เมื่อยามเย็นของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการรายเดียวในไทย ให้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการจับและรู้จำข้อมูลในเอกสาร ชั้นนำรายหนึ่ง ในตลาดสากลที่มีชื่อว่า ABBYY ได้มีโอกาสต้อนรับ Ms. Elena Pospelova ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ABBYY 3A และ ดำรงตำแหน่งเป็น 1 ในกลุ่มรองประธานบริษัท ABBYY สำนักงานใหญ่ ประเทศรัสเซีย ที่ห้องอาหารญี่ปุ่น เบนิฮาน่า โรงแรม อนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา

มีตัวแทนจากบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ คือ คุณ สุเมธ ศรีโสภณ และคุณสมศักดิ์ พ่อค้า เข้าร่วมงานเลี้ยง และก็ได้มีโอกาสได้พูด คุยถึงทิศทางตลาด แนวทางดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด และ บริษัท ABBYY สำหรับปี 2556 หรือ 2013 ที่จะมีถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วย ทาง บ.เอ็นทูเอ็นฯ เองก็ได้มีการฝากโจทย์ที่น่าสนใจ และน่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์ ABBYY ภายในประเทศไทย นั่นก็คือ ประเภทของฟอนต์ไทย หรือตัวอักษรภาษาไทย ทั้ง 13 แบบที่ทาง รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้ภายในหน่วยงานราชการมากว่า 2 ปี หาก ABBYY มีการปรับปรุงกระบวนการด้านการรู้จำข้อมูลเพื่อรองรับกับฟอนต์ไทยทั้ง 13 แบบ หรือ เลือกเฉพาะแบบที่นิยมใช้งานกัน เช่น ฟอนต์ที่ชื่อ TH SarabunPSK เป็นต้น ก็น่าจะเห็นผลิตภัณฑ์ ABBYY โลดเล่น และใช้งานกันอย่างแพร่หลายภายในหน่วยงานต่างๆของทางราชการ

และที่ขาดไปไม่ได้เลยที่ต้องกล่าวถึงก็คือ บริษัทคู่ค้าที่สำคัญๆ ของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ที่ได้นำเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ภายในผลิตภัณฑ์ของ ABBYY ไปประยุกต์ใช้งานภายในโซลูชั่นของตนเองอย่างเข้มข้น และจริงจัง ก็เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่สำคัญมาก ที่ทำให้ ABBYY มีอัตราการเติบโตที่เป็นที่น่าพอใจ ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี 2556 ที่จะถึงนี้ เราจะยังคงได้รับใช้ท่าน..เหล่า บ. คู่ค้า ไปอย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นเดียวกับที่ผ่านมาๆ

และเช่นเคย เรามีภาพบรรยากาศเก็บมาฝากกันด้วย