FlexiCapture Engine ® คืออะไร

FlexiCapture Engine คือ ชุดพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจับข้อมูลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับงานจัดกลุ่มเอกสาร และงานประมวลผลฟอร์มเอกสาร ชุดพัฒนาตัวนี้เปิดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเอาคุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับงานแยกข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาไว้ภายในโปรแกรมประยุต์ของตนเองได้โดยง่ายและรวดเร็ว   FlexiCapture Engine ทำให้การนำไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ หรือการบูรณาการคุณสมบัติทางด้านการจับข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น งานประมวลผลเอกสารที่กึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่างๆ และเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมายก็สามารถจับข้อมูลออกมาได้   ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมประยุกต์ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปด้วย

ขยายความสามารถโปรแกรมตัวเดิม หรือ สร้างโซลูชั่นเพื่อการจับข้อมูลอัตโนมัติใหม่

FlexiCapture Engine ส่งมอบเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยสำหรับงานแยกข้อมูลอักษรออกจากเอกสารภาพ  การจัดกลุ่ม/ชุดเอกสารและการสร้างดัชนี  ผู้พัฒนาจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา การดูแล และการอบรมที่มีให้ในชุดพัฒนาโปรแกรมนี้ องค์ประกอบที่พร้อมใช้งานสำหรับการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสำคัญๆต่างๆที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง และงานจัดเก็บเอกสารสามารถนำมาบูรณาการรวมเข้ากันได้โดยง่ายให้กลายเป็นชุดโปรแกรมเดียวได้

ABBYY FlexiCapture สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการจับข้อมูล

เทคโนโลยีการรู้จำข้อมูล OCR,ICR,OMR และ Barcode ที่เป็นหนึ่งไม่เหมือนใคร

เทคโนโลยีหลักสำคัญๆที่มีอยู่ใน FlexiCapture Engine สามารถทำงานกับภาษาที่เป็นข้อมูลแบบ OCR ได้198 ภาษา และอีก 112 ภาษากับข้อมูลแบบ ICR รวมไปถึงข้อมูลลักษณะตัวเลือก และบาร์โค้ดรูปแบบต่างๆที่ใช้งานกันในภาคธุรกิจ เพราะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ABBYY ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ประมวลผลฟอร์มเอกสารที่มีความแตกต่างกันได้พร้อมกัน

FlexiCapture Engine มีส่วนประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที  ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะสามารถทำการบูรณาการคุณสมบัติด้านการรู้จำ และ การแยกข้อมูลที่สนใจออกจากเหล่าฟอร์มเอกสารที่ถูกประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ด้วยความสามารถการรู้จำลักษณะ หรือรูปแบบของฟอร์เอกสารอย่างอัตโนมัติทำให้การประมวลผลเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่มีดครงสร้างคงที่ชัดเจน เอกสารกึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างเลย ก็สามารถถูกนำมาประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ผ่านแม่แบบเอกสารที่สอดคล้องกับฟอร์เอกสารเหล่านั้น ซึ่งแม่แบบเอกสารนี้ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างได้จากโปรแกรม ABBYY FlexiLayouts ซึ่งมีมาให้ในชุดพัฒนาโปรแกรมนี้ด้วย

การแยกเอกสาร

การแยกเอกสารแบบง่าย และแบบขั้นสูงได้ถูกรวมไว้ในชุดพัฒนา ABBYY FlexiCapture Engine นี้ การแยกเอกสารแบบง่ายจะถูกจัดการผ่านแบบเอกสารที่เป็นหน้าว่าง และแบบเอกสารที่มีข้อมูลบาร์โค้ดปรากฎอยู่ ส่วนการแยกเอกสารขั้นสูงนั้นจะถูกจัดการผ่าน คำจำกัดความเอกสารอัจฉริยะ ซึ่งจะต้องสร้างคำจำกัดความต่างๆ เพื่อสร้างความอัจฉริยะให้เกิดการการแยกเอกสารขั้นสูงนี้ผ่านโปรแกรม ABBYY FlexiLayouts ผนวกกับการใช้ภาษาสคริปต์เพื่อทำให้กระบวนงานเป็นไปอย่างราบเรียบที่สุด แม้แต่ขั้นตอนการจับคู่แม่แบบเอกสารก็สามารถจัดการได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานคนใดๆเลย

การจัดชุดเอกสาร

เมื่อเอกสารได้ถูกจับคู่กับแม่แบบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น แม่แบบเอกสารที่ทำงานกับเอกสารที่มีโครงสร้างคงที่ หรือแม่แบบเอกสารที่ทำงานกับเอกสารไม่มีโครงสร้าง เอกสารเหล่านั้จะถูกนำมาเข้าชุดกันโดยอัตโนมัติ เป็นไปตามประเภทเอกสาร หรือเงื่อนไขต่างๆที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วในแม่แบบเอกสาร

FlexiCapture Engine overview

การประมวลผลฟอร์มเอกสารที่มีโครงสร้างคงที่

FlexiCapture Engine ถูกออกแบบมาอย่างเยี่ยมยอดสำหรับการทำงานกับเอกสารที่มีโครงสร้างคงที่ ซึ่งจะเป็นเอกสารที่ข้อมูลได้ถูกจัดวางตำแหน่งไว้อย่างตายตัวไม่ว่าเอกสารเหล่านั้นจะถูกสร้างมากี่ครั้งก็ตาม เช่น แบบสอบถามต่างๆ แบบสำรวจต่างๆ และหรือแม้แต่บัตรกำนัล

การรประมวลฟอร์มเอกสารขั้นสูงที่รองรับความแตกต่างในโครงสร้างของแต่ละหน้าเอกสาร

เอกสารเชิงธุรกิจโดยส่วนใหญ่ เช่น รายการราคาสินค้า สัญญาประเภทต่างๆ หรือ แบบสำรวจ  ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลายๆหน้าเอกสาร ด้วยความสามารถของ FlexiCapture Engine ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เทคโนโลยีภายในชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ จัดการฟอร์มเอกสาร ซึ่งภายในอาจจะประกอบไปด้วย ตารางข้อมูลตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย ได้โดยง่าย

การควบคุม และการตรวจสอบข้อมูล

FlexiCapture Engine นำเสนอเครื่องมือต่างๆที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องให้กับข้อมูลที่จับมาได้และยังสามารถตามกลับไปหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการรู้จำข้อมูลได้ด้วย

  • ข้อมูลที่ถูกรู้จำแล้วสามารถถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีการตรวจสอบความกว้างข้อมูล การเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ทราบอยู่แล้ว อาทิเช่น ไปตรวจสอบกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล หรือใช้สมการการจัดรูปแบบข้อมูลเข้ามาช่วย เป็นต้น หรือการเปรียบเทียบข้อมูลภายในชุดเอกสารเดียวกันเองก็สามารถเป็นไปได้ สุดท้ายการใช้งานภาษาสคริปต์ก็สามารถสร้างกฎการตรวจสอบที่ซับซ้อนขึ้นมาได้ ส่งผลให้ข้อมูลผลลัพธ์สุดท้ายมีความถูกต้องสมบูรณ์
  • ส่วนติดต่อทางด้านซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีให้ใช้งานในชุดพัฒนาโปรแกรม FlexiCapture นี้ทำให้การพัฒนาหน้าต่างโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบข้อมูล สามารถเป็นไปตามรูปแบบที่นักพัฒนา หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการได้ องค์ประกอบหน้าต่างเสมือนตัวใหม่ๆของแต่ละงาน  ได้ถูกจัดเตรียมให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ทดลองเรียกใช้งานผ่านตัวอย่างโค้ด จึงทำให้การสร้างหน้าต่างที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก คุณสมบัติต่างๆที่กล่าวมานี้ช่วยเร่งขั้นตอนการตรวจสอบด้วยแรงงานคนและกำจัดข้อมูลที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

 การส่งข้อมูลและเอกสารออก

ABBYY FlexiCapture Engine สามารถสร้างดัชนีให้กับเอกสารโดยข้อมูลจะไปสอดคล้องกับการนำเอกสารส่งเข้าไปเก็บในโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่ทำงานอยู่เบื้องหลังได้ และยังสามารถแปลงเอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์และผ่านการรู้จำข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ไปอยู่ในรูปแบบต่างๆของไฟล์ประเภท PDF อาทิเช่น ไฟล์PDFที่สามารสืบค้นได้ ไฟล์ PDF ที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ และ ไฟล์ PDF/A ซึ่งเหมาะกับการเก็บเอกสารระยะยาว

 โบร์ชัวร์: ABBYY FlexiCapture Engine TH Brochure