เมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 บ. Global Scanning ซึ่งเป็นบ. แม่ของเครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้างแบรนด์ Contex และ Colortrac ได้เปิดหลักสูตรอบรมความรู้เชิงลึกของเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Contex เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราก็ได้ร่วมเข้าอบรมครั้งนี้เช่นกัน เพื่อเป็นการทบทวน และรับทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีในเครื่องสแกนเนอร์ของ Contex และเพื่อให้ท่านลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อซื้อเครื่องสแกนไม่ว่าจะแบรน์ Contex และ Colortrac จากบ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเรา ท่านจะได้รับงานบริการแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนได้อย่างถูกต้อง เหมือนได้รับบริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเอง

N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_16

N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_01 N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_02
N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_03
N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_04 N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_05
N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_06 N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_08
N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_09 N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_10
N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_11 N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_12
N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_13
N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_14 N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_15
N2NSP_News_ContexTraining2018_20181104_17