โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพ

โปรแกรม Document Express จากค่าย Caminova จะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มืออาชีพ องค์กรธุรกิจที่มีการเก็บเอกสารสแกนเป็นจำนวนมากๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องการเก็บเอกสารเชืงวิชาการ หรือหนังสือแบบเรียนต่างๆให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล สามารถแลกเปลี่ยน และ นำเอกสารทั้งประเภท ขาวดำ หรือ แม้กระทั่งประเภท 4 สี แปลงเก็บให้อยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์ที่ผ่านเทคโนโลยีเฉพาะตัวด้านการบีบอัดข้อมูล (compression) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อการเข้าถึงเอกสาร ผลกระทบต่อคุณภาพของรูปภาพ และ เนื้อหา ภายในเอกสารหลังการบีบอัด มีน้อยมากๆ ขนาดไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กจนทำให้คุณประหลาดใจกับเทคนิคเฉพาะนี้ บางประเภทเอกสารสามารถถูกบีบอัดได้ถึง 1,000:1

ปรโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจนเมื่อนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้งาน

ต้นทุนลดลงอย่างมหาศาล
ประเภทเอกสารใหม่ที่มีนามสกุลเป็น DjVu (สามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์ .PDF ก็ได้) ทำให้องค์การคุณลดต้นทุนด้านการตระเตรียมทั้ง “อุปกรณ์สำรองข้อมูล” และ  “ขนาดของแบนด์วิดท์เครือข่าย” ที่มักจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการไฟล์เอกสารนั่นเอง

ประหยัดเวลา / ลดการแสกนเอกสารใหม่
คุณสามารถแสกนเอกสารภายในองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในรูปของเอกสารสีได้ตั้งแต่แรกเริ่ม และ เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าวในอนาคตให้เป็น เอกสารขาวดำ (Black & White), เอกสารไล่โทนขาวดำ (Gray Scale) ก็จะทำได้สะดวก และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก หากเทียบกับการที่สแกนเอกสารทั้งหมดเก็บเป็นเอกสารขาวดำไว้แต่แรก ครั้นเมื่อคุณต้องการให้เอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารสี คุณจะทำอย่างไร!!! แน่นอนคุณต้องนำเอกสารเหล่านั้นกลับมาแสกนใหม่ โดยกำหนดให้เป็นโหมดเอกสารสีนั่นเอง

ระบุได้ถึงข้อความที่ต้องการค้นหา
ด้วยความสามารถในการทำการ “รู้จำข้อมูลภาพและแปลงให้เป็นตัวอักษร” หรือการทำ OCR ที่มีมาให้ในโปรแกรมตัวนี้ และความสามารถที่รองรับภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก นั่นหมายถึง ประโยค หรือ ข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารที่ผ่านการแสกนจะสามารถถูกตรวจค้นได้ (searchable) ทำให้คุณพบเพียงเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

กระจายเอกสารในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ได้เร็วกกว่าวิธีการเดิมๆ
โดยทั่วไป เอกสารสีขนาดเท่ากับ A4 ที่มีความละเอียดการแสกนตั้งแต่ 300 DPI และบันทึกให้อยู่ในนามสกุล DjVU จะมีขนาดไม่เกิน 100-300 Kb เทียบกับไฟล์นามสกุล JPEG ที่เงื่อนไขเดียวกัน อาจจะมีขนาดถึง 1.5- 5Mb ทำให้คุณสามารถส่งไฟล์ข้ามเครือข่ายทั้งภายในองค์กร และผ่านสู่เครืออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว


คุณสมบัติของโปรแกรม Document Express Professional

 ด้านการนำเอกสารเข้าสู่โปรแกรม

 • สามารถติดต่อกับอุปกรณ์สแกนเนอร์ผ่านไดรเวอร์แบบ TWAIN ได้
 • สามารถนำไฟล์จำพวก “ไฟล์เอกสารภาพ หรือ Image File” ที่มีนามสกุล TIFF, JPG, BMP เป็นต้น เข้าสู่โปรแกรมได้ด้วยวิธีการ ลากและวาง หรือ เปิดไฟล์ด้วยคำสั่ง Browse

 ด้านการบีบไฟล์เอกสารภาพ

 • หากเป็นเอกสารที่ถูกสแกนแบบ ขาว-ดำมาก่อนแล้ว จะสามารถบีบได้อีกประมาณ 2- 10 เท่าจากขนาดของไฟล์ต้นฉบับ ซึ่งเอกสารต้นฉบับมักจะถูกบันทึกให้เป็นไฟล์ TIFF แบบ CCIT-Group 4 ตัวอย่างเช่น ไฟล์ที่บันทึกเป็น TIFF ซึ่งมีขนาดไฟล์เป็น 100 KB เมื่อนำมาบีบและแปลงให้อยู่ในไฟล์นามสกุล DjVU แล้วจะได้ขนาดไฟล์ใหม่ที่ประมาณ 50KB หรือ หากเลือกบันทึกเป็นไฟล์ PDF ก็จะได้ขนาดไฟล์ใหม่ที่ประมาณ 65KB
 •  หากเป็นเอกสารที่ถูกสแกนเป็น สี ความจุขนาด 24 บิต จะสามารถบีบอัดได้ประมาณ 100 – 1000 เท่าจากขนาดของ TIFF Un-Compression ทั่วๆไป ตัวอย่างเช่น ไฟล์ภาพที่สแกนสีและบันทึกเป็น Tiff มีขนาดไฟล์ที่ 40 MB เมื่อแปลงเป็นนามสกุล DjVU แล้วจะได้ขนาดไฟล์ใหม่ที่ประมาณไม่เกิน 200 KB หรือ น้อยกว่า
 •  โปรแกรมมีตัวเลือกเพื่องานบีบอัดไว้ให้ใช้งานในเบื้องต้นถึง 5 ลักษณะ เช่น การบีบอัดที่เน้นคุณภาพของรูปภาพเป็นสำคัญ ก็สามารถเลือกไปที่ ตัวเลือก “PHOTO” หรือ หากต้องการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็สามารถเลือกไปที่ ตัวเลือก “Normal” และโหมดการบีบ เลือกไปที่ “Aggressive” เป็นต้น

ด้านการแสดงไฟล์ภาพที่มีนามสกุลเป็น DjVU

 • โปรแกรมมีโมดูลเพื่อการแสดงไฟล์ภาพ djvu แบบที่ให้ชุดติดตั้งมากับแผ่นติดตั้งโปรแกรม และ แบบที่สามารถไปดาวโหลดได้จากทาง Web Site ของเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • โปรแกรมแสดงไฟล์ภาพนามสกุล DjVU สามารถทำงานได้ทั้งแบบ “ในสภาพแวดล้อมโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลด้วยตนเอง ชื่อว่า DjVU Browser Plug-in” และ “บนสภาพแวดล้อมของ web browser” ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น Internet Explorer ,Firefox, Chrome, Safari ได้
 • ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น DjVU จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานลักษณะ e-Book ,e-Magazine หรือ e-Catalog ได้ โดยความสามารถของโมดูลที่ชื่อว่า DjVU Flipper (เป็นอีกหนึ่งโมดูลเสริม หากท่านต้องการให้เกิดโซลูชั่นที่เป็น e-Book)
 • รองรับการทำงานกับ Secured DjVU ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างจากชุด Enterprise และจาก DjVU SDK เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับไฟล์นามสกุล DjVU นั่นเอง
 • หากต้องมีการเปิดเอกสาร .DjVU ผ่านทางเว็ปบราวเซอร์เป็นประจำ ซึ่งเป็นไปตามเป็นนโยบายขององค์กร สามารถกำหนดให้ ปุ่มเพื่อการบันทึก และ ปุ่มเพื่อการสั่งพิมพ์ ทำงาน หรือไม่ทำงานได้ด้วยการกำหนดสคริปต์ได้โดยง่าย
 • รองรับการแสดงภาพซ่อนทับ หรือมักนิยมเรียกว่า “Watermark” ได้ ซึ่งไฟล์ djvu ที่มีการทำลายน้ำนั้นจะเกิดขึ้นได้จากชุด Enterprise และ DjVU SDK เท่านั้น

ด้านการบันทึกเอกสาร จากไฟล์นามสกุล DjVU เป็นนามสกุลอื่น

 • โปรแกรมสามารถส่งออกหน้าเอกสารที่บันทึกเป็น DjVU ไปสู่นามสกุลอื่นๆ ได้ เช่น BMP หรือ JPG
 • โปรแกรมสามารถเลือกบันทึกไฟล์ให้เป็น 1 ภาพ 1 ไฟล์ (Single Page) และ หลายภาพเป็น1 ไฟล์ ( Multiple Page) ได้
 • โปรแกรมมีโมดูลที่ชื่อว่า DjVU Virtual Printer ใช้เพื่อการพิมพ์เอกสารจากโปรแกรมทั่วๆไป เช่น MS OFFICE หรือ PDF ให้กลายเป็นไฟล์นามสกุล .DjVU

ด้านการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล

 • โปรแกรมสามารถ เพิ่มหน้าเอกสาร แทรกหน้าเอกสาร หรือ ลบหน้าเอกสารได้ทั้งจากไฟล์ที่มาจากการสแกน หรือ ด้วยวิธีการนำเข้าจาก ไฟล์เอกสารภาพที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ท้องถิ่น
 • โปรแกรมมีความสามารถด้านการ “เพิ่มข้อความเสริม หรืออาจจะเรียกว่า Annotation” ทั้งชนิดที่เป็นข้อความ ชนิดแถบสีเน้นข้อความ ชนิดลายเส้น เป็นต้น
 • โปรแกรมมีความสามารถด้านการคั่นหน้ากระดาษ  หรือ มักเรียกว่า Book mark ได้
 • โปรแกรมสามารถทำ OCR  เอกสารขณะบีบอัดไฟล์ได้ โดยเอกสารที่ผ่านการทำ OCR จะสามารถทำการค้นหาคำ หรือ กลุ่มคำที่ต้องการได้ และยังสามารถคัดลอกข้อความที่ OCR ได้เพื่อนำออกไปยังโปรแกรมอื่นๆได้ อาทิเช่น โปรแกรม Note Pad, MS WORD ,EXCEL เป็นต้น

โบร์ชัวร์: Document Express Professional V6.5