เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้นำไลเซนส์ของระบบ DocnFlow ,อุปกรณ์กล้อง และเครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด เพื่อติดตั้งเพิ่มเข้าไปในระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ที่ได้พัฒนาใช้งานไปเมื่อประมาณปลายเดือน กรกฎาคม 2560   ทางบริษัทเอ็นทูเอ็นฯของเราต้องขอขอบพระคุณ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ได้ให้ความไว้วางใจต่อสินค้าและบริการของเราอย่างเสมอมา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในช่วงปี 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางเราจะได้รับโอกาสให้พัฒนาระบบใหม่ๆอีกนะครับผม

N2NSP_News_TU_DocnFlow_2Lic_20180723_04

N2NSP_News_TU_DocnFlow_2Lic_20180723 N2NSP_News_TU_DocnFlow_2Lic_20180723
N2NSP_News_TU_DocnFlow_2Lic_20180723 n2nsp_news_tu_idcardsolution_20170731_03

เพิ่มเติมกับซอฟต์แวร์ DocnFlow