วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 2561 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้นำส่งอุปกรณ์คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในโครงการเพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพ และเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ ของ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานในลำดับถัดไปจะเป็นส่วนงานของการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการบริหารข้อมูลภาพ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ บ. N2N พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษที่ชื่อว่า DocnFlow รุ่น Vault Plus และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ   จากนั้นจะเป็นการนำเอาไฟล์รูปภาพ และไฟล์เอกสารต่าง ๆของทาง พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ (PDF และ JPG) ที่ปัจจุบันก็ดำเนินการสแกนไปพอสมควรแล้ว จะนำข้อมูลทั้งหมดเก็บเข้าระบบของ DocnFlow เพื่อใช้ในการจัดเก็บ และ สืบค้นข้อมูล ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ และ เปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เหล่านี้สืบค้นได้ด้วยตนเองในอนาคต

N2NSP_News_RoyalThaiAirForceMuseum_20181107_03

N2NSP_News_RoyalThaiAirForceMuseum_20181107_01 N2NSP_News_RoyalThaiAirForceMuseum_20181107_02
N2NSP_News_RoyalThaiAirForceMuseum_20181107_04
N2NSP_News_RoyalThaiAirForceMuseum_20181107_05 N2NSP_News_RoyalThaiAirForceMuseum_20181107_06
N2NSP_News_RoyalThaiAirForceMuseum_20181107_07