เป็นที่ยอมรับอีกครั้งกับโปรแกรมเพื่องานแปลงเอกสารภาพ (TIFF, Image-PDF) ให้เป็น เอกสารข้อความ หรือ เอกสาร PDF ที่สามารถสืบค้นเนื้อความภายในได้ (Searchable PDF) ด้วยเทคโนโลยี OCR และการวิเคราะห์โครงสร้างเอกสารอันชาญฉลาด และความสามารถด้านการจับข้อมูล “ตัวอักษรภาษาไทยได้” ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของซอฟต์แวร์ที่ชื่อ ABBYY FineReader ซึ่งได้ถูกนำไปติดตั้ง และพัฒนาใช้งานภายใน ธนาคาร ออมสิน สำนักงานใหญ่ในช่วงเริ่มแรก จำนวน 5 ไลเซนต์ เรียบร้อยแล้ว

ABBYY FineReader V12 Corporate intalled in GSB

     ทาง N2NSP ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทาง ธนาคารออมสิน จะมีการ Implement โปรแกรม / ระบบการแปลงเอกสารที่ทำงานในระดับเซริฟเวอร์ ที่ชื่อ ABBYY FlexiCapture หรืออาจจะเป็น ABBYY Recognition Server ในเร็ววันนี้นะครับ