาพที่ได้หลังจากสแกนผ่านทางมอนิเตอร์ชนิด LCD ได้ ความละเอียดในการสแกนมีมากถึง 9600 DPI ตัวเครื่องยังสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายได้โดยตรง จึงสามารถสั่งสแกนงานที่หน้าเครื่องเพื่อส่งไฟล์ผลลัพธ์เข้าโฟลเดอร์เครือข่าย หรือ อีเมล์ หรือ สั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ก็ได้เช่นกัน


 


Software


ซอฟต์แวร์/Software

News_eDocument

E-Document Management System

DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับรวบรวมไฟล์เอกสารภาพ และหรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นำมาเก็บไว้ภายในตู้เอกสารเสมือนจริง ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลเอกสารซึ่งช่วยให้คุณได้ ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ DocnFlow ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งองค์กรของเล็ก ขนาดกลาง และหรือ ฝ่ายงานภายในองค์กรขนาดใหญ่ได้ DocnFlow สามารถช่วยให้ท่านจับข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เก็บเข้าศูนย์กลาง และ กระจายส่งออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการ ต่างๆในเชิงธุรกิจ ด้วย DocnFlow คุณและพนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ คุณยังคงทำงานได้อย่างเป็นปกติเช่นเดิม เพียงแต่ข้อมูลที่เคยเก็บเอาไว้ในตู้ ชั้นเอกสาร จะถูกนำมาเก็บในรูปแบบดิจิตอลที่มั่นคง ปลอดภัย เข้าถึงได้รวดเร็ว


News_DataCapture_Compression

Data Capturing & Compression 

โปรแกรมเพื่อช่วยในการบีบไฟล์ เอกสารภาพสี เพื่อได้ขนาดเล็กมากที่สุด

News_DjVU_1 ประเภทเอกสารใหม่ที่มีนามสกุลเป็น DjVu ทำให้องค์กร ท่านลดต้นทุนด้านการตระเตรียมทั้ง “อุปกรณ์สำรองข้อมูล” และ “ขนาดของ bandwidth เครือข่าย” ที่มักจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการไฟล์เอกสารนั่นเอง
News_DjVU_2 เมื่อ เอกสารถูกสแกนให้อยู่ในเอกสารสีตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวให้เป็น เอก สารขาวดำ (Black&White) หรือเอกสารไล่โทนขาวดำ (Grayscale) ก็สามารถทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่คุณสแกนเอกสารทั้งหมดเก็บ เป็นเอกสารขาวดำไว้แต่แรก
News_DjVU_3 OCR ที่มีในโปรแกรมนี้ สามารถรองรับภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก ทำให้ท่านสามารถค้นหา ประโยค หรือ ข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารที่ผ่านการแสกนจะสามารถถูกตรวจค้นได้ (searchable) ทำให้คุณพบเพียงเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว(อยู่โซลูชั่น SPID/eBook)


News_DataCapturing

Data Capturing & Recognition

นวัต กรรมใหม่ ที่คิดค้นเพื่อการรู้จำรูปแบบข้อมูลอักษร จากไฟล์เอกสารภาพ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้เกิดจากการสแกนจากเครื่องแสกนเนอร์ หรือ หากเป็นเอกสารประเภท PDF ก็สามารถทำงานร่วมได้ ชุดโปรแกรมของค่าย ABBYY ที่ชื่อ ABBYY FineReader ที่ได้รับการปรับปรุงด้านความถูกต้องของการรู้จำตัวอักษรให้ดียิ่งต่อเนื่อง ที่สำคัญซอฟต์แวร์ตัวนี้ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว ความถูกต้องมีมากถึง 90% (ผลการทดสอบในห้องทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์)

ABBYY FineReader ยอมให้คุณทำการแปลง และ แก้ไขหลากหลายประเภทไฟล์ อาทิเช่น เอกสารภาพที่ถูกแสกนจากเครื่องสแกนเนอร์, ไฟล์รูปภาพจากกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และ ไฟล์ประเภท PDF ที่มักถูกเลือกมาใช้เก็บ หนังสือ, นิตยสาร และหนังสือพิมพ์, เอกสารทางกฎหมาย, หนังสือสัญญา และ เอกสารแสดงตัวอย่างสินค้า เป้นต้น


News_FormProcessingSoftware

Form Processing Software

เป็น ซอฟต์แวร์เพื่อใช้จับข้อมูลในเอกสาร ตามตำแหน่ง หรือตามเงื่อนไขแห่งการค้นหาข้อมูลที่สนใจ จากนั้นก็สามารถนำข้อมูลที่จับได้ออกมาให้อยู่ในรูปของ Text File หรือ ส่งตรงเข้าสู่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จะทำงานได้กับเอกสารที่เป็นทั้งแบบมีโครงสร้างข้อมูลที่คงที่ตาย ตัว ที่มักเรียกว่า Fixed Form หรือ กับเอกสารที่ข้อมูลที่สนใจนั้น ไม่ได้ประจำอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ที่มักเรียกว่า Free Form

โปรแกรม มีความสามารถด้านการทำ OCR,ICR,OMR และOBR รองรับการทำงานกับ   เอกสารแม่แบบหลายๆใบเเพื่อให้สามารถทำงานกับเอกสารสแกนที่มีหลาก หลายประเภทได้ในเวลาเดียวกัน และ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว (เฉพาะข้อมูลแบบ OCR)