ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ (#n2nsp) ได้เข้าไปที่  “สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เพื่อทำการตรวจสภาพและทำความสะอาดเครื่องสแกนเนอร์เพื่องานเอกสารสำนักงาน Canon รุ่น DR-G1100 และเครื่องสแกนเนอร์เพื่อสแกนเอกสารเข้าเล่ม  และหนังสือโดยเฉพาะแบรนด์ Bookeye 4 V2 Professional Archive ซึ่งสภาพของทั้ง 4 เครื่องยังคงสภาพที่เหมือนใหม่ น่าจะเป็นเพราะงานสแกนหลักยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ คาดว่าการเข้าไป MA ครั้งที่สองน่าจะมีการเก็บงานที่มากขึ้น แต่ไม่ใช่ปัญหาสำคัญสำหรับทีมให้บริการของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ที่คลุกคลีกับเครื่องสแกนหลากหลายชนิด ถึงแม้ว่า หลายเดือนที่ผ่านมา ทางเราจะได้รับความสนับสนุนทางเทคนิค ที่ค่อนข้างจะผิดหวังเป็นอย่างมากจากผู้นำเข้าสินค้าเครื่องสแกน Bookeye ก็ตามที   อย่างไรก็ดี n2nsp จะให้บริการงานท่านลูกค้าอย่างสุดความสามารถ อันนี้มั่นใจได้เลยครับ

N2NSP_20180131_TU_MA_First_01

N2NSP_20180131_TU_MA_First_02 N2NSP_20180131_TU_MA_First_03
N2NSP_20180131_TU_MA_First_04 N2NSP_20180131_TU_MA_First_05
N2NSP_20180131_TU_MA_First_06 N2NSP_20180131_TU_MA_First_07
N2NSP_20180131_TU_MA_First_08