ต้องขอขอบพระคุณ Provider Supply (2001)  คู่ค้าใจดี และมีศักยภาพสูงมากที่สามารถทำให้เครื่องสแกนเนอร์ Contex ชนะการประกวดราคาตามสเปคใหม่ของกรมชลฯ ที่เน้นจากใช้งานเครื่องสแกนแบบ Multi-Function ซึ่งเครื่อง Contex รุ่น IQ Quattro 4450 ScanStation Pro ก็สามารถผ่านข้อกำหนดได้ทุกข้อ วันนี้แอดมินเอาภาพของเครื่องสแกนรุ่นนี้มาให้ชมกันถือว่าเป็นการแกะกล่องอีกครั้ง เนื่องจากเครื่องตระกูลเดียวกันนี้เคยนำส่งให้กับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา แต่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเลือกใช้รุ่นที่สูงกว่านั่นก็คือ Contex IQ Quattro 4490  ส่วนชุดที่เป็น ScanStation Pro ทางแอดมินจะนำภาพมาให้ชม ในลำดับถัดๆไปครับผม

N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_09

N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_01 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_02
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_03
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_04 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_05
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_06 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_07
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_08 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_10
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_11
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_12
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_13 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_14
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_15 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_16
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_17 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_18
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_19
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_20 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_21
N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_22 N2NSP_News_Contex_IQQ4450_20190326_23

>> เพิ่มเติม Contex IQ Quattro 4450 ScanStation Pro