สำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่ไตรมาศสุดท้ายของปี พ.ศ. 2555 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทั้งกลุ่มที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และลูกค้าขั้นสุดท้าย ที่มีความสนใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเรา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่น เครื่องสแกนเนอร์ตั้งโต๊ะ ไปจนถึงเครื่องสแกนเนอร์ขนาดหน้ากว้างพิเศษ และ ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแห่งซอฟต์แวร์โซลูชั่น “เพื่อการแปลงข้อมูลในเอกสารภาพ ให้เป็นข้อความ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษกันสั้นๆว่า OCR”  ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่จำหน่ายโดย บ. เอ็นทูเอ็นฯ ก็คือ การทำ THAI-OCR ได้นั่นเอง

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ตลาดสำหรับองค์กรที่ต้องการเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารเต็มรูปแบบ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายทั้งแบบ WIFI และ 3G กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรเหล่านี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างไรก็ได้ “ให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ หรือไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ต้องสามารถนำเอาข้อมูลในเอกสารเหล่านั้นออกมาสร้างมูลค่าให้ได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นความต้องการที่จะต้องใช้โซลูชั่นด้าน “การจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ผนวกกับความสามารถด้านการ “จับข้อมูลออกจากไฟล์เอกสาร” ที่เก็บในไฟล์นามสกุลแบบ PDF และ TIFF และการให้ได้มาซึ่งไฟล์ PDF หรือ TIFF นั้น ก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จำพวก “เครื่องสแกนเนอร์” และความต้องการทั้ง 3 ส่วนที่เกริ่นมา บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด สามารถนำส่งให้กับท่านได้อย่างครบถ้วน

ดาว์โหลด: N2N Products Update 2012-10

N2N Products Update 2012-10