โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์

DocnFlow Vault Plus Edition เป็น Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ สืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ DocnFlow_Media_Box_V1

 

คุณสมบัติของ DocnFlow Vault Plus Edition

 1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ Windows
 2. มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า GUI ที่แบ่งตามหน้าที่ของงานชัดเจน การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในระบบสามารถทำงานผ่านมุมมองแบบต้นไม้ (หรือ Tree view) และ มุมแบบกรอบรับข้อมูล (หรือ Field View)
 3. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีรายชื่อ สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน และสร้างบทบาทผู้ใช้งาน ได้ไม่จำกัด การเข้าใช้งานระบบจะเป็นไปตามไลเซนต์ที่จัดซื้อ
 4. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร หรือข้อมูลในแต่ละตู้เอกสารได้ด้วยตัวของท่านเอง ผ่านเครื่องมือที่ระบบเตรียมไว้ให้ใช้งานแล้วโดยจะอยู่ในโมดูล DocnFlow Administration ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งใน DocnFlow Vault Plus นี้เช่นกัน
 5. ระบบมีการกำหนดโครงสร้างของการเก็บเอกสาร โดยจำลองจากงานจริง คือ มีตู้เอกสาร มีลิ้นชัก และมีโฟลเดอร์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารที่ได้มาจากการสแกนก็ดี หรือไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ดี เช่น ไฟล์จาก MS OFFICE เป็นต้น
 6. คุณสามารถสร้างตู้เอกสาร ลิ้นชัก โฟลเดอร์ ได้ด้วยตัวท่านเอง อย่างอิสระ และสร้างได้ไม่จำกัด โดยทำงานผ่าน “หน้าต่างผู้ช่วย หรือ Wizard” ที่ระบบตระเตรียมไว้ให้
 7. สามารถนำไฟล์ชนิดใดๆก็ได้เก็บเข้าสู่ระบบ ด้วยวิธีการ “ลากและวาง”
 8. ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บ “อินเด็กซ์ หรือกลุ่มข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของเอกสาร” จะเป็น Microsoft SQL 2008 Express ซึ่งมีมาห้พร้อมภายในชุดติดตั้ง
 9. ใน 1 รายการอินเด็กซ์ก็สามารถนำเอกสารหลากๆไฟล์มาเก็บปะปนกันได้
 10. ไฟล์เอกสาร หรือข้อมูลที่ถูกเก็บภายในระบบเรียบร้อยแล้ว จะถูกเข้ารหัสทันที เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันการลักลอบเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 11. คุณสามารถเพิ่ม ลบ สลับหน้าเอกสารที่ถูกบันทึกเป็นนามสกุล TIFF มาแล้ว โดยทำงานผ่านทางหน้าต่างโปรแกรม DocnFlow Editor ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งใน DocnFlow Vault นี้ได้
 12. หากต้องการส่งไฟล์ที่เก็บในระบบผ่านทางโปรแกรมอีเมล์ Outlook ก็สามารถทำได้
 13. ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ จะถูกบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
 14. หน้าต่างโปรแกรมของผู้ใช้งานสามารถสลับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ พร้อมกับคู่มือภาษาไทย
 15. ภายในชุดติดตั้งยังมีวีดิโอสาธิตการใช้งานโปรแกรม DocnFlow Vault นี้มาให้ด้วย
 16. มีฟังก์ชั่นในการเข้าถึง “ประวัติกิจกรรม” ที่เกิดขึ้นในระบบ DocnFlow ที่มีชื่อว่า DocnFlow Audit Trail

20180920_N2NSP_DocnFlow_Vault_Plus_Banner

 ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

 1. หน่วยประมวลผล Intel Pentium หรือสูงกว่า (แนะนำให้ใช้ Core2Duo ขึ้นไป)
 2. หน่วยความจำ 1GB (แนะนำให้ใช้ที่ 2 GB ขึ้นไปหากติดตั้งบน Windows 7)
 3. ทำงานบนระบบปฏิบัติงานวินโดว์ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น Windows XP SP3, Windows 7, Windows 2003 และ Windows 2008 R2
 4. ติดตั้ง .NET FRAMEWORK 3.5 และ V4.0
 5. พื้นที่ฮาร์ดิสก์ขนาด 500 MB

 ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ให้ความปลอดภัย กับเอกสารภายในสำนักงานของคุณ
 2. ให้ความรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลที่คุณสนใจ
 3. ให้การลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์ เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
 4. ให้ความยืนหยุ่น ขยายระบบ เป็นจริงได้โดยง่ายเพียงไม่กี่คลิ้ก

โบร์ชัวร์: DocnFlow Vault Plus Edition_HigRes