เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ได้มีโอกาสต้อนรับ ตัวแทนพนักงานช่างเทคนิคทั้งในกรุงเทพฯ และ ที่ประจำอยู่สาขาต่างจังหวัด จาก บจ. ทูลิงค์ เพื่อเปิดหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องสแกนเนอร์ Avision สืบเนื่องจาก บจ. ทูลิงค์ได้งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องสแกน Avision จากหน่วยงานภาครัฐหลายโครงการในปีนี้ ทาง บจ. ทูลิงค์ จึงเห็นควรว่า ต้องเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านการจัดการเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Avision ให้กับตัวแทนช่าง เพื่อให้สามารถจัดการปับปัญหาต่าง ๆ ณ ไซต์งานได้อย่างรวดเร็ว ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณ คุณไพรัตน์ ที่ได้นำทีมช่างเข้ามารับการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_ToLink_Training_20180619_06

N2NSP_News_ToLink_Training_20180619_01 N2NSP_News_ToLink_Training_20180619_02
N2NSP_News_ToLink_Training_20180619_03 N2NSP_News_ToLink_Training_20180619_04
N2NSP_News_ToLink_Training_20180619_05
N2NSP_News_ToLink_Training_20180619_07 N2NSP_News_ToLink_Training_20180619_08