วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เครื่องสแกนเนอร์ขนาดกะทัดรัด ของ Avision รุ่น AD125 จำนวน 14 เครื่องได้รับการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่อง และติดสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า พร้อมนำส่งให้กับ บ. 10Soft ที่ชนะโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า  10Soft  ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_Avision_AD125_14Units_20190424_08

N2NSP_News_Avision_AD125_14Units_20190424_01 N2NSP_News_Avision_AD125_14Units_20190424_02
N2NSP_News_Avision_AD125_14Units_20190424_03
N2NSP_News_Avision_AD125_14Units_20190424_04 N2NSP_News_Avision_AD125_14Units_20190424_05
N2NSP_News_Avision_AD125_14Units_20190424_06 N2NSP_News_Avision_AD125_14Units_20190424_07
n2nsp_news_avision_ad125_20161202_05