วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562 ทีมฮาร์ดแวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ของเราได้เดินทางไปที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน ภายในเมืองทองธานี อีกครั้งเพื่อทำการเปลี่ยนอะไหล่ให้กับเครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้างขนาด 36 นิ้ว ที่มีชุดกล้องเป็นแบบ CCD แบรนด์ Oce’ รุ่น CS 4336  เป็นเครื่องสแกนเอกสารห้ากว้าง ที่ OEM เครื่อง Contex ตระกูล HD3600 ซึ่งเป็นรุ่นที่ทางทีมงานเคยได้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ให้กับกรมไปเมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมานั่นเอง ในการเปลี่ยนอะไหล่ครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยน ชุดหลอดไฟ, แผ่น White background, กระจก และทำการ Calibrate เครื่องให้ทำงานสอดคล้องกับอะไหล่ที่ได้เปลี่ยนใหม่ชุดนี้ เสร็จสมบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อย เครื่องสแกน Oce’ รุ่น CS 4336 ทั้ง 2 เครื่องนี้พร้อมนำออกไปใช้งานภาคสนามของกรมแล้ว

N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_04

N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_01
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_02 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_03
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_05 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_06
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_07
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_08 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_09
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_10 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_11
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_12
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_13 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_14
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_15 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_16
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_17 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_18
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_19 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_20
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_21
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_22 N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_24
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_23
N2NSP_News_DOL_Oce4336_20190614_25