ในวันพฤหัสที่ 15 พ.ย. 2561 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ (#n2nsp) ได้เดินทางเข้าไปตรวจสภาพเครื่อง และทำความสะอาดให้กับเครื่องสแกนหนังสือ Bookeye 4 V2 Professional Archive และเครื่องสแกนเอกสารขนาด A3 ความเร็วสูง Canon DR-G1100 ณ สำนักหอสมุด มธ. ท่าพระจันทร์ เพื่อให้เครื่องสแกนเนอร์ทั้ง 4 เครื่อง สามารถให้งานสแกนได้อย่างถูกต้อง

N2NSP_News_TU_Bookeye_Onstei_20181116_01

N2NSP_News_TU_Bookeye_Onstei_20181116_02 N2NSP_News_TU_Bookeye_Onstei_20181116_03
N2NSP_News_TU_Bookeye_Onstei_20181116_04 N2NSP_News_TU_Bookeye_Onstei_20181116_05
N2NSP_News_TU_Bookeye_Onstei_20181116_06 N2NSP_News_TU_Bookeye_Onstei_20181116_07