วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ทีมงานซอฟต์แวร์ได้รับโอกาสจากทาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ (DGA) ให้เข้าไปแนะนำสินค้าทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ จะเน้นเป็นเครื่องสแกนเอกสารสำนักงานแบรนด์ Avision ซึ่งมีรุ่นที่สามารถผ่านสเปคกลางของ ICT ได้ทั้ง 3 แบบ และเครื่องสแกนหนังสือแบรนด์ Czur พร้อมกับแนะนำโซลูชั่นทางซอฟต์แวร์ที่สามารถจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารได้อย่างชาญฉลาด และทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้ ส่งผลลัพธ์เข้าสู่ระบบ ECM หรือนำไปทำเป็นข้อมูลขาเข้าให้กับระบบ RPA ที่มีชื่อเสียงอย่าง UiPath ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้ นอกจาก ซอฟต์แวร์ ABBYY  FlexiCapture ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ สินค้าและงานบริการของบ. จะได้เป็นส่วนหนึ่งภายในหน่วยงานต่างๆ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอขอบพระคุณที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับเราครับ

N2NSP_News_Visiting_DGA_20190201_01

N2NSP_News_Visiting_DGA_20190201_02 N2NSP_News_Visiting_DGA_20190201_03
N2NSP_News_Visiting_DGA_20190201_04 N2NSP_News_Visiting_DGA_20190201_05