เมื่อวันที่ 6-06-2560 เครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Contex จากประเทศเดนมาร์ค รุ่น Contex SD One+ 24 ซึ่งรองรับงานสแกนเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A4 ไปจนถึง A1 (หรือ หน้ากว้าง 24 นิ้ว ไม่จำกัดความยาว) ได้ถูกนำส่งให้กับ บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับแนะนำวิธีการทำงานร่วมกับเครื่องสแกน และโปรแกรมควบคุมเครื่องสแกนที่เป็น รุ่น Nextimage 5 Scan+Archive ต้องขอขอบพระคุณ บ.ซินโค้ดฯ ที่เลือกสินค้าแบรนด์ Contex เสนอขายให้กับลูกค้าโรงงานที่อยู่ย่านนิคมบางพลี และเครื่องนี้จะถูกนำไปติดตั้งใช้งานจริง ณ โรงงานแห่งนี้ ในต้นเดือน กรกฎาคม 2560 นี้

n2nsp_news_sdoneplus24_zincode_20170607_01

n2nsp_news_sdoneplus24_zincode_20170607_02

n2nsp_news_sdoneplus24_zincode_20170607_03

n2nsp_news_sdoneplus24_zincode_20170607_04