เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทที่มีความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ABBYY และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายในประเทศอินโดนิเซียมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็น คู่ค้าทางธุรกิจกับเรา เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์อีกด้วย คือ บ. PT Prisma Teknologi Informatika ได้จัดงานสัมนาขึ้น ณ Westin Hotel Jakarta เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่นำ ABBYY และอีกหนึ่งโซลูชั่นซอฟต์แวร์ AI ที่เน้นงานเกี่ยวกับ Face Recognition มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ทำงานเรื่องการตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลด้วยการรู้จำใบหน้า เพื่อนำเอาผลการตรวจสอบที่ได้นั้น ไปดำเนินการต่อในกระบวนการธุรกิจต่างๆ โซลูชั่นนี้สามารถทำงานได้ทั้งบนแพลตฟอร์มที่เป็นแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุุคคล และ บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อความรวดเร็ว และความเป็นโมบายอย่างแท้จริง

หากท่านสนใจโซลูชั่นดังกล่าวนี้สามารถติดต่อกลับมาที่ n2nsp ได้ที่
บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
โทร: 02-040-9900-1
อีเมล์: Info@n2n.co.th
เว็บไซต์: http://n2n.co.th/