ในที่สุด ระบบงานเพื่อจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ PTTGC ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนหลัก คือ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อจับข้อมูลที่สนใจภายในฟอร์มเอกสาร ที่รองรับการทำงานกับภาษาไทยได้ด้วย (Thai-OCR) ก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากซอฟต์แวร์ของ ABBYY FlexiCapture และ เครื่องสแกนเอกสารขนาด A4 ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอม ก็สามารถสแกนงานและส่งไฟล์ภาพไปที่โฟลเดอร์เครือข่ายได้ทันที ก็จะเป็นเครื่อง Avision AN240 ทั้งสองส่วนนี้ได้ติดตั้ง พัฒนา และวางโครงสร้างกระบวนการไหลของงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วN2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_01

นับแต่ตั้งเริ่มนำเสนอโซลูชั่นนี้ให้กับทาง PTTGC คือ เดือนเมษายน 2561 จากนั้นก็มีการประชุมเรื่อยมา ทั้งจากการสาธิตโซลูชั่นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาที่จังหวัด ระยอง จนการที่ต้อง  implement ระบบงานจริงก็ใช้เวลาประมาณเกือบๆ 2 เดือน คือเริ่มต้นที่เดือน ตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้นก็เกือบๆจะ 7 เดือน แต่…ส่วนที่หนักสุด และใช้เวลามากสุดๆ ในโครงการนี้ก็คือ การนำฟอร์มเอกสารต่างๆมาใช้สร้างเป็น “เอกสารแม่แบบ หรือ Document Definition” โดยจะใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ตระเตรียมมาให้ เพื่อใช้สร้างเจ้า เอกสารแม่แบบนี้  แต่สิ่งสำคัญที่สุด และส่งผลให้แม่แบบเอกสารที่ออกแบบมานั้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง อ่านครบสมบูรณ์ ไม่ใช่ Tools ที่ ABBYY เตรียมไว้ให้ หากเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเรา ซึ่งต้องชื่นชม น้องเอ หรือ คุณ เสฎฐวุติ พินิจภาสกร  และ น้องบอย หรือ คุณ นรากร พูลภูงา ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการพัฒนาระบบ จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณมากๆนะ เราจะสู้กันต่อไปครับ

N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_02 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_03
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_04 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_07
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_05
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_06 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_08
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_09
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181210_10
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181212_01 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181212
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181212_03
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181212_04 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_20181212_05