เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมช่างฮาร์ดแวร์ของเราได้มีโอกาสเข้าไปรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่โชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของ HP ชั้น 3 ห้างธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะต้องนำเครื่อง HP DesignJet T830 ส่งมอบ ติดตั้ง และ อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นต่องานติดตั้ง รวมถึงการใช้งานทั่วไป การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์รุ่นดังกล่าวนี้ เป็นอย่างดี จากคุณ ศุภชัย เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของ HP ที่ประจำอยู่ที่โชว์รูมแห่งนี้ ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ HP ในโชว์รูมทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118

N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118
N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118 N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118
N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118 N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118
N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118 N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118
N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118 N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118
N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118 N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118
N2NSP_Training_HP_DesignJet_20190118