ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับของขวัญปีใหม่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อัจฉิรยะเพื่อการจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารที่แม่นยำ ABBYY ส่งตรงมาจากประเทศ รัสเซีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปี 2019 นี้กับความสามารถของซอฟต์แวร์ ABBYY โดยเฉพาะ FlexiCapture จะเป็นที่ต้องการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นเหมือนกับช่วง Q3- Q4 ของปี 2018 ที่ผ่านมานะครับ

N2NSP_ABBYY_NewYearGift_20190114_01 N2NSP_ABBYY_NewYearGift_20190114_02