ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ไม่ว่าจะเป็น การอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การแนะนำวิธีการทำงานกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคู่มือโปรแกรมที่บริษัทเอ็นทูเอ็นฯ จัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน หรือ ภาพและข่าวสารการไปร่วมงานสัมนาต่างๆ เป็นต้น ท่านสามารถสืบค้น/รับชมผ่านทาง Social Media ต่างด้านล่างนี้ได้แล้วค่ะ

N2NSP_SocialNetwork_Facebook

N2NSP SocialMedia - Youtube

N2NSP SocialMedia - Youtube

N2NSP SocialMedia - Vimeo

N2NSP SocialMedia - SlideShare

N2NSP SocialMedia - MediaFire