เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว ที่ ABBYY Russia และ N2NSP บริษัทผู้นำเข้า และจำหน่ายซอฟต์แวร์ ABBYY มานานกว่า 10 ปี ร่วมกันจัดการอบรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อให้สามารถ เรียกใช้งาน และเข้าถึงคุณสมบัติเฉพาะด้านอันชาญฉลาดของชุดโปรแกรม ABBYY FlexiCapture  V12 โปรแกรมเพื่อการทำงานกับฟอร์มเอกสารหลากหลายพันรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ต้องการได้      2017-11-08_ABBYY FC12 Advanced Training - Directions

     ระยะเวลาการอบรมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม และก็มีตัวแทนจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า ABBYY ทั่วภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

2017-11-08_ABBYY-FC12-Advanced-Training_Room 2017-11-08_ABBYY-FC12-Advanced-Training---Invitation-card 2017-11-08_ABBYY-FC12-Advanced-Training_Hotel