ในช่วงสัปดาห์ที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานของเรา n2nsp ได้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ชนิด ADF+Flatbed ความเร็วสูง และ เครื่องสแกนหนังสือชนิด Overhead ราคาประหยัด พร้อมทั้งโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อบริการจัดเอกสารเอกสารภาพ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานได้ทั้งแบบ Windows Application และ Web Application ที่ชื่อรุ่น DocnFlow Vault Plus อุปกรณ์ทั้งหมดได้ติดตั้ง ณ ชั้นสอง อาคารสองภายในบริเวณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมรองรับการนำข้อมูลที่สำคัญๆของทางพิพิธภัณฑ์เก็บเข้าสู่ระบบ DocnFlow นี้ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่ายในอดีตที่มีเก็บลักษณะในลักษณะภาพขาว-ดำ อยู่มากมายเป็นหมื่นๆภาพ, เอกสารสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีต่าง ๆในอดีต ก็จะถูกนำมาสแกนให้เป็นไฟล์ PDF และนำเก็บเข้าระบบสืบค้นเช่นกันเดียวกัน

N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_13

ระบบงานนี้ถูกริเริ่ม และ สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความง่ายต่อการเข้าถึง เรียกค้นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญๆของ กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ที่เก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ที่ผ่านมาในอดีตได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปจับต้องกับตัวเอกสาร หรือ ภาพถ่ายต้นฉบับโดยตรงอีกต่อไป ทำให้เอกสารต้นฉบับสามารถเก็บรักษาไว้ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น

N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_01
N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_02 N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_03
N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_04 N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_06
N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_05
N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_07 N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_08
N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_09 N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_11
N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_10 N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_12
N2NSP_News_Musuem_Implement_20181123_13