เมื่อช่วงวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทาง ABBYY 3A ได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อรวบรวม พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของกลุ่ม บ. ผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY ในแต่ละประเทศ ทั่วโลก ไม่ว่าจะประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และ ทวีปเอเชีย ซึ่งในงานนี้ ตัวแทนจากบ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราก็ได้เข้าร่วมงานด้วย เพื่อรับรางวัลสำหรับบ.ที่ปิดดีลใหญ่ๆ หรือ สามารถสร้างผลประกอบการเป็นที่น่าประทับใจ สำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา โดยมี คุณ สุเมธ ศรีโสภณ และ คุณ ปาริฉัตร ยศกรณ์ บอสใหญ่ของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว

N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_21

ประมวลภาพบางส่วนภายในงาน ABBYY Content IQ Conference Bologna 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง โบโลญญ่า ประเทศ อิตาลี ในปี 2019 นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ซอฟต์แวร์ ABBYY จะสามารถช่วยขับเคลื่อนกระบวนทางธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆที่ ภาครัฐ และ ภาคเอกชนมีใช้งานอยู่ ได้อย่างไร้รอยต่อ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอันสูงสุด

N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_01 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_02
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_03 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_04
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_05
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_06 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_07
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_08 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_09
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_10 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_11
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_12 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_14
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_13 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_15
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_16 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_17
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_18 N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_19
N2NSP_News_ABBYY_AWARD2018_20190813_20