เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้ทำการแกะ ประกอบเครื่องสแกนเนอร์แบบ MFP คือ Contex IQ Quattro 4450 และ ชุดขาตั้งที่ทำหน้าที่เป็น ScanStation Pro ไปพร้อมกับกับช่างเทคนิคที่มาจากบ. Provider Supply (2001) ซึ่งได้ซื้อเครื่องรุ่นนี้เป็นจำนวน 3 ชุด! ด้วยกัน ในวันดังกล่าวได้สาธิตการประกอบ ขั้นตอนการใช้งานเครื่องสแกน และ การใช้งานซอฟต์แวร์ Nextimage รุ่น REPRO ที่สั่งงานผ่านจอสัมผัสขนาด 21 นิ้วที่มากับชุด ScanStation Pro นั่นเอง เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการติดตั้งจริงที่ไซต์งานของ กรมชลฯ ทั้ง 3 สาขา 3 จังหวัด ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอบพระคุณอีกครั้งกับ บ. Provider Supply (2001) ที่ให้ความสนับสนุนสินค้าของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ตลอดเสมอมาครับ

N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_08

N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_01 N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_02
N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_03 N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_04
N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_05
N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_06
N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_07 N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_08
N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_09 N2NSP_News_IQQ4450ScanStationPro_Training_20190327_10

ไปที่ภาพของเครื่อง Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro