N2NSP_20181224_FAQs_Avision

Avision AD125

N2NSP_20181226_FAQs_AD125_Title

การสแกนแล้วเกิดเส้นสีดำที่หน้าของเอกสาร

สาเหตุ: เกิดจากฝุ่นหรือ รอยกาวที่ติดกับเอกสารที่นำมาสแกน ในการสแกนหลายๆแผ่นเศษฝุ่น หรือคราบกาว อาจติดที่ตัวกระจกของชุดกล้องด้านบน และชุดกล้องด่านล่างได้

วิธีแก้ไขโดยทำความสะอาดมีขั้นตอนดังนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ใช้ผ้าสะอาดชุบกับน้ำเปล่าหรือแอลกอฮอล์ให้หมาดๆ
 • เช็ดที่แถบกระจกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้แน่ใจว่าไม่มี คราบฝุ่นหรือคราบกาวแล้ว ให้นำผ้าแห้งเช็ดตัวกระจกให้สะอาด
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
 N2NSP_20181226_FAQs_AD125

สแกนแล้วเครื่องสแกนเนอร์ดึงกระดาษทีละหลายๆๆแผ่น

สาเหตุ: เกิดจากชุดลูกยางดึงกระดาษมีอาการเสื่อมสภาพทำให้ประสิทธิภาพในการดึงกระดาษไม่สามารถดึงทีละแผ่นได้อย่างถูกต้อง ให้ตรวจเช็ค 2 จุดคือ  PAD ว่ามีความเหนียวอยู่หรือไม่ และตัวชุดลูกยาง Feed Roller มีความสึกมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีความสึกหรอมาก แนะนำให้เปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่ หรือถ้าไม่สึกหรอมากแต่มีความลื่น ให้นำผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดที่ชุด Roller จะสามารถใช้งานได้อีกสักระยะนึงแต่ต้องทำการเปลี่ยน

วิธีแก้ไขและวิธีถอดตัวอุปกรณ์มีขั้นตอนดังนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ใช้ผ้าสะอาดชุบกับน้ำหรือแอลกอฮอล์ให้หมาดๆ
 • เช็ดที่ลูกยาง ADF Roller ให้ทั่วและรอให้แห้งแล้วลองสัมพัสดูว่ามีความหนืดหรือไม่ถ้ามีความหนืดแล้วสามารถใช้งานได้เลย
 • ปิดฝา ADF และทดสอบสแกน
 N2NSP_20181226_FAQs_AD125_02.

สแกนแล้วกระดาษติดอยู่ในเครื่องสแกน

สาเหตุ: เกิดจากเอกสารที่ใช้ในการสแกนอาจจะมีลูกแม็กติดอยู่หรือมีกระดาษติดกัน 2แผ่นขึ้นไป จึงทำให้เครื่องดึงกระดาษแล้วแจ้งว่ากระดาษซ้อนกัน เครื่องก็จะหยุดทำงาน ในการนำกระดาษออกจากเครื่องสแกนเนอร์อย่าดึงกระดาษออกในทันทีขณะที่ฝา ADF ยังปิดอยู่ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเซ็นเซอร์ และอุปกรณืต่างๆภายในชุดดึงกระดาษได้

วิธีแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ทำการดึงกระดาษออกจากสแกนเนอร์ (ดึงขึ้นด้านบน) หรือปล่อยให้กระดาษไหลลงด้านล่าง
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
 N2NSP_20181226_FAQs_AD125_03

เปิดสแกนเนอร์แล้วไฟแดงกระพริบไม่สามารถสแกนเอกสารได้

สาเหตุ: อาจจะเกิดจากปิดชุด Paper Input Tray ไม่สนิทแนบกับตัวเครื่องสแกน ทำให้เครื่องแจ้ง Error และ ไม่สามารถสแกนได้

วิธีแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ทำการนำกระดาษที่ติดออกจากตัวเครื่องสแกนเนอร์
 • ถอด Paper Input Tray ออก และ ใส่กลับเข้าไปใหม่ โดยดันถาดกลับไปให้มีเสียงของการล็อคเกิดขึ้น
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
 N2NSP_20181226_FAQs_AD125_04

N2NSP_20181226_FAQs_AD125_05

ปัญหาลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้กับ Avision รุ่น AV121, AV122, AV122C2, AD125s และ AD125 เนื่องจากมีโครงสร้างของเครื่องสแกนแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่ความเร็วในการสแกน ซึ่ง รุ่น AD125s และ AD125 ณ ปัจจุบัน คือ ปี 2561 คือรุ่นล่าสุดของเครื่องตระกูลนี้ 

Avision AD130

N2NSP_20200323_FAQs_AD130_Title

สแกนเอกสารแล้วเกิดเป็นเส้นสีดำ หรือภาพไม่ชัด

สาเหตุ: เกิดจากมีเศษฝุ่น หรือคราบกาว หรือ คราบหมึกเกาะแน่นติดอยู่ที่กระจกของเครื่องสแกน
วิธีแก้ไขที่ชุดกระจกของ Flatbed ดังนี้

 • เปิดฝาของเครื่องสแกนเนอร์ขึ้น
 • นำผ้าสะอาดชุบกับน้ำเปล่าบิดให้หมาดๆ หรือผ้าชุบแอลกอฮอล์ไม่จำเป็นต้องชุ่มมาก จากนั้นเช็ดที่กระจกของ Flatbed ให้สะอาด และนำผ้าแห้งสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้ง จนเงาไม่ทิ้งคราบใดๆบนผิวกระจก
 • ปิดฝา Flatbed และทำการทดสอบสแกน หากยังเกิดปัญหาอยู่ เป็นไปได้ที่จะมีฝุ่นเกาะใต้กระจกซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ แกะทำความสะอาดในลำดับถัดไป
N2NSP_20200323_FAQs_AD130_01
วิธีแก้ไขที่ชุดกระจกของ ADF ดังนี้

 • เปิดฝาของชุด ADF ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องขึ้น
 • ยกชุดกล้องขึ้น คุณจะเห็นกระจก 2 ชุด ด้านบน และด้านล่างที่ติดกับตัว Flatbed ให้นำผ้าสะอาดชุบกับน้ำเปล่าบิดให้หมาดๆ หรือ ผ้าชุบแอลกอฮอล์ไม่จำเป็นต้องชุ่มมาก จากนั้นเช็ดที่กระจก ทั้ง 2 ชุดให้สะอาด และนำผ้าแห้งสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้ง จนเงาไม่ทิ้งคราบใดๆบนผิวกระจก (ตามกรอบสีแดง)
 • ปิดฝา  ADF และทำการทดสอบสแกน หากยังเกิดปัญหาอยู่ เป็นไปได้ที่จะมีฝุ่นเกาะใต้กระจกซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ แกะทำความสะอาดในลำดับถัดไป
N2NSP_20200323_FAQs_AD130_02
เครื่องสแกนเนอร์ดึงกระดาษ 2แผ่นพร้อมกัน หรือไม่ดึงกระดาษเลย ทำให้เครื่องสแกนเนอร์หยุดการทำงานและแสดง Error 4 Paper Jam

สาเหตุ: เกิดจากชุดลูกยางที่ใช้ในการดึงกระดาษของเครื่องสแกนเนอร์เสื่อมสภาพหรือมีความสกปรกจนไม่สามารถFeed กระดาษได้

มีวิธีปลดล็อคดังนี้

 • เปิดฝาที่ชุด ADF ขึ้น
 • ให้ทำการดึงกระดาษออกจากเครื่องสแกนเนอร์ โดยการดึงขึ้นหรือ ดึงไปทางขวามือของตนเอง
 • ให้ทำการตรวจสอบว่ามีเศษกระดาษ หรือสิ่งผิดปกติติดอยู่ภายในเครื่องสแกนเนอร์หรือไม่ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อย และทำการปิดฝาเครื่อง ADF และทอลองทดสอบการสแกน
 • ในกรณีที่สแกนเอกสารแล้วเครื่องไม่ยอม Feed กระดาษหรือ Feed ไม่สม่ำเสมอชุดลูกยางเสื่อมสภาพหรือชำรุดต้องทำการเปลี่ยนชุดลูกยางทั้ง 2ส่วน ตามรูปตัวอย่าง
 N2NSP_20200323_FAQs_AD130_03

อุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่อง Avision AD130

N2NSP_20200323_FAQs_AD130_FeedRoller

Feed Roller:

เมื่อใช้ไปนานๆจะเกิดคราบสีดำเกาะติดที่ผิวยาง และ มีการสึกหรอเกิดขึ้น จากที่มีดอกยางชัดเจน จะกลายเป็นเรียบสนิท ซึ่งจะต้องทำการเปลี่ยน มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาในการดึงกระดาษ อาจจะดึงไม่ได้เลย หรือ ดึงเข้ามาเกิน 1 แผ่น

N2NSP_20200323_FAQs_AD130_Pad01N2NSP_20200323_FAQs_AD130_Pad02 Pad:

แผ่นยางเพื่อใช้กั้นกระดาษให้เข้าที่ชุดฝีดทีละแผ่นๆ เมื่อใช่ไปนานๆ จากหน้าสัมผัสของแผ่นยางที่แบบเรียบ จะเกิดการยุบโค้งตัวตามลูกยางดึงกระดาษ เพราะเกิดการสึกหรอนั้นเอง ต้องทำการเปลี่ยน มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาในการกั้นกระดาษ อาจจะเกิดปัญหา การดึงกระดาษมากกว่า 1 แผ่นเข้าไปในชุด Feed

Avision AD230

N2NSP_20181226_FAQs_AD230_Title

สแกนเอกสารแล้วมีเส้นดำเกิดขึ้นที่หน้าของเอกสารภาพ

สาเหตุ: เกิดจากมีเศษฝุ่นหรือคราบกาวที่ติดมากับเอกสารที่สแกนติดที่ชุดกระจกของชุดกล้อง

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • จัดเตรียมผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า บิดให้หมาด หรือ ชุบแอลกอฮอล์  และเตรียมผ้าสะอาดที่แห้ง
 • นำผ้าเปียกที่เตรียมไว้เช็ดที่ชุดกระจกทั้งด้านบน และด้านล่างตามภาพ หลังจากเช็ดด้วยผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ปราศจากคราบเกาะติดที่ผิวกระจก
 • ปิดฝา ADF และทดสอบสแกน หากยังพบปัญหาเส้นดำที่ตัวเอกสารภาพ สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเกิดรอยลึกที่ผิวของกระจก
N2NSP_20181226_FAQs_AD230_01
สแกนเอกสารแล้วเครื่องสแกนเนอร์ ดึงกระดาษทีละ 2-3 แผ่น

สาเหตุ: เกิดจาก ชุดลูกยางในส่วนของการดึงกระดาษเสื่อมสภาพ ชุดลูกยางของสแกนเนอร์รุ่น AD230 จะประกอบด้วยกัน  3 ชิ้น                

วิธีเปลี่ยนชุดลูกยางของเครื่องสแกนเนอร์ AD230 ADF Roller

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • เปิดฝาครอบ ADF Roller โดยการดึงเข้าหาตัว
 • ถอดตัว Pick Up Roller ที่อยู่ทางด้านบนออกโดยดึงขึ้นและดึงออกทางด้านขวา
 • ถอดตัว ADF Roller โดยการดันล็อคสีฟ้าขึ้น และยกออกทางด้านขวา
 • นำตัว ADF Roller ใหม่ใส่กลับไปที่เดิม และปิดฝาครอบ ADF และปิดฝาสแกนเนอร์พร้อมทดสอบสแกน
N2NSP_20181226_FAQs_AD230_02

 

วิธีเปลี่ยนชุดลูกยางของเครื่องสแกนเนอร์ AD230 Pick Up Roller

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • เปิดฝาครอบ Pick Up Roller โดยดึงเข้าหาตัว
 • ถอดตัว Pick Up Roller ที่อยู่ด้านบนออกโดยดึงขั้นและดึงออกทางด้านขวา
 • นำตัว Pick Up Roller ใส่กลับไปที่เดิมและปิดฝาครอบ ADF และปิดฝาสแกนเนอร์พร้อมทดสอบสแกน
N2NSP_20181226_FAQs_AD230_03
 วิธีเปลี่ยนชุดลูกยางของเครื่องสแกนเนอร์ AD230 Friction & Reverse Roller

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • บีบปุ่มทั้ง 2 ข้างเพื่อเปิดฝาครอบและดึงเข้าหาตัว
 • จับที่ปลายของแกนทางด้านขวาและดึงขึ้นเข้าหาตัว
 • ใส่ชุดลูกยาง Friction & Reverse Roller ตัวใหม่เข้าไปที่เดิม
 • ปิดฝาครอบ Friction & Reverse Roller ปิดฝา ADF และเริ่มการทดสอบสแกน 
 N2NSP_20181226_FAQs_AD230_05

N2NSP_20181226_FAQs_AD230_06

สแกนแล้วกระดาษติดอยู่ในเครื่องสแกน

สาเหตุ: เกิดจากเอกสารที่ใช้ในการสแกนอาจจะมีลูกแม็กติดอยู่หรือมีกระดาษติดกัน 2แผ่นขึ้นไป จึงทำให้เครื่องดึงกระดาษแล้วแจ้งว่ากระดาษซ้อนกัน เครื่องก็จะหยุดทำงาน ในการนำกระดาษออกจากเครื่องสแกนเนอร์อย่าดึงกระดาษออกในทันทีขณะที่ฝา ADF ยังปิดอยู่ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเซ็นเซอร์ และอุปกรณืต่างๆภายในชุดดึงกระดาษได้

วิธีแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ทำการดึงกระดาษออกจากสแกนเนอร์ (ดึงขึ้นด้านบน) หรือปล่อยให้กระดาษไหลลงด้านล่าง
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
N2NSP_20181226_FAQs_AD230_07

Avision AD240

N2NSP_20181226_FAQs_AD240_Title

สแกนเอกสารแล้วมีเส้นดำเกิดขึ้นที่หน้าของเอกสารภาพ

สาเหตุ: เกิดจากมีเศษฝุ่นหรือคราบกาวที่ติดมากับเอกสารที่สแกนติดที่ชุดกระจกของชุดกล้อง

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • จัดเตรียมผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า บิดให้หมาด หรือ ชุบแอลกอฮอล์  และเตรียมผ้าสะอาดที่แห้ง
 • นำผ้าเปียกที่เตรียมไว้เช็ดที่ชุดกระจกทั้งด้านบน และด้านล่างตามภาพ หลังจากเช็ดด้วยผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ปราศจากคราบเกาะติดที่ผิวกระจก
 • ปิดฝา ADF และทดสอบสแกน หากยังพบปัญหาเส้นดำที่ตัวเอกสารภาพ สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเกิดรอยลึกที่ผิวของกระจก
N2NSP_20181226_FAQs_AD230_01
สแกนเอกสารแล้วเครื่องสแกนเนอร์ ดึงกระดาษทีละ 2-3 แผ่น

สาเหตุ: เกิดจาก ชุดลูกยางในส่วนของการดึงกระดาษเสื่อมสภาพ ชุดลูกยางของสแกนเนอร์รุ่น AD240 จะประกอบด้วยกัน  3 ชิ้น                

วิธีเปลี่ยนชุดลูกยางของเครื่องสแกนเนอร์ AD240 ADF Roller

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • เปิดฝาครอบ ADF Roller โดยการดึงเข้าหาตัว
 • ถอดตัว Pick Up Roller ที่อยู่ทางด้านบนออกโดยดึงขึ้นและดึงออกทางด้านขวา
 • ถอดตัว ADF Roller โดยการดันล็อคสีฟ้าขึ้น และยกออกทางด้านขวา
 • นำตัว ADF Roller ใหม่ใส่กลับไปที่เดิม และปิดฝาครอบ ADF และปิดฝาสแกนเนอร์พร้อมทดสอบสแกน
N2NSP_20181226_FAQs_AD230_02

 

วิธีเปลี่ยนชุดลูกยางของเครื่องสแกนเนอร์ AD240 Pick Up Roller

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • เปิดฝาครอบ Pick Up Roller โดยดึงเข้าหาตัว
 • ถอดตัว Pick Up Roller ที่อยู่ด้านบนออกโดยดึงขั้นและดึงออกทางด้านขวา
 • นำตัว Pick Up Roller ใส่กลับไปที่เดิมและปิดฝาครอบ ADF และปิดฝาสแกนเนอร์พร้อมทดสอบสแกน
N2NSP_20181226_FAQs_AD230_03
 วิธีเปลี่ยนชุดลูกยางของเครื่องสแกนเนอร์ AD240 Friction & Reverse Roller

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • บีบปุ่มทั้ง 2 ข้างเพื่อเปิดฝาครอบและดึงเข้าหาตัว
 • จับที่ปลายของแกนทางด้านขวาและดึงขึ้นเข้าหาตัว
 • ใส่ชุดลูกยาง Friction & Reverse Roller ตัวใหม่เข้าไปที่เดิม
 • ปิดฝาครอบ Friction & Reverse Roller ปิดฝา ADF และเริ่มการทดสอบสแกน 
 N2NSP_20181226_FAQs_AD230_05

N2NSP_20181226_FAQs_AD230_06

สแกนแล้วกระดาษติดอยู่ในเครื่องสแกน

สาเหตุ: เกิดจากเอกสารที่ใช้ในการสแกนอาจจะมีลูกแม็กติดอยู่หรือมีกระดาษติดกัน 2แผ่นขึ้นไป จึงทำให้เครื่องดึงกระดาษแล้วแจ้งว่ากระดาษซ้อนกัน เครื่องก็จะหยุดทำงาน ในการนำกระดาษออกจากเครื่องสแกนเนอร์อย่าดึงกระดาษออกในทันทีขณะที่ฝา ADF ยังปิดอยู่ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเซ็นเซอร์ และอุปกรณืต่างๆภายในชุดดึงกระดาษได้

วิธีแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ทำการดึงกระดาษออกจากสแกนเนอร์ (ดึงขึ้นด้านบน) หรือปล่อยให้กระดาษไหลลงด้านล่าง
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
N2NSP_20181226_FAQs_AD240_07

Avision AV176U

N2NSP_20181226_FAQs_AV176U_Title

สแกนเอกสารแล้วมีเส้นดำเกิดขึ้นที่หน้าของเอกสารภาพ

สาเหตุ: เกิดจากมีเศษฝุ่นหรือคราบกาวที่ติดมากับเอกสารที่สแกนติดที่ชุดกระจกของชุดกล้อง

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • จัดเตรียมผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า บิดให้หมาด หรือ ชุบแอลกอฮอล์  และเตรียมผ้าสะอาดที่แห้ง
 • นำผ้าเปียกที่เตรียมไว้เช็ดที่ชุดกระจกทั้งด้านบน และด้านล่างตามภาพ หลังจากเช็ดด้วยผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ปราศจากคราบเกาะติดที่ผิวกระจก
 • ปิดฝา ADF และทดสอบสแกน หากยังพบปัญหาเส้นดำที่ตัวเอกสารภาพ สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเกิดรอยลึกที่ผิวของกระจก
 N2NSP_20181226_FAQs_AV176U_01
สแกนเอกสารแล้วตัวเครื่องสแกนเนอร์ทำการดึงกระดาษ ทีละ2-3แผ่นและสแกนแล้วกระดาษติด

สาเหตุ: เกิดจากชุดลูกยางในการดึงกระดาษเสื่อมสภาพ หรือชุดลูกยางมีความลื่นและไม่สามารถดึงกระดาษทีละแผ่นได้ วิธีแก้ไขต้องเปลี่ยนชุดลูกยาง ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกับการดึงกระดาษคือ Assy PAD, ADF Roller มีวิธีเปลี่ยนดังนี้

 • เปลี่ยน Assy PAD  ให้ทำการเปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์ และทำการถอดตัว PAD ออกโดยการบีบขาทั้งสองขา และดึง PAD ออกมา จากนั้น เอาตัวใหม่ใส่กลับไปที่เดิมตามรูป
 • เปลี่ยน ADF Roller ให้ทำการเปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์ และทำการดันตัวล็อก Roller ขึ้นและดึงตัวชุดลูกยางออกทางด้านขวา และในการใส่ ADF Roller กลับก็ให้ทำการใส่กลับไปในวิธีเดิมตามรูปครับ
 N2NSP_20181226_FAQs_AV176U_02
สแกนแล้วกระดาษติดอยู่ในเครื่องสแกน

สาเหตุ: เกิดจากเอกสารที่ใช้ในการสแกนอาจจะมีลูกแม็กติดอยู่หรือมีกระดาษติดกัน 2 แผ่นขึ้นไป จึงทำให้เครื่องดึงกระดาษแล้วแจ้งว่ากระดาษซ้อนกัน เครื่องก็จะหยุดทำงาน ในการนำกระดาษออกจากเครื่องสแกนเนอร์อย่าดึงกระดาษออกในทันทีขณะที่ฝา ADF ยังปิดอยู่ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเซ็นเซอร์ และอุปกรณืต่างๆภายในชุดดึงกระดาษได้

วิธีแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เปิดฝา ADF ของเครื่องสแกนเนอร์
 • ทำการดึงกระดาษออกจากสแกนเนอร์ (ดึงขึ้นด้านบน) หรือปล่อยให้กระดาษไหลลงด้านล่าง
 • ปิดฝา ADF และทดสอบการสแกน
N2NSP_20181226_FAQs_AV176U_03

Avision FB6280E

N2NSP_20181226_FAQs_FB6280E_Title

สแกนเอกสารแล้วเกิดเป็นเส้นสีดำ หรือภาพไม่ชัด

สาเหตุ: เกิดจากมีเศษฝุ่น หรือคราบกาว หรือ คราบหมึกเกาะแน่นติดอยู่ที่กระจกของเครื่องสแกน
วิธีแก้ไขดังนี้

 • เปิดฝาของเครื่องสแกนเนอร์ขึ้น
 • นำผ้าสะอาดชุบกับน้ำเปล่าบิดให้หมาดๆ หรือผ้าชุบแอลกอฮอล์ไม่จำเป็นต้องชุ่มมาก จากนั้นเช็ดที่กระจกของ Flatbed ให้สะอาด และนำผ้าแห้งสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้ง จนเงาไม่ทิ้งคราบใดๆบนผิวกระจก
 • ปิดฝา Flatbed และทำการทดสอบสแกน หากยังเกิดปัญหาอยู่ เป็นไปได้ที่จะมีฝุ่นเกาะใต้กระจกซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ แกะทำความสะอาดในลำดับถัดไป
N2NSP_20181226_FAQs_FB6280E_01
เปิดเครื่องสแกนเนอร์แล้วมีอาการขึ้น Error 3

สาเหตุ: เกิดจากตัวล็อคชุดกล้องยังอยู่ในตำแหน่ง “Lock” เพื่อป้องกันในกรณีmujขนย้ายหรือเปลี่ยนที่การตั้งวางเครื่องสแกน จะไม่ทำให้ชุดกล้องเลื่อนไปมา  ป้องกันความเสียหายของชุดกล้อง

มีวิธีปลดล็อคดังนี้

 • ตัวล็อคจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่อง สังเกตที่พลาสติกสีเหลือง มีลักษณะที่สามารถขยับขึ้นลงได้
 • ให้เลื่อนลงมา ให้ตรงกับรูปกุญแจปลดล๊อค
 • เมื่อเปิดเครื่อง ชุดกล้องจะขยับไป-มาเล็กน้อยเพื่อเช็ค Home Sensor เพียงสักครู่เครื่องสแกนก็พร้อมจะทำงาน
 N2NSP_20181226_FAQs_FB6280E_02
 การสแกนเอกสารแล้วมีอาการภาพที่นำมาสแกน หรือเอกสารที่นำมาสแกนเกิดอาการสีเพี้ยน

มีอาการเสียของอุปกรณ์ได้ใน 2 กรณี

 • สายแพรทั้ง 2เส้น ที่เชื่อมต่อระหว่างชุดกล้อง กับแผงวงจรหลักของเครื่องสแกนอาจจะมีปัญหา ขาดหรือมีการชำรุดเกิดขึ้น
 • ชุดกล้องฉายภาพทำงานผิดปกติ อาจจะต้องเปลี่ยนชุดกล้อง

     แต่ในส่วนใหญ่อาการสีเพี้ยนนั้น เพียงเปลี่ยนสายแพร์ของชุดกล้องทั้ง 2เส้น อาการนี้ก็จะหายไป การเปลี่ยนสายแพรจำเป็นต้องให้ช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ดำเนินการ

 N2NSP_20181226_FAQs_FB6280E_03

Avision AD250F

ปัญหาที่มักพบบ่อยๆกับ
เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน

ปัญหาเกิดเส้นขึ้นที่ไฟล์ภาพ

 •  สแกนเอกสารแล้วเกิดเป็นเส้นสีดำ
 • สาเหตุ: เกิดจากมีเศษฝุ่น หรือคราบกาว หรือ คราบหมึกเกาะแน่นติดอยู่ที่กระจกของเครื่องสแกน

วิธีแก้ไขดังนี้

 • เปิดฝาของเครื่องสแกนเนอร์ขึ้น
 • นำผ้าสะอาดชุบกับน้ำเปล่าบิดให้หมาดๆ หรือผ้าชุบแอลกอฮอล์ไม่จำเป็นต้องชุ่มมาก จากนั้นเช็ดที่กระจกของ Flatbed ให้สะอาด และนำผ้าแห้งสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้ง จนเงาไม่ทิ้งคราบใดๆบนผิวกระจก
 • ปิดฝา Flatbed และทำการทดสอบสแกน หากยังเกิดปัญหาอยู่ เป็นไปได้ที่จะมีฝุ่นเกาะใต้กระจกซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ แกะทำความสะอาดในลำดับถัดไป

N2NSP_20200708_FAQs_AD130_Glassภาพประกอบ: กระจกจากเครื่อง AD130

N2NSP_20200708_FAQs_AD130_Glass_02ภาพประกอบ: กระจกจากเครื่อง AD130 ซูมเพื่อให้เห็นนรอยที่เกิดจากการสแกน
N2NSP_20200708_FAQs_AD130_Glass_03ภาพประกอบ: ไฟล์ที่ได้รับผลลัพธ์จากกระจกมีรอย