Page-ABBYY-FR15

pdf-download-icon-24px ABBYY FineReader V15 Brochure | pdf-download-icon-24px Full Features

FineReader PDF ให้ขุมพลังแก่มืออาชีพในการเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงานดิจิทัล คุณสมบัติของเทคโนโลยี AI ล่าสุดของ ABBYY FineReader ทำให้การแปลง, เรียกค้น, แก้ไข, ป้องกัน, แบ่งปัน และทำงานร่วมกับเอกสารทุกชนิดในเวิร์กโฟลว์เดียวกันได้ง่ายขึ้น ขณะนี้ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสามารถให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญของตนมากยิ่งขึ้น และลดงานด้านการจัดการเอกสารลงไปได้อย่างมากมาย

Overview

    ซอฟต์แวร์ ABBYY FineReader PDF

ABBYYFR_PDF_Optimize ABBYYFR_PDF_MostOfPDFs ABBYYFR_PDF_Digitize
ปรับกระบวนการเอกสารให้เหมาะสม
แปลงเป็นดิจิทัล, เรียกคืน, แก้ไข, ป้องกัน, แบ่งปัน และ ทำงานร่วมกันในเอกสารทุกชนิดภายในเวิร์กโฟลว์เดียว
ใช้ประโยชน์จาก PDFs ให้มากที่สุด

แก้ไขไฟล์ PDF ที่มาจากดิจิทัล และการสแกน ด้วยความง่าย สะดวก: แก้ไขทั้งประโยต และบ่อหน้า หรือ แม้กระทั่งปรับเค้าโครงของเอกสาร

ทำให้เวิร์กโฟลว์เอกสารเป็นแบบดิจิทัล

รวมเอกสารที่เป็นกระดาษเข้ากับสภาพงานแบบดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยี OCR ที่ทำงานด้วย AI เพื่อให้การทำงานในแต่ละวันง่ายขึ้น

ABBYYFR_PDF_Streamline ABBYYFR_PDF_Standardize ABBYYFR_PDF_Simplify
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านไอที

ได้รับประโยชน์จากการชำระค่าไลเซนส์เพียงครั้งเดียว แล้ว ยังสามารถได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่างมหาศาลหากนำไปใช้ทั่วทั้งองค์การของคุณ

วางมาตราฐานสินทรัพย์ทางซอฟต์แวร์

ปรับใช้โซลูชัน PDF เดียวทั่วทั้งองค์กรของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียหลายรายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ลดความซับซ้อนของการจัดการใบอนุญาต

ลดภาระงานด้านไอทีด้วยการปรับใช้ซอฟต์แวร์ได้อัตโนมัติ และการจัดการสิทธิ์ใช้งานได้อย่างตรงไปตรงมา

คุณสมบัติหลัก

แก้ไขและจัดรูปแบบ PDFs ทำงานร่วมกันและอนุมติผ่าน PDFs ป้องกันและลงนาม PDFs สร้างและแปลง PDFs
เปรียบเทียบเอกสารในรูปแบบต่างๆ แปลงเอกสารกระดาษและสแกนด้วย OCR แปลงเป็นดิจิทัลและสร้างกิจวัตรงานการแปลโดยอัตโนมัติได้ ทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือ PDF สากล

 

ดู, แก้ไข และแปลงไฟล์ PDF หรือ เปรียบเทียบเวอร์ชันอื่นดู, แก้ไข และแปลงไฟล์ PDF หรือ เปรียบเทียบเวอร์ชันอื่น แก้ไข PDF จนเกือบจะเหมือนเอกสาร Word และเขียนย่อหน้าข้อความใหม่, แก้ไขเนื้อหาในตาราง หรือจัดเรียงเค้าโครงใหม่แก้ไข PDF จนเกือบจะเหมือนเอกสาร Word และเขียนย่อหน้าข้อความใหม่, แก้ไขเนื้อหาในตาราง หรือจัดเรียงเค้าโครงใหม่
ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็น, ใส่คำอธิบาย หรือทำเครื่องหมายเอกสารทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็น, ใส่คำอธิบาย หรือทำเครื่องหมายเอกสาร แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word ได้อย่างง่ายดายแปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word ได้อย่างง่ายดาย
กรอกฟิลด์ใน PDF แบบโต้ตอบได้กรอกฟิลด์ใน PDF แบบโต้ตอบได้ จัดระเบียบ PDF ด้วยการรวม และจัดเรียงหน้าใหม่ หรือเพิ่มชุดหมายเลขและการประทับตราจัดระเบียบ PDF ด้วยการรวม และจัดเรียงหน้าใหม่ หรือเพิ่มชุดหมายเลขและการประทับตรา
แยกข้อความและตารางจาก PDF ใด ๆ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวแยกข้อความและตารางจาก PDF ใด ๆ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ปกป้อง PDF โดยการลบ Metadara, ปิดบังข้อมูลที่สำคัญ และเพิ่มรหัสผ่าน และลายเซ็นดิจิทัลปกป้อง PDF โดยการลบ Metadata, ปิดบังข้อมูลที่สำคัญ และเพิ่มรหัสผ่าน และลายเซ็นดิจิทัล
ถ่ายเอกสารด้วยสมาร์ทโฟนและทำให้ดูชัดเจนเหมือนเอกสารที่สแกนถ่ายเอกสารด้วยสมาร์ทโฟนและทำให้ดูชัดเจนเหมือนเอกสารที่สแกน การแปลงเอกสารขั้นสูง: แก้ไขพื้นที่, ตรวจสอบผลลัพธ์ OCR และปรับปรุงคุณภาพของภาพการแปลงเอกสารขั้นสูง: แก้ไขพื้นที่, ตรวจสอบผลลัพธ์ OCR และปรับปรุงคุณภาพของภาพ

 

มีอะไรใหม่

ABBYYFR_WhatsNew_EditAll แก้ไข PDF ทั้งหมด

ด้วย FineReader 15 การแก้ไขไฟล์ PDF ทุกชนิดรวมถึงเอกสารที่สแกนได้กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับโปรแกรมแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขทั้งย่อหน้าเปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความแก้ไขเซลล์ของตารางและแม้กระทั่งจัดเรียงเค้าโครงทั้งหมด

ABBYYFR_WhatsNew_Export  ส่งออกผลการเปรียบเทียบเอกสาร

นอกเหนือจากการส่งออกความแตกต่างระหว่างเอกสารสองเวอร์ชันเป็นความคิดเห็นใน PDF ได้แล้วนั้น
คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์เป็นเอกสาร Word ในโหมดติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการแก้ไขและทำให้เอกสารเสร็จสมบูรณ์ (สำหรับ FineReader 15 Corporate เท่านั้น)

ABBYYFR_WhatsNew_Accurate  การแปลงเอกสารที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การปรับปรุงล่าสุดในเทคโนโลยี OCR ของ ABBYY นั้นให้ความแม่นยำสูงกว่าสำหรับตัวอักษรญี่ปุ่นเกาหลีและจีนและการติดแท็กอัตโนมัติที่ดีกว่าสำหรับการสร้าง PDF และ PDF / UA การตรวจจับอย่างชาญฉลาดของคุณภาพเลเยอร์ ข้อความสำหรับ ไฟล์ PDF ที่สร้างด้วยดิจิตอล ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อแปลงเป็นรูปแบบที่แก้ไขได้

ABBYYFR_WhatsNew_Impact  สร้างผลกระทบทั่วทั้งองค์กร

ด้วยใบอนุญาตผู้ใช้ระยะไกลใหม่ อนุญาตให้องค์กรใช้ FineReader กับเดสก์ท็อปและ แอพพลิเคชั่นบนระบบเสมือนได้  มีการเพิ่มตัวเลือกใหม่เพื่อปรับแต่งการตั้งค่า FineReader ในระหว่างการปรับใช้โดยใช้ Group Policy Objects

ดูรายการการปรับปรุงทั้งหมดใน FineReader 15>     ดูการเปรียบเทียบแบบเต็มระหว่าง FineReader 14 และ FineReader 15>

 

กรณีต่าง ๆในแต่ละอุตสาหกรรม

ABBYYFR_IndustryCases_Legalบริการด้านกฎหมาย

FineReader ทำหน้าที่เป็นสะพานในอุดมคติระหว่างกระบวนการกระดาษและดิจิตอล ด้วยเครื่องมือต่าง ๆของ PDF นักกฎหมายสามารถแบ่งปัน หรือ ระงับข้อมูลข่าวสารได้

ABBYYFR_IndustryCases_Educationการศึกษา

ด้วย FineReader นักการศึกษาสามารถเก็บวัสดุงานวิจัยจากส่วนกลางได้ และแจกจ่ายข้อมูลแบบดิจิทัลไปยังนักเรียน นักศึกษา และผู้อื่นในชุมชนวิชาการ

ABBYYFR_IndustryCases_PublicSectorภาครัฐ

FineReader ให้บริการโซลูชั่นแก่สถาบันการศึกษาในการสร้าง, การแปลง, การทำงานร่วมกัน และการเตรียมเอกสารสำหรับการเก็บถาวรในยุคดิจิทัลนี้

ดูเพิ่ม> ดูเพิ่ม>

 

11-fr15-brochure

 

pdf-download-icon-24px BROCHURE
ABBYY FineReader 15 – โซลูชัน PDF ที่ชาญฉลาด

FineReader PDF นำเสนอเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและตรงไปตรงมาเพื่อลดช่องว่างระหว่างกระดาษและ PDF และเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงานดิจิทัล

12-06-fr-ebook

 

pdf-download-icon-24px E-BOOK
6 วิธีในการปลดล็อกประสิทธิภาพด้วย ABBYY FineReader Corporate

ค้นหาวิธีที่ ABBYY FineReader Corporate สามารถสนับสนุนคุณในการจัดการกับความท้าทายเกี่ยวกับเอกสาร และวิธีที่คุณสามารถเริ่มใช้เอกสารของคุณ และข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

13-wp-fr15-360x162

 

pdf-download-icon-24px WHITE PAPER
ภาพรวมสิทธิ์ใช้งาน ABBYY FineReader

ภาพรวมประเภทสิทธิ์ใช้งานสำหรับ FineReader ทำความเข้าใจกับข้อดีของแต่ละตัวเลือก และเลือกรุ่นที่ตรงกับความต้องการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กรของคุณ

ดาวโหลด > ดาวโหลด > ดาวโหลด >

 

In details

คุณสมบัติ

ซอฟต์แวร์ FineReader OCR และ PDF กำหนดการทำงานต่างๆที่มีกระดาษ และไฟล์ PDFs เข้ามาเกี่ยวข้อง
ให้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ทำให้ข่าวสารที่สำคัญต่างๆในนั้นสามารถตอบสนองต่อการ แก้ไข
การนำมันกลับมาใช้ใหม่ และง่านต่อการประสานงานร่วมกัน

fr-features-scan-convertแปลงไฟล์ PDF และเอกสารสแกน

ทำสำเนาไฟล์ดิจิตอลให้กับเอกสารกระดาษได้อย่างง่าย และแปรเปลี่ยนเอกสารสแกนให้เป็นไฟล์ PDF ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสารได้ ให้พร้อมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลด้วยความถูกต้องสมบูรณือันเป็นที่ยอมรับ

fr-features-editแก้ไข และเพิ่มข้อความลงใน PDF

ทำงานได้กับไฟล์ PDF ประเภทใดๆก็ได้ และยังสามารถแก้ไขได้เหมือนกับที่ทำงานภายในโปรแกรม Word คุณจะสามารถแก้ไข สืบค้น ปรับเปลี่ยน เพิ่มข้อความ กำหนดการป้องกันสำหรับการส่งต่อเอกสาร และอื่นๆอีกมากมาย

fr-features-compareเทียบข้อมูลจากสองเอกสาร

เสาะหา และทบทวนการเปลี่ยนแปลงในข้อความระหว่างเอกสารเดียวกันแต่ต่างกันที่เวอร์ชั่นได้ ไม่ว่าไฟล์ทั้งสองจะมีรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกัน เช่น PDFs, ไฟล์รูปแบบ,ไฟล์จาก Microsoft Office เป็นต้น

fr-features-automate-conversionงานแปลงข้อมูลอัตโนมัติ

กำหนดตารางเวลาเพื่องานประมวลผล และแปลงเอกสารไปเก็บไว้สถาที่ที่ต้องการ ภายในเวลาระยะเวลาที่กำหนดเองได้อีกด้วย  

      เริ่มใช้ประโยชน์จาก FineReader เลย   ดาวโหลดตัวทดลองใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

  ไฟล์ขาเข้า

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, GIF, DjVu, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT

  รูปแบบที่บันทึกได้

DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/A, RTF, TXT, CSV, ODT, EPUB, FB2, DjVu, PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG

  ภาษาที่เข้าใจ

192 languages, including formal, artificial languages, Chinese, Japanese, Korean, Arabic

  รองรับเมนูภาษา

English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish

  ความต้องการระบบ

Windows® 10, 8.1, 8, 7 or Windows Server®, 1 GHz CPU, 1 Gb RAM, 1.2 Gb of hard disk space.

  เครื่องสแกนเนอร์ และ มัลติฟังก์ชั่น

FineReader 14 supports TWAIN- and WIA-compatible scanners, MFPs and all-in-one devices.

 คุณสมบัติทางเทคนิคทั้งหมด

แหล่งความรู้ FineReader

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆทางด้าน OCR และ PDF  รับชมวิดีโอแนะนำการสอนต่างเพื่อเริ่มใช้งาน
และการปรับแต่งอย่างละเอียดในตัวผลิตภัณฑ์ ค้นหากลเม็ดเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนผลิตผลแห่งงาน
เมื่อคุณต้องทำงานกับเอกสารกระดาษอย่างเป็นประจำ

howtovideos academy-guides
academy-library

 ใกล้ชิดกับเรา

ท่านสามารถได้รับข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับโทคโนโลยีต่างที่ ABBYY สร้างขึ้นมา
และรวมไปถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญต่างๆได้ที่นี้

FineReader Blog> LinkedIn> Facebook>

Why FineReader

ABBYY FineReader ได้รวบรวมเครื่องมือเพื่องานแปลงข้อมูลที่ไม่อาจมองข้ามไป ได้ มีการจัดการงานที่เกี่ยวกับไฟล์ PDF อย่างดีเยี่ยม และ คุณสมบัติใหม่ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารฉบับเดียวกันแต่ต่างเวอร์ชั่นได้เพื่อหาจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทำงานภายในส่วนติดต่อผู้ใช้งานเดียวที่ทันสมัย ซอฟต์แวร์ตัวนี้ถือได้ว่าเป็นโซลูชั่นที่เบ็ดเสร็จเพื่องาน OCR ให้กับองค์กรธุรกิจมสมัยใหม่ ทำให้งานประจำวันที่เกี่ยวกับงานเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF และงานสแกนถูกปรับให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

8052e_fr14_schema_for_www-2

1-placeเชี่ยวชาญในด้าน OCR มากกว่า 20 ปี

     ซอฟต์แวร์ FineReader ยืนตระหง่านด้วยความถูกต้องด้านการแปลง/การรู้จำข้อมูล
และการแปลง OCR ที่รองรับหลากภาษา หลายความสามารถ อย่างหาคนเปรียบได้ยาก
ทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณมีศักยภาพมากขึ้น ด้วยชุดเครื่องมือเพื่องาน OCR
ระดับโลกจาก ABBYY

ความแม่นยำกว่า
99.8%1-998-accuracy
จัดการข้อมูลในเอกสาร
อย่างเหมาะสม2-document-areas-control
แบ่งชุดข้อมูลที่เป็นตาราง
และแผนภูมิได้อย่างแม่นยำ3-clean-tables-charts-extraction
เครื่องมือเพื่องานตรวจสอบ
ความถูกต้องที่ใช้ได้อย่างสะดวก4-convenient-verification-tool
ปรับคุณภาพของเอกสารภาพ
ได้อย่างชาญฉลาด5-smart-image-preprocessing
มีตัวเลือกเพื่อใช้ “จดจำ”
รูปแบบของตัวอักษรได้6-train-new-characters

 icon_2บูรณาการงาน OCR ร่วมกับการทำงานกับไฟล์ PDF ได้อย่างกลมกลืน

ตอนนี้คุณสามารถที่จะทำงานกับไฟล์ PDF ชนิดใดๆก็ได้ ไม่ว่าจะมาจากการสแกน
หรือมาจากการบันทึกผ่านโปรแกรมสำนักงานเช่น MS Office เป็นต้น
โดยคุณแทบจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานกับไฟล์ที่มาต่างแหล่งกัน

สืบค้นภายใน
ไฟล์ PDF ใดๆก็ได้07-search-inside-pdf
แก้ไข และ ใช้เนื้อความเดิม
ในเอกสารที่สแกนมา08-edit-and-re-use-content
เปรียบเทียบข้อมูลใน
เอกสารข้ามชนิดกันได้09-cross-format-comparison

fr-features-automate-conversion ดำเนินการอย่างอัตโนมัติด้วย Hot Folder

แปลงข้อมูล PDFs หรือ ไฟล์ภาพที่มีจำนวนไฟล์มากๆได้อย่างง่ายดาย ในวิถีทางแบบ
“อัตโนมัติเต็มรูปแบบ” โดยที่ไม่ต้องไปกังวลกับงานนี้ ด้วยคุณสมบัติความสามารถ
ที่มีให้ใช้ผ่านโปรแกรมที่ชื่อ  Hot Folder

แปลงไฟล์ตามตารางเวลา
หรือ เมื่อต้องการ10-schedule-conversion
กำหนดค่าเพื่อสร้าง
“โฟลเดอร์ที่ถูกจ้องมอง”11-watch-folder
ค่าต่างๆเพื่องานแปลง
ที่มีประสิทธิภาพ12-saving-settings

 องค์กรธุรกิจที่นำ FineReader ไปใช้งาน:

cms deloitte-logo-170x32 deutsche-bahn fujitsu-logo samsung

Specifications

ความต้องการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์

Operating system
 • Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7
 • For working with localized interfaces corresponding language support is required
Centralized deployment and virtualization The operation of ABBYY FineReader 15 has been tested for the following configurations:

 • Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2008 R2 (including the use with Remote Desktop, RemoteApp and Remote Desktop Web Access)
 • Citrix Workspace App 1808 (using installed application accessed from a server), Citrix Virtual Apps and Desktops
Hardware
 • PC with 1 GHz (or faster) x86 or x64 processor with SSE2 instruction set
 • 1 GB of RAM (4 GB is recommended); in multiprocessor systems, an additional 512 MB of RAM is required for each additional processor.
 • 1.2 GB of hard disk space for typical program installation and 1.2 GB free space for optimal program operation
 • Video card with 1024×768 resolution or higher
 • An Internet connection is required to activate your serial number.
 • Keyboard, mouse or other pointing device

เครื่องสแกนเอกสาร และ MPF

FineReader รองรับเครื่องสแกนที่รองรับ TWAIN และ WIA, อุปกรณ์ต่อพ่วงมัลติฟังก์ชั่น (MFP) และอุปกรณ์ all-in-one เมื่อใช้ในโหมดสแกน

คุณสามารถค้นหาสแกนเนอร์ดังกล่าวจากโมเดลยอดนิยมที่นำเสนอโดย:

Avision
Kodak Plustek
Brother Lexmark Ricoh
Canon Microtek Visioneer
Epson Mustek VuPoint
Fujitsu OKI Xerox
HP Panasonic

อย่างไรก็ตาม ABBYY ไม่รับประกันว่าเครื่องสแกนใด ๆ จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ABBYY เนื่องจากข้อเท็จจริงนี้, ABBYY ไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายใด ๆ – เชิงพาณิชย์ หรืออื่น ๆ – เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ระบุข้างต้น

ความต้องการที่แนะนำสำหรับการใช้งานกล้องดิจิตอล

 • 5 megapixel sensor
 • Flash disable feature
 • Manual aperture control or aperture priority mode
 • Manual focusing
 • An anti-shake system or the use of a tripod is recommended
 • Optical zoom

ชนิดไฟล์ที่รองรับ

Input formats
 • PDF (2.0 or earlier), including PDF/A, PDF/UA
 • Image formats: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS*
 • Editable formats**: DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

     * Requires Microsoft .NET Framework 4.
** Microsoft® Office or Apache® OpenOffice® is required.

Export file formats
 • PDF, including PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u), PDF/UA
 • Image formats: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu
 • Editable formats: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT
 • E-book formats: EPUB®, FB2

ชนิดบาร์โค้ดที่รองรับ

Aztec Code Data Matrix PDF417
Check Code 3 of 9 EAN 13 Postnet
Check Interleaved 2 of 5 EAN 8 QR Code
Codabar IATA 2 of 5 UCC-128
Code 128 Industrial 2 of 5 UPC-A
Code 3 of 9 Interleaved 2 of 5 UPC-E
Code 3 of 9 without asterisk Matrix 2 of 5
Code 93 Patch Code

รองรับแอปพลิเคชัน

 • Microsoft Word 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft SharePoint 2013, SharePoint Server 2013, 2016, 2019
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.2, 6.1

หากแอปพลิเคชันหายไปจากรายการนี้แสดงว่ายังไม่ได้ทดสอบหรือไม่รองรับ เพื่อให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้นเราขอแนะนำให้ติดตั้งการอัปเดตและอัปเกรดล่าสุดสำหรับแอปพลิเคชันด้านบน

รองรับภาษา

ABBYY FineReader 15 รองรับ 192 ภาษา,  48 ภาษาที่รวมการสนับสนุนพจนานุกรม (ทำเครื่องหมายด้วย×):

Natural Languages

Abkhaz

Adyghe

Afrikaans

Agul

Albanian

Altai

Arabic (Saudi Arabia)×

Armenian (Eastern)×

Armenian (Grabar)×

Armenian (Western)×

Avar

Aymara

Azeri (Cyrillic)

Azeri (Latin)×

Bashkir×

Basque

Belarusian

Bemba

Blackfoot

Breton

Bugotu

Bulgarian×

Buryat

Catalan×

Cebuano

Chamorro

Chechen

Chinese Simplified

Chinese Traditional

Chukchee

Chuvash

Corsican

Crimean Tatar

Croatian×

Crow

Czech×

Dakota

Danish×

Dargwa

Dungan

Dutch×

Dutch (Belgian)×

English×

Eskimo (Cyrillic)

Eskimo (Latin)

Estonian

Even

Evenki

Faroese

Fijian

Finnish×

French×

Frisian

Friulian

Gagauz

Galician

Ganda

German×

German (Luxembourg)

German (new spelling)×

Greek×

Guarani

Hani

Hausa

Hawaiian

Hebrew×

Hungarian×

Icelandic

Indonesian×

Ingush

Irish

Italian×

Japanese×

Jingpo

Kabardian

Kalmyk

Karachay-Balkar

Karakalpak

Kashubian

Kawa

Kazakh

Khakass

Khanty

Kikuyu

Kirghiz

Kongo

Korean×

Korean (Hangul)×

Koryak

Kpelle

Kumyk

Kurdish

Lak

Latin×

Latvian×

Lezgi

Lithuanian×

Luba

Macedonian

Malagasy

Malay

Malinke

Maltese

Mansi

Maori

Mari

Maya

Miao

Minangkabau

Mohawk

Romanian (Moldova)

Mongol

Mordvin

Nahuatl

Nenets

Nivkh

Nogay

Norwegian (Bokmal)×

Norwegian (Nynorsk)×

Nyanja

Ojibway

Ossetian

Papiamento

Polish×

Portuguese×

Portuguese (Brazil)×

Occitan

Quechua (Bolivia)

Rhaeto-Romance

Romanian×

Romany

Rundi

Russian×

Russian (old spelling)×

Russian with accent×

Rwanda

Sami (Lappish)

Samoan

Scottish Gaelic

Selkup

Serbian (Cyrillic)

Serbian (Latin)

Shona

Slovak×

Slovenian×

Somali

Sorbian

Sotho

Spanish×

Sunda

Swahili

Swazi

Swedish×

Tabasaran

Tagalog

Tahitian

Tajik

Tatar×

Thai×

Tok Pisin

Tongan

Tswana

Tun

Turkish×

Turkmen (Cyrillic)

Turkmen (Latin)

Tuvinian

Udmurt

Uighur (Cyrillic)

Uighur (Latin)

Ukrainian×

Uzbek (Cyrillic)

Uzbek (Latin)

Vietnamese×

Welsh

Wolof

Xhosa

Yakut

Yiddish

Zapotec

Zulu

Artificial languages

Esperanto Ido Interlingua Occidental

Formal languages

Basic
C/C++
COBOL
English Phonetic Transcriptions
Numbers
Fortran
Java
Pascal
Simple mathematical formulas
Simple chemical formulas

ภาษาที่ทำการเปรียบเทียบเอกสารได้

Armenian
Azeri (Latin)
Bashkir
Bulgarian
Catalan
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Dutch (Belgian)
English
Estonian
Finnish
French
German
German (new spelling)
Hebrew
Hungarian
Indonesian
Italian
Korean
Latvian
Lithuanian
Norwegian (Bokmal)
Norwegian (Nynorsk)
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Tatar
Turkish
Ukrainian
Vietnamese

ตัวเลือกไลเซนส์ที่มี

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับองค์กร

Standard

8,100 บาท

ชำระครั้งเดียว ซื้อขาด

ABBYY_BuyNow

 • แก้ไข, ป้องกัน และทำงานร่วมกันใน PDFs
 • สร้างและแปลงไฟล์ PDFs
 • แปลงเอกสารกระดาษและสแกนด้วย OCR

 

 

 

 

Corporate

11,500 บาท

ชำระครั้งเดียว ซื้อขาด

ABBYY_BuyNow

 • แก้ไข, ป้องกัน และทำงานร่วมกันใน PDFs
 • สร้างและแปลงไฟล์ PDFs
 • แปลงเอกสารกระดาษและสแกนด้วย OCR
 • แปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลและ สร้างกิจวัตรการแปลงไฟล์โดยอัตโนมัติ 5,000 แผ่นต่อเดือน และทำงานที่ 2แกนหน่วยประมวลผล
 • เปรียบเทียบเอกสารในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ (ไม่รองรับเอกสารภาษาไทย)

 

ลิขสิทธิ์แบบจำนวนมาก

ABBYY_GetVolumeOffer

เลือกระหว่างรุ่น Standard และ Corporate และตัวเลือกสิทธิ์ใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องมือสากลเพื่อจัดการไฟล์ PDF รับประโยชน์จากส่วนลดปริมาณมหาศาล, การติดตั้งผ่านเครือข่าย และการจัดการสิทธิ์ใช้งานอย่างง่าย