เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้รับโอกาสจาก บริษัท เอ็นทีพี จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าไอที และวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และบ.เอกชนขนาดใหญ่ ให้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานฝ่ายขาย เพื่อแนะนำสินค้าต่างๆ ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ที่เน้นไปที่อุปกรณ์สแกนเอกสารที่รองรับงานเอกสารได้ตั้งแต่ขนาดเท่านามบัตร จนไปถึงเอกสารแบบแปลนอาคาร หรือแบบลายผ้าที่มีขนาดหน้ากว้างสูงสุดที่ 60 นิ้ว และที่ขาดไปไม่ได้เลย คือ โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับงานจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คือ ซอฟต์แวร์ ABBYY ทั้ง FineReader และ FlexiCapture ….สำหรับโครงการที่ เอ็นทูเอ็น และ เอ็นทีพี ได้ร่วมกันนำเสนอให้กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และได้ตกลงจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ชนิด ADF+Flatbed เป็นเครื่อง Avision รุ่น AD250F จำนวนทั้งสิ้น 13 เครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังรอส่งสินค้าในลำดับถัดไป ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท เอ็นทีพี ที่ได้มอบโอกาสดีๆกับบ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเรา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับผม

N2NSP_News_Visiting_NTP_20190128_01 N2NSP_News_Visiting_NTP_20190128_02
N2NSP_News_Visiting_NTP_20190128_03

NTP Logo