เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงราคาประหยัด 3 รุ่น จากแบรนด์ Avision รุ่น AD125 จำนวน 5 เครื่องนำส่งให้กับบ.สหธุรกิจ, รุ่น AV176U จำนวน 4 เครื่อง นำส่งให้กับ บ.ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ รุ่น AD250F ที่เป็นทั้ง ADF+Flatbed จำนวน 2 เครื่องส่งให้กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และอีก 13 เครื่องพร้อมนำส่งให้กับ บริษัท เอ็นทีพี จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) ในลำดับถัดไป ขอขอบพระคุณทั้งบ.คู่ค้า และ บ. ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจต่อสินค้าแบรนด์ Avision และบริษัท N2NSP ของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับผม

N2NSP_News_Avision_Thisweek_20190211_00

N2NSP_News_Avision_Thisweek_20190211_01
N2NSP_News_Avision_Thisweek_20190211_02 N2NSP_News_Avision_Thisweek_20190211_03

AD250F Spec

2016_Avision_AD250F
คุณลักษณะทั่วไป
ชุดทำภาพแบบ Color Charged-Coupled Device (CCD)
แหล่งกำเนิดแสง LED (LIGHT BAR)
โหมดการสแกนแบบ Flatbed and ADF
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi)
600 จุดต่อนิ้ว
Halftone Patterns Dither and Error Diffusion
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ 16บิต input , 8บิต output
สามารถสแกนในโหมดสีได้ 48บิต input , 24บิต output
หน่วยความจำภายใน 256MB SDRAM
ขนาด (WxDxH) 809.4 x 323.2 x 330 mm (31.87 x 12.72 x 12.99 in)
น้ำหนักของเครื่อง 9.1 กิโลกรัม
การเชื่อมต่อ
USB2.0
การใช้พลังงาน ขณะกำลังแสกน < 43 W
ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน < 13 W
โหมดประหยัดพลังงาน < 1.7 W
ปิดเครื่อง < 0.24 W
ระดับความดังเสียงรบกวน ขณะกำลังสแกน < 50 dB
ขณะรอการสแกน < 45 dB
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน
ได้ถึง 10,000 แผ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ Win XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง ISIS driver, TWAIN driver,
Button Manager , AVScan , PaperPort 14 SE
คุณลักษณะเด่น
ระบบตรวจจับกระดาษซ้อน
ตรวจจับด้วยอัลตร้าโซนิค
Long Paper Mode ได้สูงสุด 118นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียวและแบบสองหน้าที่ความละเอียด 200 และ 300dpi
สแกนบัตรแข็ง สามารถสแกนบัตรแข็งได้
ขนาดในการสแกน
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด
50 x 50 มม. (2 x 2 นิ้ว )
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว )
ความจุกระดาษ 100 แผ่น
รองรับกระดาษที่มีความหนา 27g ~ 413 แกรม ( 7 to 110 lb )
ความเร็วในการสแกน
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4
ที่ความละเอียด 200จุด/นิ้ว
สแกนหน้าเดียว : 80 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 160 ภาพ/นาที


สแกนขาว-ดำ ขนาดA4
ที่ความละเอียด 300จุด/นิ้ว
สแกนหน้าเดียว : 50 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 100 ภาพ/นาที


สแกนสี ขนาดA4
ที่ความละเอียด 200จุด/นิ้ว
สแกนหน้าเดียว : 80 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 160 ภาพ/นาที


สแกนสี ขนาดA4
ที่ความละเอียด 300จุด/นิ้ว
สแกนหน้าเดียว : 50 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 100 ภาพ/นาทีAD125 Spec

2015_Avision_AD125
คุณลักษณะทั่วไป
ชุดทำภาพแบบ Color Charged-Coupled Device (CCD)
แหล่งกำเนิดแสง LED
โหมดการสแกนแบบ ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) 600จุดต่อนิ้ว
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ 16บิต input , 8บิต output
สามารถสแกนในโหมดสีได้ 48บิต input , 24บิต output
ขนาด (WxDxH) 308 x 446 x 329 มม. ( 12.1 x 17.6 x 13 นิ้ว )
น้ำหนักของเครื่อง 2.6 กิโลกรัม
การเชื่อมต่อ USB 2.0
การใช้พลังงาน ขณะกำลังสแกน:< 14.3 วัตต์
ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 9 วัตต์
โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.2 วัตต์
ปิดเครื่อง:< 0.34 วัตต์
ระดับความดังเสียงรบกวน ขณะกำลังสแกน:< 55 เดซิเบล
ขณะรอการสแกน:< 45 เดซิเบล
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน 4000 แผ่น
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง Twain Driver,ISIS Driver,Button Manager,AVScan,PaperPort 14
คุณลักษณะเด่น
สแกนเอกสารที่มีความยาว ได้สูงสุด 118นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียว และแบบสองหน้าที่ความละเอียด 300dpi
ขนาดในการสแกน
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด 50 x 63.5 มม. (2 x 2.5 นิ้ว )
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว )
ความจุกระดาษ 50 แผ่นต่อวัน
รองรับกระดาษที่มีความหนา 34 ~ 127 แกรม ( 9 to 34 lb )
ความเร็วในการสแกน
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 25 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 50 ภาพ/นาที


สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที


สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 25 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 50 ภาพ/นาที


สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาทีAV176U Spec

2017_n2n-sp_lnwshop_Avision_AV176U
คุณลักษณะทั่วไป
ชุดทำภาพแบบ Contact Image Sensor (CIS)
แหล่งกำเนิดแสง Light Emitting Diode (LED)
โหมดการสแกนแบบ ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) 600 จุดต่อนิ้ว
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ 16บิต input , 8บิต output
สามารถสแกนในโหมดสีได้ 48บิต input , 24บิต output
ขนาดหน่วยความจำ 64 MB (SDRAM)
ขนาด (WxDxH) 282 x 152 x 165 มม. ( 11 x 6.1 x 6.5 นิ้ว )
น้ำหนักของเครื่อง 2.4 กิโลกรัม
การเชื่อมต่อ USB 2.0
การใช้พลังงาน ขณะกำลังสแกน:< 15 วัตต์
ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 8 วัตต์
โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.9 วัตต์
ระดับความดังเสียงรบกวน ขณะกำลังสแกน:< 50 เดซิเบล
ขณะรอการสแกน:< 45 เดซิเบล
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน 3,000 แผ่น
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager , AVScan , PaperPort 14SE
คุณลักษณะเด่น
สแกนเอกสารที่มีความยาว ได้ถึง 36 นิ้ว
สแกนบัตรแข็ง สามารถสแกนบัตรแข็ง ที่ความหนา 1.25 มม. ได้
ขนาดในการสแกน
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด 52 x 74 มม. (2 x 2.9 นิ้ว )
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว )
ความจุกระดาษ 50 แผ่น
รองรับกระดาษที่มีความหนา 28 ~ 400 แกรม ( 7 to 110 lb )
ความเร็วในการสแกน
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 30 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 60 ภาพ/นาที
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 30 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 60 ภาพ/นาที
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที
สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที