เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่าน เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 ชนิดเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย Avision รุ่น AN240 และซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารสำนักงานอัจฉริยะ ที่รองรับการทำ THAI OCR โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ได้ติดตั้ง และ อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ บ. Thai ORIX Leasing เป็นที่เรียบร้อย และในอนาคตอันใกล้เครื่องสแกน Avision AN240 อีกหลายเครื่องจะถูกนำมาใช้งานภายใน บ. Thai ORIX Leasing เพื่อให้งานสแกนเอกสารมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดหาเครื่องพีซีเพิ่มตามจำนวนเครื่องสแกนเนอร์ เจ้าหน้าที่ที่ต้องการสแกนเอกสาร เพียงใส่เอกสารไปที่เครื่องสแกน และกดปุ่ม Preset ที่กำหนดค่าไว้ที่หน้าจอภาพของเครื่องสแกน ก็จะได้ไฟล์เอกสารภาพ (Scanned Images) อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181102

N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181102_02 N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181102_03
N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181102_04 N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181102_06
N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181102_05
N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181105_07 N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181105_08
N2NSP_News_ThaiOrixLeasing_20181105_09


ABBYY FlexiCapture

คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสาร (Data Capturing) ตรงบริเวณที่สนใจ หรือตรงข้อมูลที่ใกล้กับ “ข้อมูลอ้างอิง” เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ TEXT File หรือ นำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และ “ไม่มีโครงสร้าง หรือ Flexi Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกกว่า 180 ภาษาทั่วโลก เทคโนโลยีของการรู้จำข้อมูล (Recognition) ที่มีให้ใช้งานภายในโปรแกรม ABBYY FlexiCapture มีดังนี้

  • OCR  (Optical Character Recognition)
  • ICR   (Intelligent Character Recognition)
  • OMR (Optical Mark Recognition)
  • OBR  (OpticalBarcode Recognition)
  • MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

Avisio AN240

20180613_AN240_A4_01 20180613_AN240_A4_02
20180613_AN240_A4_03 20180613_AN240_A4_04
20180613_AN240_A4_05 20180613_AN240_A4_06
20180613_AN240_A4_07