20190422_Page-ABBYY-MobileImagingSDK_II

ABBYY Mobile Imaging SDK เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมที่รวบรวมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาด ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปภาพที่ถ่ายจากอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต เป็นต้น ว่าเอกสารภาพนั้นๆมีความเหมาะสม หรือ ชัดเพียงพอก่อนที่จะนำไปเข้าสู่ขั้นตอนของการ “รู้จำจับข้อมูล / OCR” หรือว่า ควรจะต้องถ่ายภาพเอกสารนั้นใหม่อีกครั้ง ในชุดพัฒนานี้ยังมีคุณสมบัติที่ให้นักพัฒนาทำการปรับปรุงคุณภาพเอกสาร โดยที่ผู้ทำงานจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าต่างๆ ได้ทันที

ชุดพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของไฟล์เอกสารภาพตัวนี้ของ ABBYY
รองรับสองแพลตฟอร์มใหญ่ที่เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน คือ Apple iOS และ Android

Key Features


 • วิเคราะห์เอกสารภาพเพื่อการทำ OCR ที่สมบูรณ์แบบ

     ABBYY Mobile Image SDK ตระเตรียมคุณสมบัติความสามารถที่ก้าวล้ำน้ำสมัย เพื่อใช้ประเมินคุณภาพของเอกสารภาพ และทำการตัดสินใจว่า เอกสารภาพดังกล่าว ที่ถูกถ่ายมาจากอุปกรณ์พกพานั้น มีคุณภาพที่ดีเพียงพอต่อการนำไปเข้าสู่ขั้นตอนของการ  “รู้จำจับข้อมูล”  หรือไม่  ชุดพัฒนานี้สามารถตรวจจับว่า เอกสารภาพมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการทำ OCR โดยพิจารณาจากปัจจัยที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ เอกสารเกิดความเบลอหรือไม่ เอกสารมีค่าความสว่างที่เท่ากันตลอดเอกสารหรือไม่ และ เอกสารเกิด “Noise หรือ ข้อมูลก่อกวนเอกสารเช่น จุดขนาดเล็ก” มากไปหรือไม่

     ด้วยคุณสมบัติการประเมินคุณภาพเอกสารที่ถูกรวมเข้าไปในโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมา ผู้ใช้งาน หรือ ก็คือ นักพัฒนาโปรแกรมจะเห็นได้ทันทีว่า เอกสารภาพที่นำมาใช้งานนั้น เหมาะกับการเอาไปทำ OCR หรือไม่ ทำให้ประหยัดเวลาและ เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการทำงานทั้งหมด

 • พิ่มพูนคุณภาพของเอกสารภาพ

   ABBYY SDK เตรียมคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นมาช่วยเป็นพิเศษ หรือ ให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการด้านการประมวลผลภาพเอกสารที่ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น

 • การตรวจสอบขอบเอกสาร และการปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับ
 • การหมุนเอกสารภาพให้อัตโนมัติ
 • การปรับระนาบของภาพให้เหมาะกับการอ่านข้อมูลในขั้นตอนของ OCR
 • การปรับโหมดของเอกสารให้อยู่ในรูปแบบขาว-ดำ ที่เหมาะกับการทำ OCR
 • การปรับโทนสีจากขาวเป็นดำ
 • การปรับเฉดสีไล่โทนจาก ดำสุด ไปถึงขาวสุด ให้เกิดค่าที่เหมาะสมกับการทำ OCR
 • ปรับแต่งค่าความสว่าง และความแตกต่างระหว่างขาวกับดำ กระทบทั้งเอกสาร
 • มีตัวลบข้อมูลก่อกวน หรือ ข้อมูลขยะที่เป็นจุดขนาดเล็ก
 • ทำตัวอักษรให้เกิดความคมชัดมากขึ้น และ อื่นๆ
 • การส่งออกเอกสารรูปภาพ

     ชุดพัฒนานี้สามารถที่จะบันทึกเอกสารภาพต้นทางที่มาจากอุปกรณ์พกพา ให้เป็นอยู่ใยรูปแบบ ไฟล์ JPEG ที่ถูกบีบอํด ไฟล์ PNG หรือ ไฟล์ PDF ที่ถูกปรับขนาดให้เหมาะสมแล้ว เพื่อสามารถนำไปเก็บไว้ที่เครื่องผู้ให้บริการได้

 • ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาที่รองรับ

     ลดเวลาการพัฒนา และความง่ายต่อการปรับย้ายโปรแกรมประยุกต์ของคุณ โดยใช้ ABBYY Mobile Imaging SDK ซึ่งชุดพัฒนานี้รองรับกับการทำงานระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาที่เป็นที่นิยมสองค่ายใหญ่ คือ Apple iOS และ Android.

 • คุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน กับเอกสารอ้างอิงที่ครบถ้วน

     ABBYY Mobile Imaging SDK บรรจุคุณสมบัติความสามารถที่พร้อมถูกเรียกใช้งานมาให้อย่างมาหมาย อาทิ เช่น

 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพแบบ ขาว-ดำ
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพประเภท นามบัตรธุรกิจ
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพแบบ ขาว-ดำ
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพแบบใบเสร็จรับเงิน
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพแอบถ่าย
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารที่มีตรายางประทับ
 • โครงคำสั่งที่ทำงานกับเอกสารภาพที่ถ่ายตามท้องถนน

    เจ้าโครงสร้างคำสั่งที่ตระเตรียมให้ใช้งานเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ของนักพัฒนาได้ทันที ประหยัดทั้งเวลาและความเหนื่อยล้าในการพัฒนาโปรแกรม ตัวผลิตภัณฑ์นี้ยังมีเอกสาร และตัวอย่างโปรแกรมเพื่อให้นักพัฒนาสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ ประกอบการพัฒนา และ แก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างพัฒนาโปรแกรมด้วย

 • การทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของเทคโนโลยีจาก ABBYY

     ABBYY มอบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่น แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันที่เกี่ยวกับ งานรู้จำรู้จับข้อมูล หรือ OCR, งานประมวลผลรูปภาพขั้นสูง, งานจับข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บนเครื่องผู้ให้บริการ และ บนสภาพแวดล้อมแบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ

All Functions


ตัวตรวจจับ

 1. ตัวตรวจจับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว และที่ไม่ได้โฟกัส
 2. ตัวตรวจจับการสะท้อนของแสงบนเอกสารภาพ
 3. ตัวตรวจจับข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก

ค่าคำสั่งที่มีให้ใช้งาน

 1. เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดขาว-ดำ
 2. เพื่อทำงานกับเอกสารแบบนามบัตร
 3. พื่อทำงานกับเอกสารในโหมดสี
 4. เพื่อทำงานกับเอกสารที่อักษรวางอยู่บนพื้นหลังที่เป็นสี
 5. เพื่อทำงานกับเอกสารจำพวกใบเสร็จรับเงิน
 6. เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายแบบเร่งรีบ
 7. เพื่อทำงานกับเอกสารที่มีการลงตรายาง
 8. เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายตามท้องถนน

การปรับปรุงคุณภาพที่สามารถเห็นได้ทันที

 1. การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบเลือกปรับได้เอง
 2. การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบปรับอัตโนมัติ
 3. การปรับแต่งอย่างอัตโนมัติ
 4. ตรวจจับขอบกระดาษ และ ปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับอัตโนมัติ
 5. การปรับโหมดขาว-ดำที่เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี
 6. การลบข้อมูลพื้นหลังที่ไม่ต้องการ
 7. การไล่โทนเฉดเทาให้เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี
 8. การปรับลดพื้นที่เอกสารภาพแบบเลือกปรับได้เอง
 9. ตัวกำจัดข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก
 10. การทำความสะอาดเอกสารจากข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็กอัตโนมัติ
 11. ปรับค่าสีบนเอกสารภาพ ให้สลับจากขาว-ดำ เป็น ดำขาว
 12. การหมุนเอกสารแบบอิสระ
 13. การหมุนเอกสารแบบคงที่
 14. ปรับข้อมูลให้มีความคมมากขึ้น
 15. ปรับระนาบของเอกสารให้ถูกต้อง
 16. การปรับให้พื้นหลังเป็นสีขาวทั้งหมด

 การตรวจจับความบิดเพี้ยนของเอกสารภาพ

     สำหรับลูกค้าที่ต้องการความถูกต้องสูงในการรู้จำ รู้จับข้อมูลตัวอักษรภายในเอกสารต้นฉบับ ที่ถูกบันทึกจากอุปกรณ์พกพา ด้วยคุณสมบัติความสามารถที่เหนือชั้นต่างๆมากมาย ที่มีอยู่ในชุด ABBYY Mobile Imaging SDK นี้ มันจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้ว่า เอกสารนั้นๆ มีความเบลอเกิดขึ้นหรือไม่ มีความไม่เท่ากันของแสงตลอดเอกสารหรือไม่ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการแปลงข้อมูลให้เกิดคุณภาพสูงสุด หากมีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง มันจะไม่ส่งไฟล์ภาพนั้นเข้าไป ประมวลผล OCR แต่จะส่งผลการวิเคราะห์นั้นกลับไปยังผู้ใช้โปรแกรม เพื่อให้ทำการบันทึกภาพที่มีความเหมาะสมกับการทำ OCR ใหม่อีกครั้ง

 ภาพตัวอย่างก่อนและหลังการใช้งาน ตัวตรวจจับ

ตัวตรวจจับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว และที่ไม่ได้โฟกัส

1_ABBYY_N2N_Motion Blur and Defocus Detectorก่อน หลัง

ตัวตรวจจับการสะท้อนของแสงบนเอกสารภาพ

ก่อน 2_ABBYY_N2N_Glare Detector_Afterหลัง

ตัวตรวจจับข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก

3_ABBYY_N2N_Noise detector_Beforeก่อน หลัง

เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดขาว-ดำ

4_ABBYY_Black-and-white document_Beforeก่อน 4_ABBYY_Black-and-white document_Afterหลัง

 เพื่อทำงานกับเอกสารแบบนามบัตร

ก่อน หลัง

เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดสี

6_ABBYY_Color document _Beforeก่อน 6_ABBYY_Color document _Afterหลัง

เพื่อทำงานกับเอกสารที่อักษรวางอยู่บนพื้นหลังที่เป็นสี

7_ABBYY_Light-on-dark document _Beforeก่อน 7_ABBYY_Light-on-dark document _Afterหลัง

เพื่อทำงานกับเอกสารจำพวกใบเสร็จรับเงิน

8_ABBYY_Receipt_Beforeก่อน 8_ABBYY_Receipt_Afterหลัง

เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายแบบเร่งรีบ

9_ABBYY_Spy shot_Beforeก่อน 9_ABBYY_Spy shot_Afterหลัง

เพื่อทำงานกับเอกสารที่มีการลงตรายาง

10_ABBYY_Stamped paper_Beforeก่อน 10_ABBYY_Stamped paper_Afterหลัง

เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายตามท้องถนน

11_ABBYY_Street shot_Beforeก่อน 11_ABBYY_Street shot_Afterหลัง
ภาพตัวอย่างก่อนและหลังการใช้งาน การปรับปรุงคุณภาพที่สามารถเห็นได้ทันที

การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบเลือกปรับได้เอง

12_ABBYY_Manual brightness_Beforeก่อน 12_ABBYY_Manual brightness_Afterหลัง

การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบปรับอัตโนมัติ

13_ABBYY_Automatic tuning _Beforeก่อน 14_ABBYY_Automatic tuning_Afterหลัง

การปรับแต่งอย่างอัตโนมัติ

14_ABBYY_Auto Enhancement_Beforeก่อน 14_ABBYY_Auto Enhancement_Afterหลัง

ตรวจจับขอบกระดาษ และ ปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับอัตโนมัติ

15_ABBYY_Auto-Cropping_Beforeก่อน 15_ABBYY_Auto-Cropping_Afterหลัง

การปรับโหมดขาว-ดำที่เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี

16_ABBYY_Binarization_Beforeก่อน 16_ABBYY_Binarization_Afterหลัง

การลบข้อมูลพื้นหลังที่ไม่ต้องการ

17_ABBYY_Clean Background_Beforeก่อน 17_ABBYY_Clean Background_Afterหลัง

การไล่โทนเฉดเทาให้เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี

18_ABBYY_Gray Scaling_Beforeก่อน 18_ABBYY_Gray Scaling_Afterหลัง

การปรับลดพื้นที่เอกสารภาพแบบเลือกปรับได้เอง

19_ABBYY_Manual Crop_Beforeก่อน 19_ABBYY_Manual Crop_Afterหลัง

เมื่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงจุดตัดของมุมของรูปภาพ เครื่องมือเพื่อการปรับ
ลดพื้นที่เอกสารแบบกำหนดเอง ก็ปรากฎให้ใช้งานตามที่แสดงตามรูปถัดไป

19_ABBYY_Manual Crop_Before_1 19_ABBYY_Manual Crop_After_1
ก่อนกำหนดจุดตัดเพื่อการปรับขนาด หลังกำหนดจุดตัด จะมีเครื่องมือให้ปรับเปลี่ยนได้

ตัวกำจัดข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก

20_ABBYY_Noise Removal_Before 20_ABBYY_Noise Removal_After
ก่อน หลัง

การทำความสะอาดเอกสารจากข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็กอัตโนมัติ

21_ABBYY_Heavy cleanup_Beforeก่อน 21_ABBYY_Heavy cleanup_Afterหลัง

ปรับค่าสีบนเอกสารภาพ ให้สลับจากขาว-ดำ เป็น ดำขาว

22_ABBYY_Inversion_Beforeก่อน 22_ABBYY_Inversion_Afterหลัง

การหมุนเอกสารแบบอิสระ

23_ABBYY_Rotation _Beforeก่อน 23_ABBYY_Rotation _Afterหลัง

การหมุนเอกสารแบบคงที่

24_ABBYY_Fixed Rotation_Beforeก่อน 24_ABBYY_Fixed Rotation_Afterหลัง

 ปรับข้อมูลให้มีความคมมากขึ้น

25_ABBYY_Sharpening_Beforeก่อน 25_ABBYY_Sharpening_Afterหลัง

 ปรับระนาบของเอกสารให้ถูกต้อง

26_ABBYY_Perspective Correction_Beforeก่อน 26_ABBYY_Perspective Correction_Afterหลัง

เมื่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงจุดตัดของมุมของรูปภาพ ระบบจะทำการปรับ
มุมมองของเอกสารให้ได้ระนาบที่ถูกต้องแสดงตามรูปถัดไป

26_ABBYY_Perspective Correction_Before_1ก่อนการปรับ 26_ABBYY_Perspective Correction_After_1หลังการปรับ

การปรับให้พื้นหลังเป็นสีขาวทั้งหมด

27_ABBYY_Whitepaper_Beforeก่อน 27_ABBYY_Whitepaper_Afterหลัง

Techical Specifications


 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

     ABBYY Mobile Imaging SDK สามารถทำงานแบบข้ามแพลตฟอร์มได้
โดยระบบปฏิบัติการที่รองรับมีด้วยกัน 2 ตัวดังต่อไปนี้

 • Android 4.4 and later for ARMv7 and ARMv8 processors
 • iOS 10.X and later
 • ความต้องการทางด้านหน่วยความจำ
RAM
The automated image capture process requires:Android
max. 90 MB RAM for 1 processing thread
max. 120 MB RAM for 4 processing threadsiOS
max. 110 MB RAM for 1 processing thread
max. 160 MB RAM for 4 processing threads
ROM
When integrated, the ABBYY Mobile Imaging SDK II library increases the memory requirements of your app by the following size:Android:
.APK file – 3.1 MB
Installed application – 10.35 MB
iOS:
.IPA file – 2.1 MB
Installed application – 8.75 MB
 • รองรับการทำงานกับประเภทไฟล์เอกสารรูปภาพ

ขาเข้า
Android: HBITMAP
iOS: UIImage
ขาออก
Android:   PNG, JPEG, image-only PDF, WEBP
iOS:   PNG, JPEG, JPEG2000, image-only PDF

 • แสดงรายการคุณสมบัติ และชุดคำสั่งทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน (All Functions)

ตัวตรวจจับ

 1. ตัวตรวจจับภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว และที่ไม่ได้โฟกัส
 2. ตัวตรวจจับการสะท้อนของแสงบนเอกสารภาพ
 3. ตัวตรวจจับข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก

ค่าคำสั่งที่มีให้ใช้งาน

 1. เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดขาว-ดำ
 2. เพื่อทำงานกับเอกสารแบบนามบัตร
 3. เพื่อทำงานกับเอกสารในโหมดสี
 4. เพื่อทำงานกับเอกสารที่อักษรวางอยู่บนพื้นหลังที่เป็นสี
 5. เพื่อทำงานกับเอกสารจำพวกใบเสร็จรับเงิน
 6. เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายแบบเร่งรีบ
 7. เพื่อทำงานกับเอกสารที่มีการลงตรายาง
 8. เพื่อทำงานกับภาพที่ถ่ายตามท้องถนน

การปรับปรุงคุณภาพที่สามารถเห็นได้ทันที

 1. การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบเลือกปรับได้เอง
 2. การปรับค่าความสว่าง และความแตกต่างของความลึกสีแบบปรับอัตโนมัติ
 3. การปรับแต่งอย่างอัตโนมัติ
 4. ตรวจจับขอบกระดาษ และ ปรับขนาดให้เท่ากับต้นฉบับอัตโนมัติ
 5. การปรับโหมดขาว-ดำที่เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี
 6. การลบข้อมูลพื้นหลังที่ไม่ต้องการ
 7. การไล่โทนเฉดเทาให้เหมาะสมกับเอกสารต้นฉบับที่เป็นสี
 8. การปรับลดพื้นที่เอกสารภาพแบบเลือกปรับได้เอง
 9. ตัวกำจัดข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็ก
 10. การทำความสะอาดเอกสารจากข้อมูลขยะจำพวก จุดขนาดเล็กอัตโนมัติ
 11. ปรับค่าสีบนเอกสารภาพ ให้สลับจากขาว-ดำ เป็น ดำขาว
 12. การหมุนเอกสารแบบอิสระ
 13. การหมุนเอกสารแบบคงที่
 14. ปรับข้อมูลให้มีความคมมากขึ้น
 15. ปรับระนาบของเอกสารให้ถูกต้อง
 16. การปรับให้พื้นหลังเป็นสีขาวทั้งหมด