FineReader Engine ® คืออะไร

FineReader Engine ® คือ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ ใช้เพื่อบูรณาการความสามารถด้านการรู้จำได้หลากหลายภาษา และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการแปลงไฟล์เอกสาร  ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการความสามารถเหล่านี้ให้เป็นคุณสมบัติหนึ่งภายในโปรแกรมของตนเอง ชุดเครื่องมือและคำสั่งทางด้านซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ภายในชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาโปรแกรมในการนำเอาความสามารถหลัก สำคัญๆของ ABBYY มาใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการรู้จำอักษรบนเอกสารภาพ หรือ การรู้จำลายมือบนเอกสารภาพ หรือ การรู้จำกรอบรับเครื่องหมายถูก หรือการรู้จำข้อมูลรหัสแท่งทั้งแบบ 1 มิติ และ 2มิติ และ ความสามารถด้านการสร้างไฟล์ประเภท PDF ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น FineReader Engine เป็นโซลูชั่นที่ สำหรับการสร้างระบบที่ต้องการความถูกต้องที่สูง มีความสามารถด้านขยายระบบ การรู้จำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และ การแปลงข้อมูล และนี่คือการแปลงข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุด

โครงสร้างที่ยืนหยุ่นรองรับการขยายเพิ่ม (Modular Platform)

FineReader Engine ได้รวบรวมกลุ่มของคุณสมบัติความสามารถด้านการรู้จำที่ให้คุณภาพที่สูง ความเร็วในการดำเนินการแปลงและรู้จำข้อมูลที่มีประสิทธิผล และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เข้าไว้ภายในชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวเดียว

มีความยืนหยุ่นเพียงพอต่อโปรแกรมประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด (Flexible Enough for Any Type of Application) FineReader Engine สามารถนำไปใช้ใน

 • โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดเก็บและประมวลผลเอกสาร
 • ระบบงานควบคุม และ งานตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ
 • ระบบการแปลงสภาพของเอกสารต่างๆ
 • โปรแกรมประยุกต์ด้านงานประมวลผลข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์แฟ็กซ์
 • การสร้างเนื้อหา และโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ
 • โปรแกรมประยุกต์เพื่องานจัดการห้องจดหมายดิจิตอล
 • โปรแกรมเพื่อการจัดเรียงชุดเอกสาร
 • ระบบการตีพิมพ์เอกสารผ่านทางเว็ป
 • โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดเก็บเอกสารภายในเครือข่ายท้องถิ่น
 • โซลูชั่นเพื่อการตัดเนื้อความจากสื่อดิจิตอลต่างๆ
 • ระบบการอ่าน และเล่นไฟล์เสียงอัตโนมัติ 

ผู้ผลิตหนึ่งเดียวที่มีพร้อมทุกเทคโนโลยี

ABBYY ส่งมอบเทคโนโลยีที่หลากหลายและครบถ้วนสมูรณ์สำหรับงานแปลงเอกสาร และการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อจับข้อมูลภายในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความสามารถชองชุดพัฒนาซอฟต์แวร์จาก ABBYY ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่จำเป็นต้องไปเสาะหา หรือ ใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์จากแหล่งอื่นๆให้วุ่นวาย ยุ่งยาก เพียงเพื่อที่จะให้รองรับงานที่มีความหลากหลายในโซลูชั่นที่ตนกำลังจะพัฒนาขึ้นมา

มีความสามารถเพียงพอไม่ว่าขนาดของโปรแกรมประยุกต์จะเป็นแบบไหน

Engine 10 สามารถถูกนำมาสร้างเป็นโปรแกรมประยุกต์ให้รองรับกับงานขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และมีความสลับซับซ้อนมากหรือน้อย จากเพียงแค่โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนเครื่องลูกข่าย ไปสู่การทำงานบนเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง หรือโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานกับเอกสารระดับล้านๆแผ่น ด้วยการสนับสนุนการประมวลผลแบบหลายแก่นที่มีมากับชุดพัมนาซอฟต์แวร์ และไลเซนต์ที่เป็นแบบเครือข่ายที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ ทำให้คุณมันใจได้ว่าการพัฒนาระบบที่ต้องการความยืนหยุ่น และความซับซ้อน ABBYY พร้อมเสมอ

ความง่ายต่อการนำไปใช้งาน (Ease of Deployment)

FineReader Engine นำเสนอวิธีการหรือขั้นตอนที่จะเข้าไปใช้งาน “ส่วนติดต่อทางด้านโปรแกรม หรือ แกนเทคโนโลยีหลัก ในชุดพํฒนาซอฟต์แวร์” นี้ ให้เป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยวิธีการคุยกันผ่าน COM โดยใช้โปรแกรมภาษาต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น  C/C++, Visual Basic และ Visual Studio.NET (VB.NET และ C#.NET)  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้โปรแกรมภาษาที่ตนเองไม่คุ้นเคย

ต้นทุนประสิทธิผล (Cost- Effective)

ด้วยโครงสร้างแบบเป็นโมดูล และโครงสร้างราคาที่หลากหลาย ทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถเลือกใช้งานเฉพาะคุณสมบัติที่ตนเอง หรือลูกค้าในอนาคตสนใจ ในขณะเดียวกันหากว่าเกิดความต้องการเพิ่มเติมขั้นในอนาคต ก็สามารถเลือกเพิ่มเติมคุณสมบัติเหล่านั้นภายหลังได้ ไม่จำเป็นต้องจัดซื้อทุกคุณสมบัติในครั้งเดียว และนี้คือความมีประสิทธิผลในการลงทุนในมุมมองของผู้พัฒนาระบบ

การลงทุนที่มั่นคง และความยืนหยุ่นสูง (Secure Investment and Flexibility)

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอมาของ ABBYY การรองรับหลายแพลตฟอร์มของ ABBYY FineReader Engine ทำให้ผู้พัฒนาระบบสามารถขยายตลาดของตนเองไปยังระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่โปรแกรมประยุกต์หรือโซลูชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น ระบบปฏิบัติการจากค่ายไมโครซอฟต์ ลินุกซ์ ฟรีบีเอสดี เมคอินทอช และอีกมาก

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมเทคโนโลยีคุณภาพสูงสำหรับงานรู้จำข้อมูลจำพวก OCR, ICR, OMR, บาร์โค้ด 1และ 2มิติ
 • รองรับการรู้จำภาษาได้มากกว่า 190 ภาษาสำหรับข้อมูลแบบ OCR และ 113 ภาษาสำหรับข้อมูลแบบ ICR
 • เทคโนโลยีการรู้จำเอกสารเอกสาร ที่ถูกนำมาประมวลผลให้กับทุกหน้าภายในเอกสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงตรรกะว่าข้อมูลใดคืออักษร รูปภาพ หรือตาราง ในแต่ละหน้าเอกสาร ทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมามีลักษณะใกล้เคียงกับต้นฉับบ
 • เทคโนโลยีการรู้จำที่มาใหม่สำหรับภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย และภาษาอื่นๆอีกในแถบทวีปยุโรป
 • รองรับการนำข้อมูลออกไปให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ที่หลากหลาย เช่น ไฟล์ข้อความธรรมดา ไปจนถึงไฟล์ประเภทที่ใช้อยู่ใน MS OFFICE เป็นต้น
 • รองรับการสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ PDF , PDF/A และ MRC PDF

ประโยชน์ต่อผู้พัฒนาโปรแกรม

 • ความสามารถที่จะเพิ่มพูนความสามารถให้กับโปรแกรมประยุกต์ในงานด้านการรู้จำข้อมูล และการแปลงรูปแบบของไฟล์เอกสาร
 • ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการตั้งค่าให้กับงานประมวลผลเอกสาร และผลลัพธ์ต่างๆที่ได้จากรู้จำข้อมูล
 • การเข้าถึงองค์ประกบอต่างๆในเอกสารผ่าน “API” เพื่อสร้างความเรียบง่านในกระบวนการทำงานให้เกิดขึ้น
 • การรองรับงานประมวลผลแบบหลายแกน สามารถนำมาบูรณากกับระบบงานขนาดใหญ่ๆได้
 • ส่วนประกอบเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่ตระเตรียมไว้ให้ สามารถนำมาใช้ภายในโซลูชั่นของผู้พัฒนาได้โดยง่าย
 • การให้ความสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่ผ่านการรับรองโดยวิศวกรของ ABBYY

โบร์ชัวร์: ABBYY FineReader Engine TH Brochure