นอกจากจะสามารถจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ยังช่วยผลักดันเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน แบรนด์ Avision ให้กับทางเราด้วย ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท B Circle  บ. คู่ค้าที่มีศักยภาพทั้งด้านงานขาย และงานบริการ ไม่ว่าจะทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ได้นำเครื่องสแกนเอกสารแบรนด์  Avision เข้าเสนอให้กับโครงการในหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นเครื่องรุ่น AV176U จำนวน 2 เครื่อง และ รุ่น AD125 จำนวน 11 เครื่อง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_AD125_AV176U_20190724_1 N2NSP_News_AD125_AV176U_20190724_2

Avision AD125 Specifications

20180111_AD125S_A4
คุณลักษณะทั่วไป
ชุดทำภาพแบบ Color Charged-Coupled Device (CCD)
แหล่งกำเนิดแสง LED
โหมดการสแกนแบบ ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) 600จุดต่อนิ้ว
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ 16บิต input , 8บิต output
สามารถสแกนในโหมดสีได้ 48บิต input , 24บิต output
ขนาด (WxDxH) 308 x 446 x 329 มม. ( 12.1 x 17.6 x 13 นิ้ว )
น้ำหนักของเครื่อง 2.6 กิโลกรัม
การเชื่อมต่อ USB 2.0
การใช้พลังงาน ขณะกำลังสแกน:< 14.3 วัตต์
ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 9 วัตต์
โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.2 วัตต์
ปิดเครื่อง:< 0.34 วัตต์
ระดับความดังเสียงรบกวน ขณะกำลังสแกน:< 55 เดซิเบล
ขณะรอการสแกน:< 45 เดซิเบล
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน 4000 แผ่น
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง Twain Driver,ISIS Driver,Button Manager,AVScan,PaperPort 14
คุณลักษณะเด่น
สแกนเอกสารที่มีความยาว ได้สูงสุด 118นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียว และแบบสองหน้าที่ความละเอียด 300dpi
ขนาดในการสแกน
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด 50 x 63.5 มม. (2 x 2.5 นิ้ว )
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว )
ความจุกระดาษ 50 แผ่นต่อวัน
รองรับกระดาษที่มีความหนา 34 ~ 127 แกรม ( 9 to 34 lb )
ความเร็วในการสแกน
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 25 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 50 ภาพ/นาที


สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที


สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 25 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 50 ภาพ/นาที


สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที

 Avision AV176U Specifications

2016_Avision_AV176U
คุณลักษณะทั่วไป
ชุดทำภาพแบบ Contact Image Sensor (CIS)
แหล่งกำเนิดแสง Light Emitting Diode (LED)
โหมดการสแกนแบบ ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) 600 จุดต่อนิ้ว
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ 16บิต input , 8บิต output
สามารถสแกนในโหมดสีได้ 48บิต input , 24บิต output
ขนาดหน่วยความจำ 64 MB (SDRAM)
ขนาด (WxDxH) 282 x 152 x 165 มม. ( 11 x 6.1 x 6.5 นิ้ว )
น้ำหนักของเครื่อง 2.4 กิโลกรัม
การเชื่อมต่อ USB 2.0
การใช้พลังงาน ขณะกำลังสแกน:< 15 วัตต์
ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 8 วัตต์
โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.9 วัตต์
ระดับความดังเสียงรบกวน ขณะกำลังสแกน:< 50 เดซิเบล
ขณะรอการสแกน:< 45 เดซิเบล
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน 3,000 แผ่น
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager , AVScan , PaperPort 14SE
คุณลักษณะเด่น
สแกนเอกสารที่มีความยาว ได้ถึง 36 นิ้ว
สแกนบัตรแข็ง สามารถสแกนบัตรแข็ง ที่ความหนา 1.25 มม. ได้
ขนาดในการสแกน
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด 52 x 74 มม. (2 x 2.9 นิ้ว )
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว )
ความจุกระดาษ 50 แผ่น
รองรับกระดาษที่มีความหนา 28 ~ 400 แกรม ( 7 to 110 lb )
ความเร็วในการสแกน
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 30 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 60 ภาพ/นาที
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 30 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 60 ภาพ/นาที
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที