วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เครื่อง Avision รุ่น AV320E2+ เครื่องสแกนเอกสารขนาด A4 ที่มีความเร็วในการสแกนที่ 80แผ่นต่อนาที และ 160 ภาพต่อนาที มีถาดรองรับกระดาษขาเข้าได้ที่ 150 แผ่น จำนวน 2 เครื่องได้ นำส่งมอบ ติดตั้ง และ อบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเรา ต้องขอขอบพระคุณ ทางสถาบันที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้า และบริการหลังการขายต่อเนื่อง 3 ปี จากทางบ. ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางบ. จะได้รับโอกาสจากทางสถาบันอีกในอนาคตอันใกลนี้

N2NSP_News_KMITL_20191017_05 N2NSP_News_KMITL_20191017_06

N2NSP_News_KMITL_20191008_01 N2NSP_News_KMITL_20191017_07
N2NSP_News_KMITL_20191017_08
N2NSP_News_KMITL_20191008_04 N2NSP_News_KMITL_20191008_03
N2NSP_News_KMITL_20191008_02