เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ GS1 Thailand จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Driving the Business with Advanced Technologies” และได้เชิญบริษัท คู่ค้าของเราที่ชำนาญโซลูชั่นเพื่อการตรวจสอบความผิดพลาดบนสิ่งพิมพ์ ผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Global Vision ซึ่งก็คือ บ. ZinCode (Thailand) เข้าร่วมเสนอโซลูชั่น และอุปกรณ์สแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้างพิเศษ ก็ได้นำเครื่อง Contex รุ่น IQ Quattro 2490 เครื่องสแกนหน้ากว้าง 24 นิ้ว หรือ A1 ที่มีความเร็วถึง 14นิ้วต่อวินาที ออกสาธิตการทำงานอย่างเข้ากันได้แบบไร้รอยต่อ ให้กับผู้ที่ร่วมงานได้เห็นศักยภาพทั้งซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์

N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_16

ทั้งนี้ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเรา ต้องขอขอบพระคุณ บ. ZinCode (Thailand) ที่ได้นำสินค้าของบ. ไปแสดงในงานดังกล่าวนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_01
N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_02 N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_03
N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_04
N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_05 N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_06
N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_07 N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_08
N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_09
N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_10 N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_11
N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_12 N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_13
N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_14 N2NSP_News_ZinCode_GS1_20190927_15