วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตัวแทนจาก บ. IT Services Company Limited ได้เดินทางเข้ามายังสำนักงานของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เพื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture แบบ Trial License และรับการอบรม ขั้นตอนต่างๆในการใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้ โดยเฉพาะขั้นตอนของการสร้างแม่แบบเอกสาร หรือ Document Definition ในภาษาที่ ABBYY ใช้เรียก เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการอบรมเฉพาะกิจครั้งนี้ ไปปรับใช้กับงานที่ต้องทำ POC โซลูชั่นจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารให้กับลูกค้ากลุ่มธนาคารของทาง บ. IT Services Company Limited ดูแลอยู่ในลำดับถัดไป ทางเราขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับ

N2NSP_News_ABBYYFC_Showcase_20181116_01

N2NSP_News_ABBYYFC_Showcase_20181116_02 N2NSP_News_ABBYYFC_Showcase_20181116_03
N2NSP_News_ABBYYFC_Showcase_20181116_04 N2NSP_News_ABBYYFC_Showcase_20181116_05
N2NSP_News_ABBYYFC_Showcase_20181116_06 N2NSP_News_ABBYYFC_Showcase_20181116_07