ซอฟต์แวร์ชาญฉลาดเพื่องาน OCR & THAI-OCR ให้กับเอกสารดิจิตอล ABBYY FineReader เวอร์ชั่น 14 รุ่น Corporate จำนวนเกือบ 50 ไลเซนส์ ได้นำส่งแล้วให้กับ ธนาคาร CIMB THAI ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเรา ขอขอบพระคุณ บ. NEOPLUS บ.คู่ค้าที่ช่วยนำเสนอซอฟต์แวร์ ABBYY ชุดนี้ให้กับทางธนาคาร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะได้นำเอา ABBYY FineReader รุ่นนี้ติดตั้งใช้งานกับคอมพิวเตอร์ภายในธนาคารครบทุกเครื่องนะครับ

N2NSP_News_ABBYYFRCE_50Lic_20180823