จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย ที่กำลังได้รับความสนใจ และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ณ ปัจจุบัน เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 3 กรกฎาคม ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ทางด้านสารสนเทศของบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ที่เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้คือ คุณ นรากร พูลภูงา และผู้ช่วยสอนคือ คุณ ศิริโชค พันธุ์ทอง

N2NSP_News_Falcon_ABBYY_FC_20190709_07

     ซึ่งทาง Falcon Insurance จะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ไปพัฒนาเป็นแอพลิเคชั่นให้กับลูกค้า ในกรณีที่ต้องการแจ้งเคลมประกัน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพียงอัพโหลดรูปภาพของบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบกับฐานข้อมูลลูกค้า ทาง ABBYY FlexiCapture จะดึงข้อมูลสาระที่สำคัญในเอกสารดังกล่าว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลสำคัญส่วนอื่นๆ บนเอกสารที่ลูกค้าอัพโหลดผ่านแอพพลิเคชั่นตัวนี้ จากนั้นจะนำข้อใลเข้าสู่กระบวนการงานเคลม และส่งข้อมูลกลับไปให้ลูกค้ายืนยัน ทำให้ลดระยะเวลาด้านการประสานงานของลูกค้าได้อย่างมหาศาล

N2NSP_News_Falcon_ABBYY_FC_20190709_01
N2NSP_News_Falcon_ABBYY_FC_20190709_03 N2NSP_News_Falcon_ABBYY_FC_20190709_02
N2NSP_News_Falcon_ABBYY_FC_20190709_04 N2NSP_News_Falcon_ABBYY_FC_20190709_05
N2NSP_News_Falcon_ABBYY_FC_20190709_06