ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2562 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ร่วมกับ บ. ABBYY เจ้าของซอฟต์แวร์ชาญฉลาดเพื่อจัดการกับฟอร์มเอกสารหลากหลายรูปแบบ โครงสร้าง ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ เป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ABBYY FlexiCapture โดยได้เปิดคอร์สอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว ณ NOVOTAL BANGKOK HOTEL SUKHUMVIT (Ploenchit) ให้กับ บ. คู่ค้า ที่มีความสนใจจะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ไปพัฒนาเป็นโซลูชั่นเฉพาะงาน และ/หรือ นำไปพัฒนาร่วมใช้งานกับระบบ RPA ที่ตนเองมีจำหน่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากค่าย UiPath ก็ดี หรือ Blue Prism ก็ดี

N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_18

ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านด้วย โดยมีรายนามบริษัท และผู้เข้าอบรมดังนี้

B Circle Co., Ltd.
– Napatsaphol Kuruwatcharapong

Ginkgo Soft Co., Ltd.
– Tony Chu

PTT Digital Solutions Company Limited
– Surachai Locharoen
– Lalinsini Pengman

KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.
– Maylada Kanokchoteworakarn
– Worasak Werayawarangura

New Computer Technology Consulting Co., Ltd.
– Sarawut Treerat
– Indra Rahmat
– Vipagorn Sombatjaroenmeung

SOFTSUITE CO., LTD.
– Thanarom Nimitklaitikai

MFEC Public Company Limited.
– Sarut Yeamrakchat
– Saroch Khotchompoo

ในนามตัวแทนของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ (n2nsp) ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน และ บริษัทต้นสังกัด ตามรายนามด้านบน ที่ให้ความสนใจส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ รวมถึง วิทยากรจาก ประเทศรัสเซีย คือ Ms. Alina Yapparova ที่เดินทางมาให้ความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_01
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_02 N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_03
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_04
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_06 N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_07
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_08 N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_09
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_10 N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_11
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_12 N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_13
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_14 N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_15
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_16 N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_17
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_05
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_18
N2NSP_News_ABBYY_FC_Training_20190628_19