เมื่อช่วงวันที่  24 – 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีมหกรรมงานประชุมเชิงวิชาการ บูธแสดงนวัตกรรมสินค้า โซลูชั่นซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ และงานบริการ ที่เกี่ยวกับงานหอสมุด หรือที่เรียกว่า IFLA WLIC, (International Federation of Library Associations and Institutions  World Library and Information Congress) ซึ่งในปี 2018นี้ ได้จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตัวแทนของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด โดยมีคุณ สุเมธ ศรีโสภณ, คุณปาริฉัตร ยศกรณ์ และคุณ สมศักดิ์ พ่อค้า ก็ได้เข้าร่วมชมอุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์เพื่อหนังสือในห้องสมุด และโซลูชั่นทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่องานบริหารจัดการภายในหอสมุด ซึ่งมีมากมายหลายบูธ และภาพด้านล่างเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งภายในงาน IFLA WLIC 2018 นี้

ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ Mr. Weng Jiu Leong,  Regional Sales Manager Asia Pacific Region  ของ บ. Zeutschel GmbH ที่ได้ให้การต้อนรับ และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านต่างๆ ตลอดการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับ

N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_30

N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_01
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_02 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_03
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_04
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_05 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_06
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_07 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_08
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_09
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_10 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_11
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_12 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_14
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_13
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_15 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_16
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_17 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_18
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_19
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_20 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_21
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_22
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_23 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_25
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_26
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_24
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_27 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_28
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_29
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_30 N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_31
N2NSP_News_IFLA2018_Zeutschel_20180903_32