วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เครื่องสแกนหนังสือที่มีฐานทรงวี ความละเอียดในการสแกนที่ 20 เมกะพิกเซล ความเร็วในการสแกนอยู่ที่ 1.2 วินาที และเป็นเครื่องถ่ายภาพจากด้านบน ไม่เป็นอันตรายต่อตัวหนังสือ คือ เครื่องสแกนจาก CZUR รุ่น M3000 PRO ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรมการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ห้องสมุดโรงเรียนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนนายเรือ ที่ได้มาเยี่ยมชมบูธของเราภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 ช่วงปลายปี 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งมีความสนใจ ที่จะนำเครื่องรุ่นนี้ไปใช้งานภายในของห้องสมุด จนท้ายที่สุดก็ได้ทำการจัดซื้อจัดหาเครื่องสแกนหนังสือแล้วเสร็จ ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

N2NSP_News_M3000PRO_20190625_02

N2NSP_News_M3000PRO_20190625_01
N2NSP_News_M3000PRO_20190625_03 N2NSP_News_M3000PRO_20190625_04
N2NSP_News_M3000PRO_20190625_05 N2NSP_News_M3000PRO_20190625_06
N2NSP_News_M3000PRO_20190625_07