วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 คุณลูกค้าเดินทางจากย่านปู่เจ้าสำโรง ตรงมายังสำนักงานของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ เพื่อชมการทำงานของเครื่องสแกนเนอร์ 2 แบบ ระหว่างเครื่องที่เป็น Flatbed กับเครื่อง Overhead Book Scan และด้วยความง่ายในการติดตั้ง มีขนาดที่เบา และซอฟต์แวร์ที่มากับเครื่องสแกนเนอร์ชนิด Overhead นั่นก็ สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด และด้วยการเน้นที่จะสแกนหนังสือที่มีขนาดเล็กค่อนข้างจะเก่า มีอายุหลายสิบปี คุณลูกค้าจึงเลือกที่จะซื้อเครื่องสแกน CZUR รุ่น ET 16 Plus ไปใช้งานแทนที่จะเป็นเครื่องแบบ Flatbed ซึ่งเสี่ยงต่อการทำให้ตัวหนังสือเสียหาย ในระหว่างการสแกนที่จำเป็นต้องสลับหน้าผลิกไปมาตลอดเวลา  ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าให้ความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของเรา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ   

N2NSP_News_ET16Plus_20181213_01

N2NSP_News_ET16Plus_20181213_02 N2NSP_News_ET16Plus_20181213_03
N2NSP_News_ET16Plus_20181213_04 N2NSP_News_ET16Plus_20181213_05
N2NSP_News_ET16Plus_20181213_06 N2NSP_News_ET16Plus_20181213_07

 

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในราคาที่จับต้องได้
โดยทำงานแบบไม่ต้องเมื้อยมือ เปลืองเวลา เพื่อกลับหน้าหนังสืออีกต่อไป
ด้วยเครื่อง CZUR ET 16 Plus ใหม่นี้

N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_01
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_02 N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_03
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_04 N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_05
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_06 N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_07
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_08 N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_09
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_10 N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_11
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_12 N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_13
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_14
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_15 N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_17
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_16
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_18 N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_19
N2NSP_News_Czur_ET16Plus_Unbox_20180505_20

 

Latest CZUR scanner model ET 16 PLUS (2018):N2NSP_20180726_CZur_ET16Plus_ReferenceSites–    

  • ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ
  • บริษัท ดีเอ็ม พลัส จำกัด
  • บริษัท วีอาร์โพรเซส จำกัด
  • โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ
  • บุคคลทั่วไปซื้อไปใช้สแกนเอกสารส่วนตัว
  • ห้างร้านถ่ายเอกสาร และรับสแกนงานำร้อมทำ OCR  อีก 2 ราย