วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เครื่องพิม์ชนิดพ่นหมึก และมีหัวสแกนเอกสารในตัว ขนาดหน้ากว้าง 36 นิ้ว หรือ A0 เป็นเครื่อง HP รุ่น DesignJet T830 ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรม ที่ ฝ่ายโยธาและขนส่ง ณ อาคาร 5  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานนี้ต่างให้ความสนใจต่อเครื่องพิมพ์ตัวนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมันสามารถที่จะพิมพ์ สำเนา และ สแกนเอกสารได้เบ็ดเสร็จภายในเครื่องเดียว และด้วยความง่ายต่อการใช้งาน ทำให้สามารถอบรมเจ้าหน้าที่กว่า 10 ท่านแล้วเสร็จภายในเวลาไม่กี่ ชม.

N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_08

รวบรวมภาพบรรยากาศภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_01 N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_02
N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_03 N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_04
N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_05
N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_06 N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_07
N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_09
N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_10 N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_11
N2NSP_News_CAT_HPT830_20190226_12